Elisa cihazi kullanim talimatisayfa1/14
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

ELISA CİHAZI KULLANIM TALİMATI1.AMAÇ

Bu doküman ELISA kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. ELİSA kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman ELISA cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.
4. SORUMLULUKLAR

ELISA cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihaz Kullanımı

 • Biyolojik aktivite tayini amacıyla kullanılır.

 • En düşük dedekte edebildiği konsantrasyon 0,2 μg/mL’dir. 180 nm ile 800 nm dalgaboyu arasında ölçüm yapabilmektedir.

 • Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgâh üstü kullanıma uygundur.

 • Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

 • Açma düğmesine basılır.

 • Bağlı bulunduğu bilgisayarda BİOGEN 5 programı açılır.

 • İstenilen method yüklenir.

 • Hazırlanan numune ve standartlar 96 kuyucuklu plakaya mikropipetle yüklenir.

 • Cihaz içerisine konulan numune plakası doğru biçimde yerleştirilir.

 • Programda start tuşuna basılarak, ölçüm başlatılır. İstenilirse dökümantasyon printer aracılığıyla alınabilir.

 • İşlem bittiğinde program kapatılır.

 • Plaka cihazdan çıkartılır.

 • Cihazın kapağı kapatılarak off konumuna getirilir, prizden çıkarılır.

 • Otomatik kalibrasyonu mevcut olmakla beraber her işlem başında cihaz kendi yapmaktadır.

 • Her 6 ayda bir kalibrasyon için firma yetkilisi bakım yapmalıdır.

 • Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

 • Bağlı bulunduğu bilgisayarda program uygulaması vardır, printer ile dökümantasyon yapılır.

 • Cihaz kullanımı araştırmacı ve profesyonel kişiler tarafından kullanılması önerilir.

 • Numunelerin bulunduğu kitler 2-8˚C’de saklanmalıdır.

 • Kitlerin göz ile temasında bol suyla yıkanmalıdır.

 • Kuyucuklar her işlemden sonra yıkanarak temizlenmelidir, madde artığı kalması durumunda plaka değiştirilmeli kontaminasyon önlenmelidir.

 • Aletle çalışırken eldiven, gözlük takılıp önlük giyilerek çalışılmalıdır.

 • Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

 • Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır, toz ve çözücülerden etkilenmemesi için örtü örtülür.

 • Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.


6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

PCR CİHAZI KULLANIM TALİMATI1.AMAÇ

Bu doküman PCR cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. PCR cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman PCR cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.
4. SORUMLULUKLAR

PCR cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1. Cihaz Kullanımı

 • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile DNA amplifikasyonu, cDNA sentezi, primer bağlanma sıcaklığının optimizasyonu, sıcaklığa bağlı enzim aktivitesi deneylerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 • Cihazın maksimum programlanabilir sıcaklığı 99ºC, minimum programlanabilir sıcaklığı ise 35ºC’dir. Cihaz gradient yapabilme özelliğinde olup, örnek plağının önünden arkasına doğru 16 ºC’ye kadar sıcaklık gradienti oluşturabilmektedir. İşlem sona erdiğinde örnekler cihaz içinde 4ºC’de saklanabilmektedir.

 • Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır. Cihaz tezgah üstü kullanıma uygundur.

 • Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.

 • Cihazın on – off anahtarı açılır.

 • Cihazın kapağı çevrilerek açılır.

 • Ana menüden kullanılacak program ok tuşlarıyla seçilir ve “proceed” butonuna basılır.

 • Ekranda seçilen protokol ve örnek hacmi kısmı görülür. Örnek hacmi değiştirilmek istenirse cihazın numerik tuşlarıyla ilgili hacim girilir ve “proceed” butonuna basılır.

 • “Run” seçeneğine seçilmeden önce programın içeriği görüntülenmek istenirse “view” seçeneği seçilir ve “proceed” butonuna basılır.

 • Örnekler yerleştirilir.

 • “Run” seçeneği seçilerek reaksiyon başlatılır.

 • Cihazda kayıtlı programlar dışında yeni programların da yazılabilmesi ve kullanıcı isimleri altında saklanabilmesi mümkündür. Ana menüden “NEW” opsiyonu seçilip, “proceed” butonuna basılır. Program isimlendirilmesinin ardından program aşamaları (kapak ısıtma fonksiyonu, reaksiyon hacmi, sıcaklık ayarları) düzenlenebilmektedir. Sıcaklık ayarlarını yapabilmek için giriş menüsünden “Temp”seçilip, “proceed” butonuna basılır. Ekranın 3. satırına adım numarası, son satırına ise tuş takımı aracılığıyla 0 °C ile 99.9 °C arasında hedef sıcaklık değeri girilir ve “proceed” butonuna basılır. Hedef sıcaklık 3. satıra geçerken, son satırda reaksiyon süresi girilir ve “proceed” butonuna basılır. Son satırda onaylama satırı görünür ve “yes” seçeneği seçilerek “proceed” butonuna basılır. Diğer aşamalar için de uygun sıcaklık ve süreler aynı şekilde girildikten sonra giriş menüsünden “end” seçeneği seçilir ve “proceed” butonuna basılır. Programın saklanılmak istediği klasör ana menüden seçilir ve program kaydedilir.

 • Elektrik kesintisi sonrası cihaz otomatik olarak kaldığı yerden tekrar başlamaktadır.

 • Cihaz PCR işlemi dışında belirli sıcaklık ve sürede örneklerin saklanması amacıyla da kullanılabilmektedir.

 • Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.

 • Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

 • Ortam sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması gerekmektedir.

 • 31°C’ye kadar olan sıcaklıklarda maksimum bağıl nemlilik düzeyi %80 iken, 40°C’de doğrusal olarak %50’ye düşmektedir.

 • Voltaj değişimlerinin nominal voltajın ±%10’unu aşmaması gerekmektedir.

 • Elektrik kaynağı 100-240 VAC, 50-60 Hz, 400 W olmalıdır.

 • Cihazda 48 adet 0.2 ml’lik tüpün aynı anda yerleştirilerek reaksiyonların gerçekleştirilmesini sağlayan örnek yükleme ünitesi mevcuttur. Reaksiyon hacimleri seçilen yönteme göre değişiklik göstermektedir. İşlem sırasında buharlaşmayı önlemek için kapak kısmı 110ºC’ye kadar ısıtılmakta ve bu şekilde mineral yağ kullanımına gerek kalmamaktadır. 12 klasör içinde 400 program yüklenebilmektedir. Aletin boyutları G18*D32*Y20 cm’dir. Sıcaklık değerleri arasında ortalama geçiş hızı 1.5°C/sn’dir.

 • Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

 • Cihazın havalandırma deliklerinin kapanmaması için duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirilmelidir.

 • Havalandırma deliklerinin tozlanmamasına dikkat edilmeli ve cihaz nemli yumuşak bir bezle silinmelidir.

 • Cihazın örnek kuyularının kirlenmesi halinde su, %95 etanol ve ya 1:100 dilüe edilmiş çamaşır suyu kullanılarak temizlenmeli ve suyla durulayıp, kurutulmalıdır.

 • Muhafaza: Laboratuvar ortamında muhafaza edilir.

 • Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır ve laboratuvarda saklanır.

 • Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.


6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları


http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SOĞUK ODA KULLANIM TALİMATI1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Soğuk Oda kullanım, bakım ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.
2. KAPSAM

Bu talimat Biyomühendislik Bölümünde Hücre Kültürü ve Doku mühendisliği Laboratuvarında bulunan Soğuk Oda’nın kullanımını kapsar.
3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Biyomühendislik Bölümünde Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliğindeki Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Temiz/Kirli numune sızma yapmayacak şekilde uygun ambalaja konur.

 • Numunenin konduğu tarih, numune sahibi, içeriği belirten bir etiket yapıştırılır.

 • Soğuk odaya muntazam şekilde konur.

 • Soğuk Oda kapağı üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı kısımları doldurulmalıdır.

 • Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.

 • Numune alımları dolap dışında yapılmalıdır.

 • Dolap kapakları gereksiz açılmamalıdır.


6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

SOĞUTMALI SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI


1.AMAÇ

Bu doküman soğutmalı santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Soğutmalı santrifüj cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
2. KAPSAM

Bu doküman soğutmalı santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.
3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.
4. SORUMLULUKLAR

Soğutmalı santrifüj cihazının kullanımından ilgili öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.
5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

 • Cihaz açılır.

 • Sekmeler üzerinde yer alan sarı tuş yardımıyla cihazın kapağı açılır.

 • Uygun rotor seçilerek cihaza takılır.

 • Rotor vidası anahtarıyla sıkılır.

 • Numuneleri koymak için rotora uygun hacimlerdeki tüpler belirlenir.

 • Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına “sigma” yazısı kullanıcıya dönük olacak şekilde yerleştirilir ve denge korunur.

 • Santrifüjün kapağı kapatılır.

 • Mavi düğme ile software’den rotor tipi seçilir.

 • Rotor hızı ayarlanır. Santrifüjleme süresi ayarlanır.

 • Sıcaklık ayarlanır.

 • Rotorun kapağı sıkıca kapatılır.

 • Yeşil düğmeye basılarak çalıştırılır.

 • Santrifüjleme işleminden sonra sarı düğmeye basılarak cihazın kapağı açılır.

 • Rotorun kapağı açılır.

 • Tüpler çıkarılır.

 • Cihaz kapatılır.


6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları

http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif

FLOW SİTOMETRİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Elisa cihazi kullanim talimati iconUltrasonik homojenizatör cihazi kullanim talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconSu geçİrgenliĞİ(prowiTE) Cİhazi kullanim ve bakim talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconSayfa No: /3 nem/sicaklik kayit cihazi kullanim talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconYAŞar üNİversitesi y blok siniflar projeksiyon cihazi ve ses sistemi kullanim kilavuzu

Elisa cihazi kullanim talimati iconYAŞar üNİversitesi c blok 109 numarali amfi projeksiyon cihazi ve ses sistemi kullanim kilavuzu

Elisa cihazi kullanim talimati iconInverted mikroskop cihazi talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconDEĞİrmen cihazi kullanma talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconKabfo cihazi kullanma talimati

Elisa cihazi kullanim talimati iconYAŞar üNİversitesi n blok 101 ve 102 numarali siniflar projeksiyon...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev