Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğerkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLER

BİLDİRİM KONTROL LİSTESİ
KAPSAM: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer...)

İLK BİLDİRİMGEREKLİ BİLDİRİM

Tebliğ madde no

Atıf

1)��BİLDİRİM FORMU

- EK 1-A ya da EK 1-B’den ulaşılabilir

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7
2) ��GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF)

��GBF’de imza-tarih olmalı

��GBF düzenleyenin sertifika fotokopisi başvuruya eklenmeli

��GBF düzenleme tarihi ile sertifika geçerlilik süresi uyumlu olmalı

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md. 7

26/12/2008-27092 sayılı Resmi Gazete GBF Yönetmeliği

3) ��ETİKET ÖRNEĞİ

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7

ETİKET ÖRNEĞİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

��üreteci adı, adresi (etiket ve GBF aynı olmalı)

md. 9/1/a
��üretim yeri adresi

md. 9/1/b
��varsa fason üretici adı, adresi

md. 9/1/c
��ürünün ticari adı

md. 9/1/ç
��amaçlanan kullanım alanları

md. 9/1/d
��ürün formülünü oluşturan maddeler

  • Yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarası ile belirtilmelidir.

md. 9/1/e
��tehlike sembolleri, tehlike ibareleri, güvenlik uyarıları

  • Özellikle GBF 15. Bölüme (mevzuat bilgisi) dikkat edilmelidir.

md. 9/1/e

26/12/2008-27092 resmi gazete ambalajlanması

etiketlenmesi yönetmeliği

��kullanım talimatı

md. 9/1/f
��nominal dolum miktarı

md. 9/1/g
�� imal tarihi ��son kullanma tarihi ��seri no, parti no

md. 9/1/ğ
�� Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

-Hava tazeleyici, hava yenileyici, havayı temizler, aromaterapi yapar türü ifadeler YANLIŞ.

-Kötü kokuları bastırır, güzel koku yayar vb. ifadeler DOĞRUmd. 9/2
UYARI CÜMLELERİ

�� Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz

�� Çocuklardan uzak tutunuz

�� Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız

�� Gıda maddelerinden uzak tutunuz

�� Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz

�� Alerjiye sebebiyet verebilir

md.9/2/a
İtici gazlar içeren ürünler; Aerosol kaplar yönetmeliğine uygun olmalıdır.

md.9/3

30/11/2000-24246 Aerosol kaplar YönetmeliğiÜRÜN EKLEME
YENİ ÜRÜNE İLİŞKİN GEREKLİ BİLDİRİM

Tebliğ madde no

Atıf

Daha önce hava aromatize ürünler grubunda bildirim kaydı olan üretici/ithalatçıların yeni ürünleri için bildirim talebinde bulunmaları halinde kendilerine daha önce düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesi’nin orijinalini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

1)��BİLDİRİM FORMU

- EK 1-A ya da EK 1-B’den ulaşılabilir

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7
2) ��GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF)

��GBF’de imza-tarih olmalı

��GBF düzenleyenin sertifika fotokopisi başvuruya eklenmeli

��GBF düzenleme tarihi ile sertifika geçerlilik süresi uyumlu olmalı

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md. 7

26/12/2008-27092 sayılı Resmi Gazete GBF Yönetmeliği

3) ��ETİKET ÖRNEĞİ

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7

ETİKET ÖRNEĞİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

��üreteci adı, adresi (etiket ve GBF aynı olmalı)

md. 9/1/a
��üretim yeri adresi

md. 9/1/b
��varsa fason üretici adı, adresi

md. 9/1/c
��ürünün ticari adı

md. 9/1/ç
��amaçlanan kullanım alanları

md. 9/1/d
��ürün formülünü oluşturan maddeler

  • Yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarası ile belirtilmelidir.

md. 9/1/e
��tehlike sembolleri, tehlike ibareleri, güvenlik uyarıları

  • Özellikle GBF 15. Bölüme (mevzuat bilgisi) dikkat edilmelidir.

md. 9/1/e

26/12/2008-27092 resmi gazete ambalajlanması

etiketlenmesi yönetmeliği

��kullanım talimatı

md. 9/1/f
��nominal dolum miktarı

md. 9/1/g
�� imal tarihi ��son kullanma tarihi ��seri no, parti no

md. 9/1/ğ
�� Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

-Hava tazeleyici, hava yenileyici, havayı temizler, aromaterapi yapar türü ifadeler YANLIŞ.

-Kötü kokuları bastırır, güzel koku yayar vb. ifadeler DOĞRUmd. 9/2
UYARI CÜMLELERİ

�� Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz

�� Çocuklardan uzak tutunuz

�� Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız

�� Gıda maddelerinden uzak tutunuz

�� Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz

�� Alerjiye sebebiyet verebilir

md.9/2/a
İtici gazlar içeren ürünler; Aerosol kaplar yönetmeliğine uygun olmalıdır.

md.9/3

30/11/2000-24246 Aerosol kaplar YönetmeliğiBİLDİRİM DEĞİŞİKLİĞİ
GEREKLİ BİLDİRİM

Tebliğ madde no

Atıf

Daha önce hava aromatize edici ürünler grubunda bildirim kaydı olan üretici/ithalatçıların bildirim kayıtlarında değişiklik (adres, etiket, içerik vs. değişiklikleri) yapmak istemeleri halinde kendilerine daha önce düzenlenen Bildirim Kayıt Belgesi’nin orijinalini başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

1)��BİLDİRİM FORMU

- EK 1-A ya da EK 1-B’den ulaşılabilir

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7
2) ��GÜVENLİK BİLGİ FORMU (GBF)

��GBF’de imza-tarih olmalı

��GBF düzenleyenin sertifika fotokopisi başvuruya eklenmeli

��GBF düzenleme tarihi ile sertifika geçerlilik süresi uyumlu olmalı

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md. 7

26/12/2008-27092 sayılı Resmi Gazete GBF Yönetmeliği

3) ��ETİKET ÖRNEĞİ

�� e-ortamda başvuruya eklenmeli (cd veya benzeri)

md.7

ETİKET ÖRNEĞİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

��üreteci adı, adresi (etiket ve GBF aynı olmalı)

md. 9/1/a
��üretim yeri adresi

md. 9/1/b
��varsa fason üretici adı, adresi

md. 9/1/c
��ürünün ticari adı

md. 9/1/ç
��amaçlanan kullanım alanları

md. 9/1/d
��ürün formülünü oluşturan maddeler

  • Yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarası ile belirtilmelidir.

md. 9/1/e
��tehlike sembolleri, tehlike ibareleri, güvenlik uyarıları

  • Özellikle GBF 15. Bölüme (mevzuat bilgisi) dikkat edilmelidir.

md. 9/1/e

26/12/2008-27092 resmi gazete ambalajlanması

etiketlenmesi yönetmeliği

��kullanım talimatı

md. 9/1/f
��nominal dolum miktarı

md. 9/1/g
�� imal tarihi ��son kullanma tarihi ��seri no, parti no

md. 9/1/ğ
�� Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

-Hava tazeleyici, hava yenileyici, havayı temizler, aromaterapi yapar türü ifadeler YANLIŞ.

-Kötü kokuları bastırır, güzel koku yayar vb. ifadeler DOĞRUmd. 9/2
UYARI CÜMLELERİ

�� Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz

�� Çocuklardan uzak tutunuz

�� Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız

�� Gıda maddelerinden uzak tutunuz

�� Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz

�� Alerjiye sebebiyet verebilir

md.9/2/a
İtici gazlar içeren ürünler; Aerosol kaplar yönetmeliğine uygun olmalıdır.

md.9/3

30/11/2000-24246 Aerosol kaplar Yönetmeliği

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconAğzın koku durumudur. Kötü ağız kokusu oral malodor olarak adlandırılır....

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconBİLİmsel çalişMA, deneme ve çEŞİt islahi amaciyla biTKİ, BİTKİsel...

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconAmaç Bu talimat pull-off test cihazınn kullanım ilkelerini ve çalışma...

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconAmaç Bu talimat Boru larda Yük Kayıpları cihazının kullanım ilkelerini...

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconOkullarda güvenli ortamin sağlanmasi projesi

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconÇamaşir makinesi (ARÇELİK)

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconTehlikeli madde güvenlik danişmanliği eğİTİMİ vermek üzere

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconÇamaşir kurutma makinesi kullanma talimati

Kapsam: Ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla… oda kokusu, oto kokusu, çamaşır kokusu, diğer iconAltin oto peugeot 301


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev