Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalarsayfa4/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4

ORA.FSTD.230 Kalifiye FSTD’de Değişiklikler


 1. FSTD kalifikasyon sertifikası sahibi, FSTD üzerinde aşağıdaki gibi değişiklikler yapılacağı durumlarda yetkili otoriteyi bilgilendirir:

 1. Büyük modifikasyonlar;

 2. FSTD’nin yer değiştirmesi;

 3. FSTD’nin faaliyetine ara verilmesi.
 1. FSTD kalifikasyon seviyesinin yükseltilmesi durumunda, organizasyon yetkili otoriteye yükseltme değerlendirmesi için başvurur. Organizasyon, istenilen kalifikasyon seviyesi için gerekli olan tüm validasyon testlerini yürütmelidir. Daha önceki değerlendirme sonuçları, yapılacak olan yükseltme işleminde FSTD performansını geçerli kılmak üzere kullanılamaz.
 1. FSTD yeni bir yere taşındığında, organizasyon planlanan faaliyet öncesinde, ilgili etkinliklerin programı ile birlikte yetkili otoriteyi bilgilendirmelidir.

FSTD yeni yerinde yeniden hizmete alınmadan önce, organizasyon validasyon testlerinin en az üçte birini gerçekleştirir ve FSTD performansının orijinal kalifikasyon standartlarını karşıladığını temin edecek fonksiyon testlerini ve subjektif testleri uygular. Test dokümanlarının bir kopyası yetkili otorite tarafından incelenmek üzere FSTD kayıtlarıyla beraber tutulmalıdır.

FSTD’nin yerinin değiştirilmesinin ardından yetkili otorite bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirme FSTD’nin orijinal kalifikasyon esaslarına göre yapılır.
ç) Eğer organizasyon FSTD’nin faaliyetine planlanandan daha uzun süre ara verecekse yetkili otorite bilgilendirilmeli ve FSTD’nin faal olmadığı dönem için uygun kontroller yapılmalıdır.

Organizasyon, FSTD’nin orijinal kalifikasyon seviyesinde yeniden aktif konuma getirilebilmesini temin etmek adına, FSTD’nin faaliyetlerine ara verilmesi, muhafazası ve yeniden faal hale getirilmesi hususunda hazırlayacağı bir planda yetkili otorite ile mutabık kalmalıdır.
ORA.FSTD.235 FSTD Kalifikasyonunun Transfer Edilmesi


 1. FSTD’yi işleten organizasyonun değişecek olması durumunda, yeni organizasyon FSTD’nin transfer planında mutabık kalınması amacıyla yetkili otoriteye önceden bilgi vermelidir.

 2. Yetkili otorite, FSTD’nin kalifikasyon esaslarına göre bir değerlendirme yapabilir.

 3. FSTD’nin başlangıç kalifikasyon esaslarına uygunluğunu kaybettiği durumlarda, organizasyon yeni bir FSTD kalifikasyon sertifikası için başvurmalıdır.


ORA.FSTD.240 Kayıtların Saklanması
FSTD kalifikasyon sertifikası sahibi aşağıdakilerin kayıtlarını tutmalıdır:


 1. FSTD’nin faaliyet gösterdiği süre boyunca başlangıç kalifikasyon esaslarını ve FSTD’nin seviyesini tanımlayan ve kanıtlayan tüm dokümanlar; ve

 2. En az 5 yıllık bir süre boyunca her bir FSTD ve uyumluluk izleme faaliyeti ile ilgili tüm yenileme dokümanları ve raporları.


ALTBÖLÜM AeMC

HAVACILIK TIP MERKEZLERİ
KISIM I

GENEL
ORA.AeMC.105 Kapsam
Bu alt bölüm, başlangıç 1.sınıf medikal sertifikaları dahil olmak üzere, medikal sertifikalar düzenlemek için alması gereken havacılık tıp merkezi onayının düzenlenmesi ve devam ettirilmesi için, organizasyon tarafından sağlanması gereken ek gereklilikleri içermektedir.

ORA.AeMC.115 Başvuru
AeMC sertifikası için başvuranlar;

 1. MED.D.005’e uygun olmalıdır.

 2. ORA.GEN.115’e göre gerekli olan organizasyon onay dokümanlarına ek olarak, uzman sağlık muayenesi amacıyla, belirlenmiş hastanelere ve medikal enstitülere klinik doküman detaylarını temin etmelidir.


ORA.AeMC.135 Geçerlilik Devamı ve Süresi
AeMC sertifikası, süresiz olarak düzenlenir. Bu sertifika; sahibi ve organizasyonların havacılık tıp denetçileri;

 1. MED.D.030 ile uyumlu olmaları,

 2. Her yıl 1. Sınıf medikal muayenesini yeterli sayıda uygulayarak elde edilen deneyimlerini garanti etmeleri,

durumunda geçerli kalacaktır.
KISIM II

Yönetim
ORA.AeMC.200 Yönetim Sistemi
AeMC, ORA.GEN.200’de belirtilen maddeleri ve ek olarak;

 1. Medikal sertifika için, Part-MED ile uyumluluğu,

 2. Daimi medikal mahremiyetin sağlanması,

süreçlerini içeren bir yönetim sistemi geliştirmeli ve uygulamalıdır.

ORA.AeMC.210 Personel Gereklilikleri


 1. AeMC;

 1. AeMC’nin yöneticisi olarak atanmış, 1. Sınıf medikal sertifikaları düzenlemeye yetkin ve görevlerini yerine getirmek için havacılık tıbbında gerekli tecrübeye sahip bir uçuş hekimine (AME) sahip olmalıdır.

 2. Yeterli sayıda yetkili uçuş hekimine, diğer teknik ekip ve uzmanlara sahip olmalıdır.

 1. AeMC yöneticisi, muayene sonuçları değerlendirmesini ve raporların, sertifikaların ve 1.sınıf başlangıç medikal sertifikalarının imzalanmasını koordine etmelidir.ORA.AeMC.215 Tesis Gereklilikleri
AeMC, onay kapsamındaki ayrıcalıkların uygulanması için gerekli olan uçuş muayenelerini yapabilmek için, yeterli tıbbi teknik imkânlarla donanmış bir tesise sahip olmalıdır.
ORA.AeMC.220 Kayıtların Saklanması
ORA.GEN.220 tarafından gerekli görülen kayıtlara ek olarak, AeMC;


 1. Son muayene tarihinden itibaren 10 yıl olmak üzere, medikal sertifikaların yenilenmesi için ve yeniden onaylanabilmesi için yapılan tıbbi muayenelerin değerlendirmeleri ve sonuçları kayıt altında tutması gerekmektedir.

 2. Tıbbi kayıtları, daima tıbbi mahremiyetine saygı duyulacağından emin olacak şekilde saklamalıdır.

SHT – ORA

Yayım Tarihi 00/00/0000

Değişiklik No

00

Değişiklik Tarihi

00/00/0000

Sayfa

/

1   2   3   4

Benzer:

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev