Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

kmu-amblem(jpg).jpg


GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI KULLANMA TALİMATI

Doküman No

TL-199

İlk Yayın Tarihi

05.02.2018

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa No

/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI

Aşağıdaki laboratuvar kuralları, hem çalışanların ve malzemelerin güvenliği hem de çalışmaların güvenilirliğini sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Laboratuvarlarda çalışan herkes bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır. Aksi davranış gösterenlerin laboratuvarlarda çalışmasına izin verilmez.

KİMLER GİREBİLİR/ÇALIŞABİLİR?

1. Laboratuvarların daimi çalışanları Gıda Mühendisliği Bölüm öğretim elemanları ve lisanüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencileridir.Bu kişiler dışında çalışma yapmak isteyenler, en az üç gün önce çalışmak yapmak istediği laboratuvardan sorumlu öğretim üyelerinden en az birinin bilgisi ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOYUNCU’ nun koordinatörlüğünde, mümkünse mesai saatleri içerisinde çalışma planlaması yapılmalıdır.

2. Laboratuvarlarda çalışma izni olmayanlar laboratuvarlara giremezler. Çalışma izni olanlar, yetkisiz kişileri beraberlerinde çalışma alanına alamazlar. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve hizmetliler haricinde hiçkimseye laboratuvarların anahtarları verilmez.

3. Laboratuvarlarda aynı anda Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi başına en fazla 3 Gıda Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi (2. sınıflar) çalışabilir. Lisans öğrencilerinin laboratuvarlarda mesai saatleri içerisinde olsa dahi kendi başlarına çalışmaları kesinlikle yasaktır. Her öğrenci, kendisinden sorumlu personel (araştırma görevlisi/uzman/tekniker/teknisyen/lisansüstü öğrenci) ile birlikte çalışmalıdır. Laboratuvarlarda çalışmaya başlayacak her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından genel laboratuvar bilgileri aktarılmalı, daha sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Öğrenciler, sadece kendi işleriyle ilgilenmeli, kendilerine tanımlanan iş/cihaz/sarf malzemesi dışındakilerle ilgilenmemelidirler.

4. Laboratuvarlara işi olmayan kişiler ve ziyaretçiler giremezler. Zorunlu durumlarda, ziyaretçi laboratuvar katındaki çalışma ofisinde karşılanır. Laboratuvarlarda yapılan çalışmalar dikkat ve laboratuvar disiplinine uygun davranış gerektirir. Laboratuvarlar iş harici sohbet etmek, çalışma düzenini bozacağı için uygun değildir. Laboratuvarlar çalışan her birey iletişim bilgilerini ilgili laboratuvar sorumlusuna aktarmalıdır. Sadece kişisel kulaklıkla ve uygun bir ses düzeyinde müzik dinlenebilir.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

5. Laboratuvarlarda çalışacak kişi çalışmaya başlamadan önce mutlaka ‘’Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Kuralları’’nı okuyarak ilgili belgeleri imzalamalıdır. Güvenlikle ilgili ortaya çıkabilecek zararlardan çalışmacının kendisi sorumludur.

6. Laboratuvarların kapıları ve pencereleri güvenlik açısından kapalı tutulmalıdır. Laboratuvarlarda kullanılan gaz ve ateş kaynakları ile ısıtıcılı cihazlar sürekli kontrol altında çalıştırılmalı, kendi haline bırakılarak ortam terk edilmemelidir. Laboratuvarlardan çıkarken, çalışması gerekli olmayan cihazlar kapatılmalı, gaz ve su vanaları kontrol edilmelidir.

7. Laboratuvarlarda yabancı kişiler görülürse, ‘’kim olduğu’’ çekinmeden sorulmalıdır. İlgisiz kişilerin laboratuvarlarda dolaştığı tespit edilirse, önce laboratuvar sorumlularına gerekirse güvenliğe haber verilmelidir.

KİŞİSEL GÜVENLİK

8. Laboratuvarlarda çalışırken laboratuvar önlüğü ( önü kapalı şekilde) ve kapalı ayakkabı giyilmesi zorunludur. Laboratuvarlarda ses çıkaran topuklu ayakkabı giyilmez. Çalışanlar ses çıkarmayan ve temiz yedek ayakkabı bulundurmak zorundadır. Uzun saçlar toplanmış halde çalışılmalıdır.Çalışmanın gerektirdiği durumlarda (özellikle kimyasal analizlerde) eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.

9.Laboratuvarlarda giyilen kirli önlük ve eldiven ile laboratuvar koridoru dışına çıkılamaz ve ana binaya geçilemez.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR KURALLARI

10. Laboratuvarlarda tüketim amacıyla gıda maddeleri bulundurulamaz ve laboratuvar gereçleri bu amaçla kullanılamaz.

11. Her türlü deney ve analizler mümkün olduğunca hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılacak şekilde planlanmalıdır. Hafta sonu yapılması gereken laboratuvar çalışmaları için “Hafta Sonu Laboratuvarlarda Çalışma İstek Formu’’ doldurulup Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.

12. Laboratuvarlarda kırık-çatlak malzemeler kullanılmamalıdır.Laboratuvarlarda çalışırken ağız yolu ile sıvı çekilmemelidir.

13. Laboratuvarlarda kullanılan kimyasallar, etiketlerindeki tehlike sınıfına göre dikkatle kullanılmalıdır.Tehlikeli ve solunum yoluyla zarar vermesi muhtemel kimyasallar mutlaka çeker ocaklarda tartılmalı ve kullanılmalıdır. Steril olup olmadığı kesin bilinmeyen malzeme steril değildir.

14. Laboratuvarlarda eller yıkanmadan veya kirli eldivenlerle telefonlar, elektrik düğmeleri, bilgisayarlar ve kapı kollarına dokunulmamalıdır.

TEMİZLİK

15. Herkesin çalıştığı ortamı temiz tutması ve diğer çalışanların haklarına saygı göstermesi esastır. Laboratuvar tezgahları her çalışmadan sonra mutlaka geciktirilmeden silinmelidir.

16. Kullanılan cam malzemeler uygun bir yöntemle temizlenmeli, saf sudan geçirilmelive varsa üzerindeki yazılar alkol ile silinmelidir.

17. Numuneler kapalı kaplarda ve uygun dolaplarda saklanmalı,açık ortamda tutulmamalıdır.

18. Buzdolabına ağzı açık, etiketsiz ve tarihsiz kimyasal madde bulunduran kap/numune konulmamalıdır.Aynı şekilde etüv vb. cihazlara da etiketsiz, tarihsiz ve kime ait olduğu belli olmayan malzemeler konulmamalıdır.Bu kurallara uymayan çalışanlar, malzemelerini bıraktıkları yerde bulamadıklarında hak iddia edemezler.

MAKİNE/TEÇHİZAT VE SARF MALZEMESİ KULLANIMI

19. Laboratuvarlar birçok araştırmacının ortak kullanım bölgesi olduğu için laboratuar görevlilerinin bilgisi dışında hiçbir malzeme kullanılamaz ve yeri değiştirilemez. Her ne sebeple olursa olsun, cihazları bina dışına çıkarmak kesinlikle yasaktır. Ortak malzeme depolarından sorumlusunun bilgisi dışında malzeme kullanılmamalıdır.

20. Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarındaki cihazlar genel prensip olarak ortak kullanıma yönelik olmakla birlikte, yürütülen projelere öncelikli cihazlar da mevcuttur. Proje öncelikli cihazların kullanımı öncesinde mutlaka ilgili öğretim üyesinden izin alınmalıdır.

21. Projeye özel sarflar diğer çalışmalar için kullanılamaz. Zorunlu ve acil durumlarda ancak ilgili öğretim üyesinden, izin alınarak kullanılabilir.

22. Dolapları ve tezgahları kişisel malzemelerle doldurmak ve tezgahları uzun süre işgal etmek, diğer araştırmacıları kısıtlayacağı için uygun değildir. Kullanılan dolapların üzerine kişisel bilgiler etiketlenmelidir.

23.Laboratuvarlarda bulunan genel/ortak amaçlı makine-teçhizat ve sarf malzemeleri ilgili laboratuar sorumlusunun bilgisi dahilinde kullanılabilir. Laboratuvarlarda kullanılan tüm cihazlar için hazırlanmış olan ‘’Cihaz Kullanım Kayıt Defteri’’ kullanıcı tarafından her kullanımda mutlaka doldurulmalıdır. Laboratuvarlarda cihaz kullanan çalışanlar, öncelikle kullanacakları cihazı teorik olarak kavramış ve kullanım kılavuzunu okumuş olmalıdırlar. Deneme-yanılma yöntemi ile cihaz kullanılamaz.

24. Sıvı kimyasal şişelerine pipet sokulmamalı, gerekli miktar bir behere veya mezüre aktarıldıktan sonra pipetle alınmalıdır.

Laboratuvar kurallarına uymadığı bildirilen/tespit edilen araştırmacıların çalışma izinleri iptal edilir.

Sayfa 2/2

Hazırlayan
Kalite Sistem Onayı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ santriFÜj kullanma talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconMÜhendiSLİk fakültesi makine mühendiSLİĞİ laboratuvari kullanim talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconMÜhendiSLİk fakültesi yapi laboratuvari kullanma talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconTekstil laboratuvari hassas terazi kullanma ve bakim talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconJeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconMÜhendiSLİk fakültesi gida mühendiSLİĞİ Kİmyasal deposu kullanim talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ buzdolabi talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ Mİkroskop kullanim talimati

Gida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati iconGida iŞleme böLÜMÜ Mİkrodalga kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev