Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemlerikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri
Kayıt Olma:
E-DEVLET ÜZERİNDEN (Elektronik) KAYIT

Fakültemize yeni yerleşen öğrenciler https://turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik kayıt 

(E-Kayıt) yaptırabileceklerdir.

E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar, nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen PTT şubelerine başvurarak şifrelerini temin edebileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar, 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr web adresinde, “e-hizmetler” bölümünde yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altındaki “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Üniversiteye E-Kayıt Kılavuzu için TIKLAYINIZ!

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak kayıtlarını tamamlayacaklardır.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilere, e-Kayıt yaptırmalarından bir tam gün sonra Üniversitemiz tarafından ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan cep telefonlarına, kayıt yaptırdıklarına dair SMS gönderilecektir.

ÖNEMLİ NOT:  Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimize, zaman tasarrufu sağlaması ve maddi manevi külfeti azaltması sebebiyle https://turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt (E-Kayıt) yaptırmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Üniversiteye E-Kayıt üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversiteye gelerek kayıt yaptırmalarına ve belge getirmelerine gerek yoktur.

 ÜNİVERSİTEDE KAYIT

  • Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler,

  • Zorunlu nedenlerle (liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, TC kimlik numarasına sahip olmayanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar) elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler,kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; 17-19 Ağustos 2016 tarihlerinde, şahsen veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı kayıtlarını yaptıracaklardır.
    Kayıt yerleri için TIKLAYINIZ!

 ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Eksik kayıt belgesiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kaydı yapılmayan bu adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 KATKI PAYI  VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Örgün öğretim (birinci öğretim) öğrencileri: Katkı payı (Harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.

İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 5-20 Eylül 2016 tarihleri arasında bir dilekçe ile Kayıtlı olduğu birime veya Rektörlük  Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır.

 KAYIT TARİHİNDE MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER (12. sınıf öğrencileri)

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek sınavlar sonucunda mezun olacak olan öğrenciler, mezun olduklarını belirten resmi yazı ile mezun oldukları tarihte (30 Aralık 2016 Tarihine kadar) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kontenjan sınırlamasına bakılmaksızın kayıtlarını yaptırabileceklerdir

EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Akademik Takvim için TIKLAYINIZ! (İnceleyin Derslerin başlaması, ders kayıtları, sömestr tatili, sınav tarihleri vb tarihleri gösterir.)

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının www.ogris.gazi.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. Her öğrencimizin mutlaka yönetmeliğimizi okumasını tavsiye ederiz.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı Belgesi Mezuniyet Belgesi yerine geçmez.)
2- Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
4- Adayların ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı  

* ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

YUKARIDAKİ BELGELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLAR GETİRMEYECEKLERDİR.
DOLAYISIYLA E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN ÜNİVERSİTEYE GELMELERİNE GEREK YOKTUR.

Önemli Not: Geçen sene e-kayıt sistemi ile Fakültemize 455 öğrencimiz zahmetsiz şeklide belgelere gerek olmadan kaydınız yaptırmıştır. Sorunsuz ve masrafsız bir şekilde öğrencilerimiz e-kayıt işlemini yapabildiğinden e-kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Kısaca Kaydınızı Yaptırdıktan Sonra Yapacağınız İşlemler

Hukuk Fakültesi İçin:

1.Adım ÖĞRENCİ NUMARASI ÖĞRENME

Öğrenci Numaranızı aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz. ( Üçlü sayı grupları halinde ezberleyin ve unutmayın. Örnek: 150 601 101 gibi)

Numaranızı Öğrenmek İçin Tıklayınız!


2.Adım GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

E-KAYIT veya ÜNİVERSİTEDE KAYIT işlemlerinden birini seçerek kayıt işlemlerinizi tamamladıktan bir tam gün sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince öğrenci bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci no: (öğrenci numarası) ve şifre: (TC Kimlik numaranızın son 6 rakamı) bilgilerini kullanarak, https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ linkinden sisteme giriş yapıp ilgili alanları doldurunuz ve şifrenizi değiştiriniz. Kendi güvenliğiniz için şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

3.Adım EĞİTİM ALACAĞINIZ ŞUBENİZ:

Fakültemizde 1.Sınıfların eğitimleri 3 şubeye ayrılarak yürütülür. Öğrenci Numaranızı öğrendikten sonra aşağıdaki şube gruplarına göre sınıflarınız belirlenecek. ( Örnek: Öğrenci numaranız 150601182; Şubeniz: 2.şubedir. )

1.Şube: 160601001 -160601180

2.Şube: 160601181 - 160601361

3.Şube: 160601362 – 160601513 öğrenci numaraları arası öğrencilerimizin şubeleridir.

4.Adım DERS KAYDI YAPMA:

2016 -2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce, ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.ogris.gazi.edu.tr veya www.gazi.edu.tr  sayfasında duyuru yapılacaktır. Öğrenciler, Öğrenimleri süresince ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendileri yapmak zorundadır. Ancak yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin akademik danışmanları kontrolünde ders kayıt işlemlerini yapmaları olası hataları önleyecektir.

Nasıl Ders Kaydı Yapacağınız aşağıda belirtilmiştir.

1. 08-09 Eylül 2016 Ders Kaydı tarihlerinde Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numaranızı ve şifrenizi yazarak giriş yapınız. Bu tarihler dışı ders kaydı yapılamaz.

2. Ders Kaydı sekmesinden aşağıda belirtilen dersleri yukarıda sizleri ayırdığımız şubelere göre seçiniz. Dersler aynı adla 3.şube olarak açılır. (Numaranıza göre şubeniz yukarıda belirtilmişti.)

(Örnek: Medeni Hukuk I 1.Şube, Medeni Hukuk I 2.Şube, Medeni Hukuk I 3.Şube,

eğer ikinci şubede iseniz Medeni Hukuku I- 2.şube olarak işaretleyip seçim yapacaksınız.)

Zorunlu  Dersler :
Dersin Kodu      Dersin   Adı                                                                                            :

HUK-101               HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI      

HUK-103               MEDENİ HUKUK I                                      

HUK-105               ANAYASA HUKUKU(GENEL ESASLAR)             

İKT - 107               İKTİSAT I (MİKRO)                                                                   

HUK-125              ROMA HUKUKU                                                                        

TÜR-101               TÜRK DİLİ I                                                                 

ING-101                YABANCI DİL I           

TAR-101              ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I                                                         
Yukarıdaki Derslerin Tümünü öğrenci seçecektir.
Seçmeli Dersler    (Seçimlik Derslerden sadece bir tanesi seçilecektir. Bu derslerde şube yoktur )
Dersin Kodu      Dersin   Adı                                                                                            :

FLF-119                FELSEFE

SOS-121               SOSYOLOJİ

SNT-123               SATRANÇ

EGK-125              ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA TEKNİKLERİ
1.sınıf öğrencimiz toplamda 9 adet ders seçmiş ve onaylamış olması gerekmektedir.
Onayınız verdiniz ders kaydı işleminizin birinci bölümünü tamamladınız. İkinci bölümü ise ve de en önemlisi Danışmanızın onay vermesidir.

19 Eylül 2016 Derslerin Başlaması.

5.Adım DANIŞMAN ONAYI YAPTIRMA: (Önemli)

Danışman Onayları Tarihleri : 22-23 Eylül 2016

Her öğrencimizin bir Akademik Öğrenci Danışmanı vardır. Danışman öğrencinin ders seçimlerine yardımcı olur, ders seçimlerini resmen onaylar ve eğitim-öğretimle ilgili gerekli bilgileri verir.

Ders onayları her dönem belirli tarihler arası gerçekleşir. Bu tarihler o eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminde ilan edilir. Öğrenci mutlaka kendisi ilk ders kaydını Danışmanı ile yüz yüze görüşerek onaylatması gerekir.

İlk dönemi izleyen yarıyıllarda Danışman onaylarını kaçıran öğrenciler o dönem ders alamazlar ve derslere devam edemezler, sınavlara giremezler.

Danışmanınızın kim olduğunu öğrenci bilgi sisteminizdeki bilgileriniz bölümünden öğrenebilirsiniz.

İşlemler burada bitiyor Fakültemizi kazanan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
Diğer Hususlar :
Ders Muafiyetleri:

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında ilgili Fakültemiz Dekanlığına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmaz. Dersler harfli olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır.

 

Sadece ilk sınıf okutulan İngilizce I ve İngilizce II dersleri vardır. Bu iki dersten de muaf olabilmek için;
İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT (MUAFİYET) SINAVI

1.sınıf öğrencilerimiz isterlerse, 6 Eylül 2016 saat 10.00' da Fakültemiz binasında yapılacak “İngilizce Seviye Tespit Sınavı’na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden (İNG-101, İNG-102) muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

Önemli Not: Bu derslerden muaf olduktan sonra tekrar bu dersleri alamazsınız, sınavda aldığınız not geçerlidir. ( Not yükseltmek için vb.)

Ayrıntılı bilgiye, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu sayfasına girerek ulaşabilirsiniz.

Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız!


 
FAKÜLTEMİZDE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFIMIZ YOKTUR. (Eğitimimiz 4 yıl sürmektedir.)

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconSınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer...

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconNot: Konu ile ilgili yeni gelişmeler olması durumunda kayıt tarihleri...

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconKullanici kayit iŞlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconDers Kayıt İşlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconDers Kayıt İşlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconDers Kayıt İşlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconDers kayit iŞlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconE-devlet kapisi kayit iŞlemleri

Fakültemizi Kazanan Öğrencilerimizin Kayıt ve Sonrası İşlemleri iconDers Kayıt, Ekleme ve Çıkarma İşlemleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev