T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

tdkb


image2
T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

unesco_somut_olmayan_kulturel_miras_baskenti


Sayı : 59348463/604.99 [SP.2.10]/115 15 / 01 /2015

Konu : Yaklaşık Maliyet ESKİŞEHİR4734 sayılı KİK 3.f maddesine göre yönetmeliğin 20 / f bendi gereğince pazarlık usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı cihazın yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 26 / 01 / 2014 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.No.

Malın/Hizmetin Cinsi

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

Kdv oranı

1

Eye Tracker (min 30 Hz) Taşınabilir GözlükTipi Gerekli Yazılım dahil olmak üzere

1 Adet%
NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5528’den temin edilebilir)NOTLAR: 2014/15053 kod nolu projesi için, teklifler 26 / 01 / 2015 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. Teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog broşür vb belgeler verilmelidir. Fax ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz.

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek,

TESLİMATLARI ELDEN DEPOYA YAPILACAKTIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5528 Fax: 0 222 239 39 03

_ Teknik Bilgi için: MMF Endüstri Müh. Bölümü Doç. Dr. Berna ULUTAŞ / 0 222 239 37 50/ 3631
................................................................................................................................................................................................... ............................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5526-5528 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi http.www.ogu.edu.tr/~ihale

Teknik Özellikleri:

*Örnekleme frekansı: en az 30 Hz

*Göz takibi: Binocular ya da Monocular

*Kayıt süresi: en az 60 dakika olmalıdır.

*Ortam kamerası çözünürlüğü: en az 1.2 Mp çözünürlüğe sahip kamerası bulunmalıdır.

*Gerekli yazılım dahil olmalıdır.

*Gerekli kayıt cihazı dahil olmalıdır.

*Firma cihaz ile birlikte; tanıtıcı broşür ve kullanım kılavuzu vermelidir.

*Cihazın kullanımı, bakımı, kalibrasyon işleri için eğitilmiş sertifikalı personeli tarafından

kuruluşun göstereceği kişilere yeterli düzeyde ücretsiz eğitim verilmelidir.

*Garanti süresi fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) yıl olmalı, garanti bitiminden sonra en az 10 yıl

süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlanmalıdır.

*Cihaz; kendi tipinin en son modeli olmalı, kullanılmış veya yenileştirilmiş olmamalı, imalat ve

malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve deformasyon bulunmamalıdır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev