Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımıkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

logo1


Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz.

“Etkin Liderlik (4 saat)”, “Toplam Kalite Yönetimi (4 saat)” ve “Problem Çözme Teknikleri (4 saat)” başlıklarında toplamda 12 saat olan Etkin Yöneticilik ve Liderlik Eğitimlerini 3 grup olarak (her grup

20 kisi olmak üzere) toplamda 60 is adamı/üst düzey yönetici için organize etmek istemekteyiz.

 1. Eğitim müfredatını detaylı olarak bu kısımda her eğitim günü için belirtiniz.Eğitim Günü*

Saat**

Eğitim Yeri

Eğitim Tarihleri***

Eğitim Konuları (Detaylı olarak yazılacaktır)

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

15/07/2014

Etkin Liderlik

 • Lider-Yönetici Farkı

 • Etkin Lider Özellikleri

 • Liderlik Yaklaşımları

 • Hedef, Vizyon Ve Misyon Belirlemek

 • Sunuş Teknikleri

 • Beden Dili Kullanımı

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

16/07/2014

Etkin Liderlik

 • Lider-Yönetici Farkı

 • Etkin Lider Özellikleri

 • Liderlik Yaklaşımları

 • Hedef, Vizyon Ve Misyon Belirlemek

 • Sunuş Teknikleri

 • Beden Dili Kullanımı

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

18/07/2014

Etkin Liderlik

 • Lider-Yönetici Farkı

 • Etkin Lider Özellikleri

 • Liderlik Yaklaşımları

 • Hedef, Vizyon Ve Misyon Belirlemek

 • Sunuş Teknikleri

 • Beden Dili Kullanımı

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

22/07/2014

Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalitenin Tanımı

 • TKY’nin Tanımı

 • TKY Tarihçesi

 • TKY Amacı ve Temel Unsurları

 • TKY Uygulamaları

 • Kaizen

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

23/07/2014

Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalitenin Tanımı

 • TKY’nin Tanımı

 • TKY Tarihçesi

 • TKY Amacı ve Temel Unsurları

 • TKY Uygulamaları

 • Kaizen

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

25/07/2014

Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalitenin Tanımı

 • TKY’nin Tanımı

 • TKY Tarihçesi

 • TKY Amacı ve Temel Unsurları

 • TKY Uygulamaları

 • Kaizen

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

05/08/2014

Problem Çözme Teknikleri

 • Problem Tanımlaması

 • PUKÖ Döngüsü

 • Beyin Fırtınası

 • Problem Ağacı

 • Balık Kılçığı Diyagramı

 • Pareto Analizi

 • SWOT Analizi

 • 5 S

 • Poke Yoke

 • Kalite Evi

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

06/08/2014

Problem Çözme Teknikleri

 • Problem Tanımlaması

 • PUKÖ Döngüsü

 • Beyin Fırtınası

 • Problem Ağacı

 • Balık Kılçığı Diyagramı

 • Pareto Analizi

 • SWOT Analizi

 • 5 S

 • Poke Yoke

 • Kalite Evi

 1. Gün (Hafta İçi)

4 Saat

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

08/08/2014

Problem Çözme Teknikleri

 • Problem Tanımlaması

 • PUKÖ Döngüsü

 • Beyin Fırtınası

 • Problem Ağacı

 • Balık Kılçığı Diyagramı

 • Pareto Analizi

 • SWOT Analizi

 • 5 S

 • Poke Yoke

 • Kalite Evi
 1. Eğitime Katılacak Kişi Sayısı:

Eğitimleri 3 grup olarak (her grup 20 kisi olmak üzere) toplamda 60 is adamı/üst düzey yönetici için organize etmek istemekteyiz.

 1. Eğitimcide Aranan Şartlar:

Eğitim ve danışmanlık hizmeti alanında en az 2 yıllık tecrübesi bulunan,

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun,

 1. Eğitimcide Aranacak Referanslar:

Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, Halk Eğitim, Ticaret ve Sanayi Odası vb. kurumlardan alınmış referans yazısı.

 1. Proje Kapsamında Danışmanlık Talep Edilmiş ise Danışmanlık İçeriği Hakkında Bilgi Veriniz.

-

 1. Danışmanlık Hizmeti Sağlayacak Firma/Uzmanda Aranacak Şartlar:

-

Önemli Not:

 • Teknik destek kapsamında eğitimle ilgili uzman masrafları dışında herhangi bir ödeme yapılamamaktadır. Eğitim süresince kullanılacak malzemenin, ekipmanın, eğitim yerinin, eğitime katılacak kişilerin, eğitim esnasında yapılması düşünülen ikramların organizasyonu ve diğer tüm yan giderler başvuru sahibi kurumun sorumluluğundadır. Ajans’ın bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

 • Yararlanıcının gönderdiği şartname doğrultusunda Ajansın yaptığı satın alma sonucu anlaşılan firma ya da uzman kararı nihaidir.

 • Eğitimlerin verimli geçmesi ve eğitimler sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Yüklenici ile Yararlanıcı eğitim başlamadan önce irtibata geçerek eğitim için gerekli tüm hazırlıkları yapmak ve faaliyet planını en uygulanabilir şekilde hazırlamakla yükümlüdür.

 • Faaliyet, Yararlanıcı ve Hizmet sağlayan firma ile anlaşma yapıldıktan sonra 1 (Bir) ay içerisinde tamamlanmak zorundadır. Yararlanıcı, teknik destek faaliyetinin tamamlanmasını müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde nihai raporunu ajansa sunmalıdır. Nihai raporunu zamanında teslim etmeyen kurumlar bir sonraki Teknik Destek Programı’ndan faydalanmayacaktır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconEğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı icon“kamu hizmetiNİn sunumunda uyulacak usul ve esaslara iLİŞKİn yönetmeliK” geregince

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconİŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconUluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconUluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconEk-1 tarimsal yayim ve danişmanlik desteğİ

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconUluslararasi bağimsiz denetim danişmanlik ve

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconEk-1 tarimsal yayim ve danişmanlik desteğİ

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconTarimsal yayim ve danişmanlik hizmetleriNİN

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı iconTarimsal yayim ve danişmanlik hizmetlerine destekleme


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev