Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemisayfa1/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7

SIROEndo


Çalıştırma TalimatlarıTürkçe


SIROEndo


Type


System


Mem


Torque

Reduct.

A/Rev       Reverse

Cal

Motor


Rpm


Load Save
bëé~¥çä

aÉìíëÅÜ

Sirona Dental Systems GmbH


Çalıştırma Talimatları

Türkçe


Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi
61 42 470 D 3488

D 3488.201.03.04.07
SIROEndo


Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi


Çalıştırma Talimatları


Türkçe


SIROEndo


Type


System


Mem


Torque

Reduct.

A/Rev       Reverse

Cal

Motor


Rpm


Load Save
Bu belge hakkında SIROEndo Çalıştırma Talimatları 


Bu belge hakkında

Sirona SIROEndo’yu satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Temin edilen teknik belgeler ürünün bir parçası olduğundan,

bu belgeler her zaman kolayca erişilebilir bir yerde tutulmalıdır.

Lütfen bu Çalıştırma Talimatlarını dikkatle okuyun ve SIROEndo

hakkında bilgi sahibi olun.

Çalıştırma Talimatlarını etraflıca incelemiş olmanıza rağmen çözümsüz

bir durumla karşılaşırsanız, dental bayinizle iletişime geçin.


Kullanılan semboller Kişisel yaralanma ve malzeme hasarını önlemek için, lütfen bu çalıştırma

talimatlarında verilen uyarı ve güvenlik bilgilerine uyun. Bu gibi tüm

bilgiler aşağıdaki şekilde vurgulanmıştır:


i

NOT


İlave bilgiler, açıklama veya ekler

DİKKAT

Bu anahtar kelime altında verilen bilgiler ürünün işleyişiyle doğrudan ilgilidir

ve/veya olası işletim hatalarına karşı uyarır.

UYARI

Bu uyarı sembolü ürün veya kullanıcı açısından oluşabilecek olası zararlara

karşı uyarır.


  • Bir eylemi gerçekleştirmek için yerine getirilmesi gereken gereklilikleri

belirtir.

  • Sizden bir eylemi gerçekleştirmenizi ister.

  • Bir eylemi gerçekleştirerek elde etmeyi bekleyebileceğiniz sonucu gösterir.


Bu ürün 93/42/EEC sayılı, 14 Haziran 1993 tarihli ve tıbbi cihazlar

hakkındaki Konsey Direktifi’nin hükümlerine uygun olarak CE işareti taşır.

0123


61 42 470 D 3488

2 D 3488.201.03.04.02  07.2008
Türkçe

SIROEndo Çalıştırma Talimatları İçindekiler


İçindekiler


1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri .................................................................................... 4

1.1 Genel güvenlik bilgileri…................................................................................................................ 4


1.2 ESD koruyucu önlemler  ............................................................................................................... 6


1.3 Elektrostatik şarj fiziği hakkında ………......................................................................................... 6


2 Teknik bilgiler…………............................................................................................... 8

2.1 Teknik açıklama ….......................................................................................................................... 8


2.2 Teknik veriler................................................................................................................................... 8


3 Ambalaj içeriği………..................................................................................................... 9

3.1 Aksesuarlar..................................................................................................................................... 10


4 Kurulum ..................................................................................................................... 11

4.1 Hazırlıklar ....................................................................................................................................... 11


4.2 Destek tüpünün kurulumu…........................................................................................................... 11


5 Kontroller ve fonksiyonel öğeler ..........................................................................  15


6 Çalıştırma…………………….......................................................................................  17

6.1 Ünitenin devreye sokulması…......................................................................................................... 17


6.2 Takip eden güç-verme.................................................................................................................... 18


6.3 Entegre apeks bulucu (apex locator) fonksiyonu .......................................................................... 24


6.4 Özel fonksiyonlar............................................................................................................................ 26


7 Bakım ve temizlik……………………..........................................................................  28

7.1 Temizlik….......................................................................................................................................  28


7.2 Dezenfeksiyon................................................................................................................................  28


7.3 Sterilizasyon...................................................................................................................................  29


8 Bakım…………………………………...........................................................................  30


9 "Ne yapmam gerek eğer......" ..................................................................................  31


10 Elektromanyetik uyumluluk ……………………........................................................  33

10.1  Elektromanyetik emisyon.................................................................................................................  33


10.2  Girişim bağışıklığı….........................................................................................................................  34


10.3  Çalışma mesafeleri .........................................................................................................................  36


61 42 470 D 3488

D 3488.201.03.04.02  07.2008 3
1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri SIROEndo Çalıştırma Talimatları


1
Uyarılar ve güvenlik bilgileri


1.1 Genel güvenlik bilgileri


Belgelerin korunması Bu kullanım kılavuzunun ünite ile birlikte saklanması çok önemlidir, böylece

ileride bir kullanıcının bilgiye ihtiyaç duyması halinde el altında olacaktır.

Ünitenin daha sonra satılması veya kullanım hakkının farklı bir sahibe

devredilmesi durumunda, kılavuzun her zaman ünitenin yanında olduğundan

emin olun. Ünitenin yeni sahibinin üniteyi doğru şekilde kullanabilmesi ve

gerekli tüm bilgilere sahip olmasını sağlamak için bu gereklidir.


Başlamadan önce dikkatle okuyun! Bu talimatlar güvenliği artırmak amacına hizmet etmektedir. Ünitenin  

kurulumu ve kullanımından önce bunları dikkatle okuduğunuzdan emin olun.

Bu sembol kullanıcıya kullanma kılavuzunu dikkate almasını hatırlatmak için

anma değeri plakası üzerinde yer alır.

Tıbbi elektrikli cihazlar sadece IEC 60601-1'ye uygun olarak elektrik şoku,

yangın veya mekanik zararlara dair risklere dikkat edilerek kullanılabilir.

UYARI!

Kalp pili taşıyan kullanıcı ve hastalar açısından SIROEndo ünitesi

ile yapılan tedavi sırasında kalp pilinin bozulması riski vardır.

Bu hastalar için SIROEndo kullanılmamasını tavsiye ederiz.


Kullanım amacı SIROEndo dental kök kanalı ölçümü ve kök kanalı tedavisi için kullanılmak

üzere geliştirilmiştir.


Garanti koşulları İmalatçı aşağıdaki durumlarda hiçbir şekilde yükümlülük üstlenmemektedir:


  • imalatçı veya ithalatçı tarafından yetkilendirilmemiş personel tarafından

gerçekleştirilen işler veya onarımlar.

  • bu kullanma kılavuzunda tarif edilenlere karşılık gelmeyen bir

uygulama.

  • bu ünitenin klinik kullanımı, özellikle de ilgili eğenin kök kanalı içinde

olası kırılmasını kapsayan durumlarda.


Elektromanyetik uyumluluk Elektromanyetik girişimin yol açtığı olası riskleri önlemek için, SIROEndo'nun

yanında herhangi bir tıbbi elektrikli ekipman veya başka ekipmanlar

kullanılmamalıdır. Ünite elektromanyetik uyumlulukla ilgili olarak

halihazırda geçerli olan direktiflere uymaktadır (IEC 60601-1-2).

  • Bu ünite zararlı girişime sebep olmaz. Bununla birlikte, sakıncalı şekilde

çalışmasına yol açabilecek girişimler de dahil olmak üzere ünitenin başka

cihazlardan girişim kapması mümkündür.


Çalıştırma ortamı Bu üniteyi asla yanıcı anestetiklerin veya hava, oksijen veya azotla karıştırılmış

anestetiklerin bulunduğu ortamda kullanmayın.


Denetim ve bakım Önleyici incelemelere veya bakım çalışmasına gerek yoktur.


Bağlı cihazlar SIROEndo tedarik edilirken endo eğeler teslimata dahil değildir.


SIROEndo ISO 3964 standardına uygun olan bir ISO standart kapline

sahip her SIROEndo ters-açılı el aleti ile uyum sağlayabilir.

Eğeleri kullanırken, lütfen imalatçının talimatlarına uygun hareket edin.

Eğelerin ISO 10993-1'e uygun olması gerekmektedir.


61 42 470 D 3488

4 D 3488.201.03.04.02  07.2008
Türkçe

SIROEndo Çalıştırma Talimatları 1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri

  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconElektriKLİ mobil lift sistemi tekniK Şartnamesi

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi icon9. 220 voltla çalışacak ve gücü 1200 watt olacak bir elektrikli ısıtıcı...

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconİÇ kontrol sistemi kurulumu rehberi

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconİz ek örnek İç Kontrol Sistemi Soru Formu

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconYem kontrol ve takip sistemi uygulama talimati

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconİç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli...

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconDoküman Yönetim Sistemi dışında bulunan, dys kullanmayan kurum, kuruluş...

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconElektriKLİ yanma testi Cİhazi

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconElektrikli El Matkabı Kullanma Talimatı

Endodonti için elektrikli dijital kontrol sistemi iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev