İÇİndekilersayfa1/78
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


İÇİNDEKİLERGİRİŞ


Çanakkale; Balkan Yarımadası’nın Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir. Ege Denizi ile Marmara Denizini birleştiren suyolu olan Çanakkale Boğazı’nın iki yakasında, Avrupa ve Asya’da toprakları bulunan ilimiz; 25° 40′- 27° 30′ doğu boylamları ve 39°27′- 40°45′ kuzey enlemleri arasında 9.933 km2 lik bir alanı kapsar. Avrupa ve Asya’da toprakları bulunan Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir il sınırları ile çevrilidir. İl sınırları içinde; Ege Denizinde Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada ile Bozcaada ve Tavşan Adaları da bulunmaktadır. İlimizin topraklarının büyük bir kısmı, Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümüne, Edremit Körfezi kıyısındaki küçük bir alan ise, Ege Bölgesinde yer almaktadır. Anadolu Yarımadası’nın en batı noktası Baba Burnu ile Türkiye’nin en batı noktası olan Gökçeada’daki Avlaka Burnu il sınırları içerisindedir.

Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanel olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde; Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli’nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir. Bölge, Roma ve Bizans dönemlerinde limanlarıyla da önem kazanmıştır. Osmanlıların Akdeniz’de egemenlik kurma istekleri, onları Balkan Yarımadası’ndaki fetihlere, Gelibolu ve yöresinden başlamaya yöneltmiştir. Gelibolu’da bir tersanenin kurulmasıyla birlikte Çanakkale’deki Osmanlı egemenliği daha da artmıştır. Boğazın önemi Çanakkale Savaşları’nda (1. Dünya Savaşı’nda) bir kez daha gündeme gelmiş ve düşman donanması 18 Mart 1915 tarihinde bozguna uğratılmıştır.

Çanakkale ilinin topoğrafik özelliği, engebeli bir yapıya sahiptir. İlin en yüksek yeri 1774 m yükseklikle Kaz dağları olup, Gelibolu yarımadasındaki Tekir Dağlarının uzantısı olan Koru dağlarının yüksekliği ise 726 metredir. İldeki başlıca ovalar; Agonya Ovası, Batak Ovası, Ezine Ovası, Bayramiç Ovası, Biga Ovası, Karabiga Ovası, Tuzla Ovası, Umurbey Ovası ve Sarıçay Ovası Anadolu yakasındaki ovalardır. Gelibolu Yarımadasında ise Kavak Ovası, Evreşe Ovası, Cumalı Ovası, Yalova Ovası, Kilye ve Piren Ovaları vardır. İlimiz de bulunan akarsuların düzenli bir rejimi yoktur. Sonbahar yağmurlarıyla ve karların erimeye başladığı nisan ve mayıs aylarında kabarırlar, bunun dışındaki sürelerde debileri oldukça düşer. Akarsuların çoğu Kazdağlarından doğarlar. İlimizdeki akarsuların belli başlıları; Tuzla Çayı, Karamenderes Çayı, Sarıçay, Umurbey Çayı, Kocabaş Çayı, Bayramiç Deresi, Bergaz Çayı ve Kavak Çayı’dır. İl sınırları içinde önemli bir göl yoktur. Mevcut göller Gelibolu Yarımadası’nda ve Gökçeada’da yazın kuruyan tuz gölleridir. 993.318 hektarlık (göl alanı hariç) bir alanı kapsayan Çanakkale ilinin merkez ilçe dışında ikisi ada olmak üzere 11 ilçesi vardır. 11 belde, 576 köyü, 79 köy bağlısı ve 23 belediyesi vardır. Alan bakımından en büyük ilçemiz 141.679 hektarlık alanı ile Yenice, en küçük alana sahip ilçemiz ise 4.263 hektar alanı olan Bozcaada’dır.

İlin toplam nüfusu 530.417 kişi olup bu nüfusun 319.786 kişisi il ve ilçe merkezlerinde, 210.631 kişisi belde ve köylerde yaşamaktadır. Tarım nüfusu 180.683 kişi olup toplam nüfusa oranı % 34 dir. km² düşen nüfus 53 kişi dir. Çanakkale İlinin iklimi, konumu nedeniyle geçiş iklimi özellikleri gösterir. Genel karakteriyle Akdeniz iklimi özelliklerini yansıtır. Bunun yanında İlimizin daha kuzeyde bulunması nedeniyle, kışları ortalama sıcaklık daha düşüktür. İlimizi çevre İllerden ayıran diğer bir özelliği de yılın büyük bir kısmının rüzgârlı geçmesidir. Yıl içinde esen egemen rüzgârlar, kuzey rüzgârlarıdır. 1960-2017 yılları arasındaki verilere göre yıllık ortalama yağış 619,0 mm. dir. Yaz aylarında yağış miktarı oldukça düşüktür. Yağışların en fazla görüldüğü aylar Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır.

İl yüzölçümünün % 49,3′ü ormanlıktır. Kalan diğer alan çayır, mera ve tarıma elverişli arazi, yerleşim yeri ve diğer alanlar ile kaplıdır. Akdeniz iklimine özgü bitki topluluğu makiler, defne, kocayemiş, mersin ve çalılıklardan oluşmuştur. Bu ormanlarda karışık cins ağaç toplulukları bulunur. Kızılçam, karaçam, köknar, meşe, kayın türündeki ağaçlar çoğunluktadır. Koru tipi ormanlara, Kazdağı dolaylarında rastlanır. İç kısımlarda, bozkır görünümlü, cılız otlu, tahıl üretimine elverişli alanlar ile su boylarında her mevsim yeşil kalabilen çayırlara rastlanır. Doğal çevrenin giderek bozulup yok olduğu günümüzde; ülke nüfusunun % 25′ inin, ülke sanayisinin yarısından fazlasının bulunduğu Marmara Bölgesinde kentleşme ve sanayileşme baskısına direnebilen bir yaşam ortamıdır Çanakkale.

Çanakkale ili sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, ekolojik faktörleri ile bir tarım, kültür ve turizm kentidir. İlin temel geçim kaynağı Tarım ve Hayvancılık olup, hammaddesi tarımsal ürünler olan, tarıma dayalı sanayide ilin ekonomisinde önemli rol oynamaktadır. İlimizde faal nüfusun % 34’ü tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Çanakkale sahip olduğu arazi varlığı, iklimi, su ürünleri potansiyeli ve hayvan varlığı ile bölgesinde ve ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. Tarımın, ülke genelindeki sorunları değişik oranlarda Çanakkale tarımına da yansımaktadır. Ülke Tarımının en büyük sorunu olan tarımsal işletmelerin parçalı ve küçük yapısı, ilimizin de en büyük sorunudur. İlimizde Tarımsal işletme sayısı 48.747 adet olup, İşletme başına düşen arazi miktarı 68 dekardır. Bu miktar ülkemizde işletme başına düşen arazi miktarının, biraz üzerindedir. Tarımsal işletme başına düşen parsel sayısı da ortalama 10 adet olup, bu miktarda Türkiye ortalaması biraz üzerindedir.

Türkiye’de tarım alanları 24 milyon hektar civarında olup, bunun 15.3 milyon hektarı Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlıdır. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı Tarımsal İşletme sayısı da 2.267.176 adettir. Yani ülkemizdeki tarım alanlarının ancak % 65 kayıt altındadır. İlimizde tarımsal işletme sayısı 48.747 olup, bunun ancak 21.999 adedi Çiftçi Kayıt sistemine kayıtlıdır, yani tarımsal işletmelerinde ancak % 45’i ilimizde kayıtlıdır. Küçük işletmelerde ve küçük parsellerde çiftçiler ancak geçimini sağlayabilecek oranda tarım yapabilmekte ve bu da üretici gelirinin düşük olmasına neden olmaktadır.

İlimiz, ülkemizde süt üretimine dayalı, koyun-keçi yetiştiriciliğinin ve süt sığırcılığının yapıldığı önemli merkezlerden biridir. Bu önemi üretilen süt miktarından ziyade, üretilen sütün kaliteli süt olmasıdır. İlimizde günde ortalama 1.072 ton süt, kooperatifler, birlikler ve özel kuruluşlar vasıtasıyla 648 adet süt soğutma tankın da toplanıp, süt fabrikalarına gönderilmektedir. Süt fabrikalar tarafından da kaliteli olmasından dolayı içme sütü olarak değerlendirilmektedir. Ezine, Ayvacık ve Bayramiç yöresinde üretilen koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımından işlenerek üretilen Ezine Peynirinin ünü, Türkiye sınırlarını aşmıştır. Süt sığırcılığında ve süt keçiciliğinde yüksek verimli damızlık hayvanların olması, ilimizin güçlü yönlerinden biridir. İlimizdeki mevcut süt sığırlarının % 85 Saf Kültür Irkından oluşmaktadır. Süt keçiciliğinde ise ilimizdeki keçi varlığının % 65 süt verimi yüksek Türk Saaneni (Saanen + Kıl Keçisi melezi) keçilerden oluşmaktadır. İlimiz bugün Türk Saaneni keçi varlığı ile Türkiye’nin en önemli damızlık merkezlerinden birisidir.

İlimiz her ne kadar yeterli süt soğutma tankı potansiyeline sahip olmasına rağmen, Hayvancılık işletmelerinin küçük olması; başta süt sağım üniteleri olmak üzere, hayvancılık mekanizasyonun uygulanmasında sıkıntı yaratmaktadır. İlimizdeki Hayvancılık işletmelerinin yaklaşık % 80’i 5-20 adet büyükbaş hayvan bulunan işletmelerdir. Bu durum süt üretiminde maliyetleri artırmaktadır. Ancak son yıllarda Bakanlığımızın Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine uyguladığı Toplu Ahır Projeleri ile köylerdeki kooperatif üyesi küçük işletmelerin bir araya toplanması teşvik edilmektedir.

İlimizde yeni yapılan ve yapımı devam eden baraj ve göletlerin sulama sistemlerinin basınçlı sulama sistemlerine (Damlama ve Yağmurlama) uygun olarak, kapalı borulu sistem yapılması ilimizin güçlü yönlerindendir. Türkiye genelinde sulanabilir alanların % 65’inde sulu tarım yapılırken, ilimizde bu oran % 71 dir. Yine Türkiye’de toplam tarım arazisinin % 19,5 sulu tarım yapılırken, İlimizde bu oran % 24 dür. Tarla içi sulamada ilimiz; damlama ve yağmurlama sulama yöntemi gibi basınçlı sulama sistemlerine geçmede büyük bir gelişme göstermiştir. Özellikle sebze ve meyve alanlarında basınçlı sulama sistemleri ile sulama oranı % 92 üzerine çıkmıştır. Devletimizin basınçlı sulama sistemlerine uyguladığı destek ve teşvikler ile bu sistemleri kuracak çiftçilere uygulanan sıfır faizli krediler bu konudaki önemli avantajlarımızdandır.

Çanakkale Tarımsal örgütlenme yönünden şanslı bir ilimizdir. Köy bazında Türkiye genelinde Kooperatifleşme oranı % 37 civarında iken, ilimizde bu oran 372 adet kooperatif sayısı ile % 65 dir. Ancak örgütlenmedeki bu orana rağmen çiftçi örgütleri ne yazık ki tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ve fiyat teşekkülünde etkin olamamaktadır. Özellikle ilimizde üretilen yaş meyve ve sebzenin pazarlanmasında kooperatiflerimiz fazla etkin olmamalarına rağmen, bu ürünlerin depolanmasında sahip oldukları soğuk hava tesisleri ile önemli bir rol oynamaktadırlar. Bunun yanında İlimizdeki Tarımsal Kalkınma kooperatifleri üretilen sütün pazarlanmasında ve fiyat teşekkülünde etkili olmaktadır.

Çanakkale, Türkiye’de Muğla İlinden sonra en uzun kıyı uzunluğuna sahip bir İl olması nedeniyle de önemli bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Marmara Denizini, Ege Denizine bağlayan Çanakkale Boğazı, Karadeniz’den gelen nispeten daha az tuzlu yüzey suları ile Akdeniz’den gelen daha tuzlu dip suları ve farklı hidrografik yapısıyla çok çeşitli su ürünleri türünün yaşayabilmesine imkân vermekte, bu yönüyle bir çok türün göç yolunu da oluşturmaktadır. 671 km kıyı şeridine sahip olan ilimizde avcılıkla geçimini sağlayan Gerçek Kişi Su Ürünleri Ruhsatına sahip balıkçı sayısı 10.042, ruhsatlı tekne sayısı 814 adettir. Mevcut balıkçı ve teknelerin yanı sıra zaman zaman diğer illerden avlanmak amacıyla gelen balıkçıları da dikkate aldığımızda, ilimizin birim av gücü potansiyeli, ülkemiz balıkçılık filosu içerisinde oldukça önemli bir yer tutar.

İlimiz sahip olduğu bu su ürünleri potansiyeline bağlı olarak da AB onay numarası almış, Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme tesisleri vardır. Türkiye’ de AB üye ülkelere ihracat yapan tesis sayısı 96 adettir. İlimizde ise 8 adet AB’ne ihracat yapan tesis bulunmaktadır. Avrupa Birliğine uyum sürecinin yaşandığı günümüzde, su ürünleri sektörü içerisinde ülkemizin batıya dönük yüzü, açılan kapısı ve sektörün lokomotifi olmasının verdiği sorumlulukla, yapacağımız çalışmalarla sektörü daha ileri götürmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Yine Alternatif tarımsal üretim yöntemlerinden olan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları yönünden organik tarımda Gökçeada, Ezine, Eceabat, Bozcaada, Ayvacık, ve Merkez İlçe İyi tarım Uygulamaları yönünden Ezine, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayramiç ve Lapseki ilçelerimiz gibi uygun bölgelerin, ürünlerin ve çiftçi bazında bilgi birikiminin olması da ilimiz için bir avantajdır. İlimizin sahip olduğu ekolojik özelliklerinden dolayı kalite değerleri yüksek Zeytinyağı üretiminin olması ve zeytinyağı üretiminde ilin tamamında modern kontini ve yarı kontini zeytin işleme tesislerinde üretim yapılmasında ilin avantajları arasındadır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak; toplumumuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak, biyolojik çeşitliliği koruyarak toplumsal faydaya dönüştürmek ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir, ülkemizde ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir tarım sektörü öncelikli hedefimizdir.

Bu nedenle: İl Müdürlüğümüz organizasyonunda yer alan; 9 Şube Müdürlüğü, Hukuk Birimi, Döner Sermaye Saymanlığı, Sivil Savunma Uzmanlığı ve 11 İlçe Müdürlüğü ile İlimizin genelinde, tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürüterek, uygun girdileri ve sulama sistemlerini kullanımını sağlayarak, ekonomik değeri bulunan ürünleri ilimizde yaygınlaştırarak, çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini temin etmek, İl Müdürlüğümüzce hazırlanacak; Bakanlığımızın bütçe imkânları, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca finanse edilecek projelerle, İlimiz Tarımına ve çiftçilerimize önemli katkılar sağlamak temel amacımızdır.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİÇİndekiler

İÇİndekiler iconİçindekiler


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev