Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalarsayfa3/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4

ORA.ATO.135 Eğitim Hava aracı ve Uçuş Simülatörleri (FSTD)


 1. ATO, verilen eğitim kurslarına uygun olarak, yeterli hava aracı filosu ve uçuş simülatörü kullanmalıdır.

 2. ATO, yalnızca;

 1. İlgili eğitim programı ile FSTD özellikleri arasındaki uyumu;

 2. Kullanılan FSTD’nin, Part-FCL’in ilgili gereklilikleri ile arasındaki uyumu;

 3. Tam uçuş simülatörü (FFS) kullanıldığı durumlarda ise, FFS’in ilgili hava aracı tipini yansıttığını,

 4. FSTD’de yapılacak değişiklikleri yeterince gözlemleyecek bir sistemi uygulamaya koyduğunu ve bu değişikliklerin eğitim programının yeterliliğini etkilemeyeceğini;

yetkili otoriteye gösterebildiğinde uçuş simülatöründe eğitim verebilir.

 1. Eğer yetenek testi için kullanılan hava aracı ile görsel uçuş eğitimi için kullanılan FFS farklı tipler ise, ilgili eğitim programında uygulanabilecek azami kredilendirme uçaklar için FNPT II ve helikopterler için FNPT II/III ile sınırlandırılmalıdır.

ç) Test uçuşu eğitimi için kullanılan hava araçları eğitimin amacına yönelik olarak test uçuşu ekipmanları ile uygun bir şekilde donatılmış olmalıdır.
ORA.ATO.140 Havaalanları ve Operasyon Bölgeleri
Bir hava aracında verilen eğitim esnasında ATO, gerçekleştirilen eğitimi ve kullanılan hava aracı kategorisini göz önünde bulundurarak ilgili eğitim manevralarına imkan sağlayacak uygun tesis ve vasıflara sahip havaalanlarını ve operasyon bölgelerini kullanır.
ORA.ATO.145 Eğitim İçin Ön Şartlar


 1. ATO, öğrencilerin Part-Medical, Part-FCL, ve eğer geçerliyse 748/2012 sayılı regülasyona uygun olarak oluşturulmuş operasyonel uygunluk verilerinin zorunlu kısmında tanımlandığı halleriyle her türlü eğitim ön şartlarını karşılıyor olduklarından emin olacaktır.

 2. Test uçuşu eğitimi veren ATO’larda, öğrenciler 748/2012 sayılı regülasyona uygun olarak oluşturulan eğitimin tüm ön şartlarını karşılamalıdır.


ORA.ATO.150 Üçüncü Ülkelerde Eğitim
ATO, üçüncü ülkelerde aletli uçuş yetkisi (IR) eğitimi vermek için onay aldığında;


 1. Eğitim programı, IR yetenek testi gerçekleştirilmeden önce Türkiye veya üye ülkelerin herhangi birinde yapılacak bir alıştırma uçuşu içermelidir.

 2. IR yetenek testi, Türkiye veya üye ülkelerin herhangi birinde gerçekleştirilmelidir.KISIM II

CPL, MPL ve ATPL Eğitimi veren ATO’lar için

Ek Şartlar ve İlgili Yetki ve Sertifikalar

ORA.ATO.210 Personel Gereklilikleri


 1. Eğitim Müdürü (HT). Test uçuşu eğitimi veren ATO’lar hariç olmak üzere, atanan HT, profesyonel pilot lisansı ve ilgili yetki ya da sertifika eğitimlerinde öğretmen olarak geniş tecrübeye sahip olmalıdır.

 2. Baş Uçuş Öğretmeni (CFI). Uçuş eğitimi veren ATO, uçuş ve simülatör öğretmenlerinin denetimi ile ve tüm uçuş ve simülatör eğitimlerinin standardizasyonundan sorumlu olacak bir CFI atamalıdır. CFI, yürütülen uçuş eğitimi için ihtiyaç duyulan en yüksek profesyonel pilot lisansı ile bu eğitime yönelik yetkilere ve yürütülen uçuş eğitim kurslarından en az biri için öğretmenlik yetkisine sahip olmalıdır.

 3. Baş Teorik Bilgi Öğretmeni (CTKI). Teorik bilgi eğitimi veren ATO, tüm teorik bilgi öğretmenlerinin denetimi ve tüm teorik bilgi eğitiminin standardizasyonundan sorumlu olacak bir CTKI atamalıdır. CTKI, ATO tarafından verilen eğitimler ile ilgili teorik bilgi öğretmeni olarak geniş tecrübeye sahip olmalıdır.


ORA.ATO.225 Eğitim Programı


 1. Eğitim programı, uçuş ve teorik bilgi eğitiminin ayrıntılarını, haftalık ya da aşamalı olarak hazırlanmış standart çalışmaları ve bir müfredat özetini içermelidir.

 2. Eğitim programının içeriği ve sıralaması eğitim el kitabında belirtilir.


ORA.ATO.230 Eğitim El Kitabı ve İşletme El Kitabı


 1. Eğitim el kitabı, öğrencilerin tüm eğitim aşamalarında sağlamaları gereken standartları, amaçları ve eğitim hedeflerini belirtmeli ve aşağıdaki konuları içermelidir;
 1. Eğitim planı,

 2. Brifing ve hava hareketleri,

 3. Eğer uygulanıyorsa FSTD’de uçuş eğitimi,

 4. Teorik bilgi eğitimi.
 1. İşletme el kitabı, uçuş öğretmenleri, simülatör öğretmenleri, teorik bilgi öğretmenleri, operasyon ve bakım personeli gibi belirli bir personel grubu ile ilgili bilgileri sağlamalı ve genel, teknik, rota ve personel eğitimi ile ilgili bilgileri içermelidir.

KISIM III

Özel Eğitimler Veren ATO’lar İçin Ek Gereklilikler
Alt Kısım 1

Uzaktan Eğitim Kursu
ORA.ATO.300 Genel
ATO, aşağıdaki durumlarda, uzaktan eğitimi kullanarak modüler kurs programlarını yürütmek üzere onaylanabilir:

 1. Modüler teorik bilgi eğitim kursları,

 2. Bir sınıf ya da tip eğitimi için verilen ilave teorik bilgi eğitimi kursları,

 3. İlk defa alınacak çok motorlu helikopter tip eğitimlerinden önce verilecek onaylı teorik bilgi eğitimi kursu.


ORA.ATO.305 Sınıf İçi Eğitim


 1. Modüler uzaktan eğitim kurslarındaki bütün dersler için sınıf içi eğitim de gerçekleştirilmelidir.

 2. Sınıf içi eğitimde geçirilen zaman toplam kurs süresinin %10’undan az olamaz.

 3. Buna göre, sınıf yerleşimi ATO’nun asli iş merkezinde veya başka bir yerdeki uygun bir tesiste olmalıdır.


ORA.ATO.310 Öğretmenler
Tüm öğretmenler, uzaktan eğitim ders programının gerekliliklerini iyi bilmek durumundadır.


Alt Kısım 2

Sıfır Uçuş Zamanlı Eğitim
ORA.ATO.330 Genel


 1. Part-FCL’de belirtilen ZFTT onayı sadece, ticari hava taşıma operasyonu yapma yetkisi de olan ATO’lara veya ticari hava taşımacılığı operatörleri ile özel anlaşmaları olan ATO’lara verilir.

 2. ZFTT onayı sadece, operatörün hava aracı tipinde en az 90 günlük işletme deneyimi olması durumunda verilebilir.

 3. Bir operatör ile özel anlaşması bulunan ATO tarafından ZFTT yapılması durumunda, eğer Part-ORO’da belirtilen ilave kalkış ve inişlerde görev yapan tip intibak öğretmeni (TRI(A)) bu uçak tipinde işletme deneyimine sahipse 90 günlük işletme deneyimi şartı aranmaz.

ORA.ATO.335 Tam Uçuş Simülatörü


 1. ZFTT için onaylanan FFS’ler, ATO’nun yönetim sistemi kriterlerine göre hizmet vermelidir.

 2. FFS’nin hareket ve görsel sistemi, ORA.FSTD.205’de belirtilen FSTD Sertifikasyon Şartnamesi uygun olarak tamamıyla çalışıyor olmalıdır.Alt Kısım 3

Çoklu Ekip Pilot Lisansı (MPL) Kursları
ORA.ATO.350 Genel
Entegre MPL kursları ve MPL öğretmen kursları yetkisi sadece, ticari hava taşımacılığı operasyonu yetkisine de sahip olan veya bir ticari hava taşımacılığı operatörüyle özel anlaşması olan ATO’lara verilir.

Alt Kısım 4

Test Uçuşu Eğitimi
ORA.ATO.355 Test Uçuşu Eğitimi Organizasyonları


 1. Part-FCL’e göre kategori 1 veya 2 test uçuşu yetkisinin tanzimine yönelik, eğitim vermeye yetkili ATO’lar, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde diğer test uçuşu kategorilerinde ve diğer test uçuşu personeli kategorilerinde eğitim verecek şekilde imtiyazlarını genişletebilir.
 1. Part-21’in ilgili gereklilikleri sağlandığında ve

 2. Böyle bir personeli istihdam eden veya etmek niyetinde olan Part-21 organizasyonları ve ATO arasında özel bir anlaşma bulunduğunda.
 1. Eğitim kayıtları, mümkünse test uçuşu tipi ile ilgili verilerin işlenmesi ve kayıtlı parametrelerin analizini içeren, eğitim programında talep edilen öğrenciler tarafından yazılan raporları içerir.

ALTBÖLÜM FSTD

FSTD İŞLETEN ORGANİZASYONLAR İÇİN GEREKLİLİKLER VE

FSTD KALİFİKASYONU
KISIM I

FSTD İşleten Organizasyonlar İçin Gereklilikler
ORA.FSTD.100 Genel


 1. FSTD kalifikasyon sertifikası için başvuranlar, ORA.GEN Kısım II ile uyumlu bir yönetim sistemi kurduğunu yetkili otoriteye göstermelidir. Yönetim sisteminin ORA.GEN Kısım II ile uyumlu olduğunu temin edecek çalışma, başvuru sahibinin doğrudan ya da sözleşme vasıtasıyla, FSTD’nin performansı, fonksiyonları ve kalifikasyon seviyesi için belirlenen diğer özellikleri sürdürebilme ve FSTD’nin kurulumunu kontrol etme becerisini göstermelidir.
 1. Eğer başvuran bu talimata göre düzenlenmiş bir kalifikasyon sertifikasına sahipse, FSTD’nin sahip olduğu özellikler aşağıda belirtilen dokümanlarda detaylandırılır.
 1. ATO sertifikasında; veya

 2. İşletme ruhsatı sahipleri için eğitim el kitabında.


ORA.FSTD.105 FSTD Kalifikasyonunun Korunması


 1. FSTD kalifikasyonunun korunması için, bir FSTD kalifikasyon sertifikası sahibi, MQTG’de yer alan testlerin tamamı ile fonksiyon ve subjektif testlerini 12 aylık süre içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.

 2. Sonuçlar, FSTD standartlarının korunduğunu göstermek için tarihlendirilmeli, analiz edildi ve değerlendirildi olarak işaretlenmeli ve ORA.FSTD.240’a göre saklanmalıdır.

 3. FSTD’nin yazılımı ve donanımı arasındaki bütünlüğün devamını sağlamak için, bir konfigürasyon kontrol sistemi oluşturulmalıdır.ORA.FSTD.110 Modifikasyonlar


 1. FSTD kalifikasyon sertifikasına sahip olanlar, işlettikleri FSTD’lerdeki önemli modifikasyonları tanımlayacak, değerlendirecek ve FSTD’ye dahil edecek bir sistem kurmalı ve geliştirmelidir. Özellikle
 1. Uçuşa elverişlilik talimatları tarafından mecbur kılınmış veya kılınmamış, eğitim, test ve kontrol için önemli herhangi bir hava aracı modifikasyonu ve,

 2. Eğitim, test ve kontrol için önemli olduğunda, hareket ve görsel sistem de dahil olmak üzere FSTD’nin herhangi bir modifikasyonu için,

bir sistem geliştirilmelidir.


 1. FSTD yazılım ve donanımlarında yapılan kullanım, performans ve sistem operasyonunu etkileyen yada hareketli veya görsel sistemlerde yapılan büyük modifikasyonlar, orijinal kalifikasyon kriterine yapacağı etkiler açısından değerlendirilmelidir. Organizasyon, etkilenmiş herhangi bir validasyon testi için modifikasyonlar listesi hazırlamalıdır. Organizasyon, FSTD’yi yeni kriterlere göre test etmelidir.

 2. Organizasyon, herhangi bir önemli değişiklik öncesinde yürütülen testlerin yeterli düzeyde olup olmadığını belirlemek amacıyla, yetkili otoriteyi önceden bilgilendirmelidir. Yetkili otorite, modifikasyon sonrası eğitime dönmeden önce, FSTD’nin özel bir değerlendirmeye ihtiyacı olup olmadığına karar verir.


ORA.FSTD.115 Kurulum Alanları


 1. FSTD kalifikasyon sertifikası sahibi,

 1. FSTD’nin emniyetli ve güvenilir olarak çalışabileceği uygun bir ortama yerleştirildiğinden,

 2. Tüm FSTD kullanıcılarına ve bakım personeline FSTD’de yaşanabilecek acil bir durumda, tüm emniyet ekipmanları ve prosedürlerden haberdar olmalarını sağlayacak FSTD emniyet brifingi verildiğinden,

 3. FSTD ve tesisleri, yerel sağlık ve emniyet kurallarına uygun olduğundan,

emin olmalıdır.


 1. Acil durumda durdurma ve aydınlatma gibi FSTD emniyet özellikleri, en az yılda bir kez kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.


ORA.FSTD.120 İlave Ekipmanlar
Kalifikasyon için gerekli olmasa bile, FSTD’ye ilave ekipman eklenmesi durumunda, eğitim kalitesinin olumsuz etkilemediğinden emin olmak adına yetkili otorite tarafından mevcut durum değerlendirilir.

KISIM II

FSTD Kalifikasyonu İçin Gereklilikler
ORA.FSTD.200 FSTD Kalifikasyon Başvurusu


 1. FSTD kalifikasyon sertifikası için yapılan başvuru, yetkili otorite tarafından belirlenen şekil ve yöntemde aşağıda belirtilen organizasyonlar tarafından yapılır.
 1. BITD durumunda, BITD üreticisi;

 2. Diğer tüm durumlarda, FSTD işletmek isteyen organizasyonlar.
 1. İlk kalifikasyon için başvuranlar, bu talimatta yer alan gerekliliklere nasıl uyum sağlayacaklarını gösteren dokümanları yetkili otoriteye sunmalıdır. Bu dokümantasyon, ORA.GEN.130 ve ORA.FSTD.230 ile uyumlu olunduğunu göstermek için izlenecek prosedürü içermelidir.


ORA.FSTD.205 FSTD İçin Sertifikasyon Şartnamesi


 1. EASA, 216/2008 sayılı regülasyonun 19. maddesi uyarınca, FSTD’nin 216/2008 sayılı regülasyonun Ek III’ündeki temel gereklilikleri yerine getirdiğini gösteren Sertifikasyon Şartnamesi düzenler.
 1. Bu Sertifikasyon Şartnamesi, kalifikasyonların tanzim edileceği durumları başvuru sahiplerine gösterecek şekilde yeteri kadar detaylı ve spesifik olmalıdır.


ORA.FSTD.210 Kalifikasyon Esasları


 1. FSTD kalifikasyon sertifikasının tanzimi için gerekli olan kalifikasyon esasları aşağıdakilerden oluşur.

 1. EASA tarafından yayımlanan, başlangıç kalifikasyon için yapılan başvuru tarihinde geçerli olan Sertifikasyon Şartnamesi,

 2. Uygulanabildiği durumlarda, 748/2012 Sayılı regülasyon altında onaylanan operasyonel uygunluk verisinin zorunlu kısmında tanımlanan hava aracı validasyon verisi; ve

 3. Eğer ilgili Sertifikasyon Şartnamesi, FSTD’nin uygulanabilir Sertifikasyon Şartnamesine esas teşkil eden farklı özelliklere sahip olmasından dolayı, FSTD için yeterli ve uygun standartlar içermiyorsa, yetkili otoritenin tanımladığı özel durumlar.

 1. Yeniden kategorizasyon yapılmadığı sürece, başlangıç kalifikasyon esasları FSTD’nin gelecekteki kalifikasyon yenilemeleri için uygulanır.


ORA.FSTD.225 Geçerlilik Devamı ve Süresi


 1. FFS, FTD veya FNPT kalifikasyonları;

 1. FSTD ve işleten organizasyonun ilgili gerekliliklere uyumlu kalması,

 2. 216/2008 sayılı regülasyon ve uygulama kurallarının ilgili gerekliliklerine sürekli uyumluluğunu temin etmek için, ORA.GEN.140’da belirtildiği gibi, yetkili otoriteye organizasyona erişim izni sağlanması,

 3. Kalifikasyon sertifikasının iade veya iptal edilmemiş olması,

şartlarına bağlı olarak geçerli kalır.

 1. ARA.FSTD 120(b)(1)’de belirtilen 12 aylık zaman periyodu aşağıdaki durumlarda azami 36 aya kadar uzatılabilir;
 1. FSTD’nin kalifikasyon esasları ile uyumlu olacak şekilde, bir başlangıç ve en az bir yenileme değerlendirilmesi geçirmişse;

 2. FSTD kalifikasyon sertifikası sahibi, başarılı FSTD değerlendirmelerine dair geçmiş 36 aylık yeterli kayıtlara sahipse;

 3. Yetkili otorite, organizasyona her 12 ayda bir, ORA.GEN.200(a)(6)’da tanımlanan resmi bir uyumluluk izleme sistemi denetimi gerçekleştirirse;

 4. Organizasyonda görevlendirilmiş yeterli tecrübeye sahip bir kişi, düzenli olarak yürütülen QTG’leri gözden geçirip ve 12 ayda bir ilgili fonksiyon ve subjektif testlerini gerçekleştirip yetkili otoriteye sonuçlara yönelik bir rapor gönderirse.

 1. BITD kalifikasyonu, ARA.FSTD.120’ye göre, yetkili otorite tarafından uygulanan kalifikasyon esaslarına uyumluluğu kontrol etmek için yapılan düzenli değerlendirmelere göre geçerli kalır.

ç) İade veya iptal durumunda, FSTD kalifikasyon sertifikası, yetkili otoriteye teslim edilir.
1   2   3   4

Benzer:

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Hukukİ Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev