İÇİndekilersayfa1/19
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ARÇELİK PAZARLAMA A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

13/02/2017

İÇİNDEKİLER


1.BÖLÜM 1– GİRİŞ 2

1.1.GİRİŞ 2

1.2.POLİTİKANIN AMACI 3

1.3.KAPSAM 3

1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 3

1.5.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 3

2.BÖLÜM 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 4

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 4

2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 4

2.1.2.Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 5

2.1.3.Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 6

2.1.4.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 6

2.1.5.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 7

2.2.VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ; BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 7

2.3.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 8

2.4.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 8

2.5.İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 8

3.BÖLÜM 3– KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 9

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 9

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN, KVK KANUNU’NUN 5İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLEME 10

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 11

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 11

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 12

3.6.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI 13

4.BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLANMA SÜRELERİ 14

4.1.KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU 14

4.2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 17

4.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 20

5.BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON 21

6.BÖLÜM 6 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI 24

7.BÖLÜM 7 - KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ 25

7.1.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 25

8.BÖLÜM 8– BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 28

8.1.ARÇELİK BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ 28

I.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı 28

II.KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi 29

III.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması 29

IV.Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık 29

V.Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 29

VI.Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi 30

VII.İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı 30

8.2.ARÇELİK BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ 30

8.3.ARÇELİK BİNA ve TESİSLERİNDE ZİYARETÇİLERİMİZE SAĞLANAN İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN SAKLANMASI 30

30

8.4.İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ 31

9.BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI 31

31

9.1.ARÇELİK’İN KİŞİSEL VERİLERİ SİLME, YOK ETME VE ANONİMLEŞTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 31

9.2.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ TEKNİKLERİ 31

VIII.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri 31

IX.Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 32

10.BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ METODOLOJİSİ 33

10.1.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI 33

X.Kişisel Veri Sahibinin Hakları 33

XI.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 33

XII.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 34

XIII.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 34

10.2.ARÇELİK’İN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 35

10.2.1.Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 35

10.2.2.Şirketimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler 35

10.2.3.Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 35

11.BÖLÜM 11 – ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 36

12.BÖLÜM 12 – ŞİRKET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI 38

EK-1 TANIMLAR 39

EK-2 KISALTMALAR 41

EK-3 KVK KANUNU’NUN UYGULANMASI BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN TARİHLER 42

EK-4 ÇALIŞAN ADAYLARININ VE İŞ ORTAKLARI ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ 43


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev