SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > EvraklarSAĞLIK MERKEZİ PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No

TL-138

İlk Yayın Tarihi

08.07.2014

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

/1.AMAÇ
Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Panoramik Röntgen cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.
2. KAPSAM
Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.
3. TANIMLAR
Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Radyoloji Teknikerleri sorumludur.
5. UYGULAMA
5.1.Cihazı açmak için sigorta panosunda şalter (2) konumuna alınır.

5.2.Cihazı çalıştırmak için açma-kapama düğmesi açık konuma getirilir(cihazın hareketli ünitesinin altındadır) , tam tur radyasyonsuz dönme işlemi yapılır ve cihazın çalışır hale gelmesi beklenir.

5.3.Hastaya uygun pozisyon verilir.

5.4.Kurşun paravan arkasında bulunan kumanda masasından kesintisiz şutlama yapılır. Bu işlem çekim bitene kadar devam eder.

5.5.Cihaz ile ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı

Sevgi GENÇTÜRK

Prof. Dr. Yücel ŞAHİN
Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

(Form No: FR-146; Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:01)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconRÖntgen cihazi kullanma talimati( panaromik-periAPİkal)

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconSAĞlik merkezi Mİkroskop kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconSAĞlik merkezi otomatik pipet kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconSAĞlik merkezi x-ray cihazlari kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconSAĞlik merkezi cobas e 411 Cİhaz kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconDEĞİrmen cihazi kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconKabfo cihazi kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconCnc diK İŞleme merkezi kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconIka ks 4000i Çalkalamali iNKÜbatör cihazi kullanma talimati

SAĞlik merkezi panoramik röntgen cihazi kullanma talimati iconSAĞlik merkezi banyo solüsyonlari hazirlama talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev