OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİKkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ONBİRİNCİ HAFTA: SABİÎLİK

Sabiiler, Kur’an’da 3 ayette geçer ve genel olarak Ehl-i Kitap arasında sayılır. Sabii kelimesi, Sabee fiil kökünden “dönmek” anlamındaki ya da aynı kökten “suya dalmak” anlamındaki kelimeden kaynaklanır. Sabii, vaftiz olan ve suyla yıkanan anlamına gelir. Sabiiler için arif ve bilen anlamında “Manden”, kutsal inancı koruyanlar anlamında “Nasura” kavramları da kullanılır. Bu dinin tarihinin M.Ö. 2000’li yıllara kadar geri gittiği tahmin edilmektedir. Nasıl kurulduğu bilinmemektedir, anlaşılması güçtür ve karmaşık bir inanç sistemi vardır. Sabilik “Gnostik” nitelikli bir anlayıştır. Gnosis, gizli bilgi, tanrısal kaynağa dayanan özel bilgi demektir. Sabiilik bu gizli bilgiyi özel yollarla elde etmeye dayanır. Yaratılışı “Ptahil” denilen Yüce Yaratıcı güçle başlatırlar. Ptahil, ışık âleminden karanlık âleme düşünce dünyayı yaratır. Âdem yaratılmış, ona eş verilmiş, çocukları olmuş ve dünyada yaşaması için yerleştirilmiştir. Sabiiler günümüzde Irak, ABD, İsveç ve Avustralya’da yaşamaktadırlar ve yaklaşık 30,000 nüfusları vardır.

İnanç Esasları:

Tanrı İnancı:

Tanrı inancı, bütün varlıkları var eden bir yüce varlık inancına dayanır. Bu varlık Sabiliğin temel öğretisini oluşturur ve “Hayat” kavramıyla ifade edilir. Yüce varlığın niteliği, her şeyin ötesinde ve bilinemez olduğu kutsal kitap Ginza’da açıklanmaktadır.

Dualizm:

Sabilikte birbirine zıt iki güç devamlı rekabet halindedir. Sabilikte “Düalizm” vardır; bir yanda Işık Âlemi; iyiliğin temsilcisi, diğer yanda Karanlık Âlemi; kötülüğün temsilcisi vardır.

Sabii düalizminde yardımcı tanrılar;

 1. Yuşamin: karanlıkla ilk teması kuran ve “ikinci hayat” sürecini başlatan tanrı

 2. Abatur: Işık varlıklarının Kara Su’ya bakmalarıyla “üçüncü hayat”ı başlatan tanrı

 3. Ptahil: “Dördüncü Hayat”ı başlatan tanrı

 4. Ruha: Kötü olan yedi gezegenin ve on iki burcun annesi

Melek İnancı:

Sabiilik’te Tanrı’nın adı saygı nedeniyle anılmaz, bunun yerine yıldızları mekân edinen meleklere seslenilir. Kâinatı idare eden meleklerdir. Tanrı’nın emriyle onlar yeryüzünde canlı cansız bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılarlar.

Peygamber İnancı:

Sabilik’te Peygamber inancı tartışmalıdır, buna rağmen onlar Hz. Yahya’yı kendi peygamberleri olarak kabul ederler, fakat onlara göre peygamber sadece bir inanç ve ibadet önderidir. Onlara dinlerini getiren Sabiliği tebliğ eden Işık Tanrısıdır. Hz. Âdem, Hz. Şit ve Hz. Yahya gerçek peygamberlerdir. Hz. İsa Hz. Yahya tarafından vaftiz edilmiştir. Ancak Hz. İsa Işık Kralı’na ve Hz. Yahya’ya muhalefet etmiştir. Bu nedenle Sabiiler Hz. İsa’ya sahte mesih, kötülük peygamberi derler. Sabiiler Hz. Muhammed’i de sahte peygamber olarak nitelendirirler.

Ahiret İnancı:

Dünyanın sonu geline Işık Kralı, Yuşamin, Abatur ve Ptahil’i affedecek. Sabilik’te ölüm bir yok oluş değildir, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Bedenden ayrılan ruh dünyada iyi bir hayat yaşamışsa yükseliş yolculuğuna çıkar. Kıyametle birlikte sadece kötü ruhlar yargılanacaktır. İnsanlar ölünce günahları nedeniyle 7 gezegende tutulurlar. Günahlar Abatur Terazisi’nde tartılacaktır. Ölen kişinin ruhu yolculuğa başlar, önce gezegenlere hesap verir, burayı aşarsa Abatur Terazisi tarafından tartılır. Sonuç kötü olursa geri gönderilir. Bunlar kıyametten sonraki Hesap Günü’ne kadar işkence göreceklerdir. Sonucu iyi olan ruhlar yükselişe geçer. Praşai Şiva (Son savaşçı) Sabilerde Mesih inancını karşılar, kurtarıcı olarak beklenir. Sabiilerin ruhları cezasını çekince Işık Âlemi’ne yükselir. Sabii olmayanların ruhları ebediyen orada kalır. Sabiiler ibadeti gerekli görür ve kurtuluşu hazırlayan araç olarak görürler. İbadet kutsal bilgiyi elde etmek için de gereklidir. Sabiilik riyazeti ve dünyadan uzak bir hayat sürmeyi telkin etmez.

Kurtuluş:

Işık âlemine geri dönmek isteyen ruh bedene hapsolunmuştur. Nefsin istek ve arzuları, dünya nimetleri ruhu maddi beden içinde tutar. Ruh, kurtuluş için Işık Elçisi’nin Âdem’e öğrettiklerini bilmelidir. Kişi doğru bir ibadet ve yalvarma ile bu bilgiyi elde edebilir: Gizli bilgi, hikmet, kutsal bilgi, Gnosis, Manda. Sabiilik’te kurtarıcı mesih inancı vardır. Bu kurtarıcı; Son Savaşçı, Son Kral anlamında “Praşai Siva”dır.

Kutsal Kitaplar:

 1. Kutsal Metinler

 1. Ginza: Sabilerin kutsal kitaplarının başında “Ginza” gelir. Yaklaşık 600 sayfadan oluşur. Âdem’in Kitabı, Büyük Hazine, Büyük Kitap gibi tabirler kullanılır. Ginza ikiye ayrılır:

 1. Sağ Ginza: Ginza’nın büyük kısmı, mitoloji ve kozmoloji içerir.

 2. Sol Ginza: Ruh, ruhun kurtuluşu ve öbür dünya ile ilgili bilgileri içerir.

 1. Yahya’nın Öğretileri: 37 kitaptan oluşur değişik mitolojik anlatımlar vardır.

 2. Qolasta: Koleksiyon ve övgü anlamlarına gelir. Günlük bir ibadet el kitabı niteliğindedir. Günlük ibadet kılavuzu niteliğindedir. Dualar, ilahiler ve abdestle ilgili törenleri anlatır.

 3. Divan Metinleri: Kozmoloji ve Mitoloji içerir.

 4. Ezoterik ve Astrolojik Metinler: İbadetle ilgili bilgiler içerir.

 1. Sır Metinleri

İbadet Uygulamaları:

Sabiilerin mabetlerine “Mandi” veya “Manda” adı verilir. “Ayin Kulübesi” niteliğindedir. İçinde cemaatle ibadet olmaz, kutsal mekân olarak geçer, çok temiz tutulur. Rahip ve rahibeler vardır ama seçkin bir sınıf değildir. İbadetlerin yerine getirilmesinde önderlik yaparlar. İbadette amaç “İlahi Bilgi”yi elde etmektir. Bunun için emirlere yasaklara uymak gerekir, uygun ortamda ibadet etmek gerekir. Temel ibadetler: Vaftiz, Ayin, Oruç, Dua (Namaz), Kurban.

Vaftiz:

Sabiler için vaftiz en önemli ibadettir. Vaftiz hayat Suyu’na girmeyi sembolize eder. Bunun için Sabiler sürekli akarsu kenarında yaşamayı tercih ederler.

Vaftiz kişiyi hem manevi kirden temizler hem de Hayat Suyu’na ulaştırır.

1-Masbuta: haftada bir gün özellikle Pazar günü, evlilikte, doğumda, bayramlarda, ölüye dokununca, ciddi hastalıkta, yolculuk dönüşünde, yalan söyleyince, küfredince uygulanır.

Masbuta rahip önderliğinde kadın ve erkeklerden oluşan cemaatle uygulanır. Beyaz giysi giyilir, kadınlar bunun üzerine ayrıca Rasta denilen siyah örtü giyer.

2-Rişama: Bunda rahibe ihtiyaç yoktur. Her Sabii bunu her gün güneş doğmadan önce uygular. İslam’daki abdest almaya benzer.

3-Tamaşa: Rahip olmaksızın nehre üç kez dalmakla uygulanır. Kadınlar doğumdan sonra, ölüye dokunmakla, cinsi münasebet sonrası uygulanır.

Namaz: Duadan ibarettir. Yüce Tanrı’ya, Işık Elçisine ve Ata Ruhlarına dua edilir.

Namaz günde 5 defa uygulanır. Bunun dışında günde 7 vakit ve gece 3 vakit dua etmek vardır

İbadette Kuzey’e yönelirler, çünkü Işık Kralı’nın mekânı kuzeydir.

Oruç, günah ve kötülüklerden uzak durmak şeklinde uygulanır.

Bedenin azalarını kötülüklerde kullanmamayı esas alan bir uygulamadır.

Kutsal kitaplarında olmamasına rağmen yılın bazı dönemlerinde et yemeyerek oruç tutarlar.

Kurban: Koç ve Güvercin kurban edilir. Rahip önderliğinde uygulanır.

Kurban edilen hayvanın temiz olduğuna inanılmaktadır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDers Hafta

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 10 Kasım 2014...

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDers Hafta 2 Ekim

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDers Hafta 6 Ekim

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK icon1. hafta dil ve diLİN ÇEŞİtleri

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK icon9. Hafta İçerik (Zihinsel Yetersizlik)

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013

OnbiRİNCİ hafta: sabiÎLİK iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev