Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktırkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………….. Müdürlüğü

Doküman No : TL-83

Yayın No : 01

Yayın Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Tarihi : … / … / 201..

Revizyon Sayısı : 00..

Sayfa No : 1/1

Jeneratör Kullanım Talimatı

Amaç: Bu talimatın amacı, jeneratör kullanım ve bakımını en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kuralları tanımlamaktır.

Kapsam: Kurumumuzda görev yapan teknisyen, hizmetli, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, İŞKUR personeli ile hizmet alımı yolu ile çalıştırılan tüm personelleri kapsar.

Sorumluluk: Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır.

Uygulama:

  1. Jeneratörü çalıştırmadan önce, gözle her tarafı iyice kontrol edilecek ucu boşta kablo, hortum kırık fiş, piriz varsa derhal elektrikçiye veya ilgililere haber verilerek tehlike olmadığından, elektrik panosu ve jeneratörde bir aksaklık olmadığından emin olunur.

  2. Jeneratör ve motor kayışları kontrol edilerek, arızalı olanlar değiştirilir ve gevşeyenler gerdirilir.

  3. Motor yağı ve yakıtı kontrol edilerek, noksansa tamamlanır.

  4. Periyodik ve günlük bakımı karttan takip edilerek, yağ ve filtre değiştirme zamanı gelmişse ilgililere haber verilir ve bakımı yapılır. (Her 50 çalışma saatinde motor yağı filtre değiştirilir.)

  5. Tozlu yerde çalıştırılıyorsa her 200 saatte silindir etrafı petekleri temizlenerek ve hava fanı kontrol edilir. Her 50 saatte hava filtresi temizlenir.

  6. Günlük, periyodik bakımları, ilave edilen, yağ, yakıt ve değişen parçaları ve günlük çalışma saatleri verilen kontrol kartına kaydedilir. Her ayın sonunda bu kart ilgili amire imzalatılarak verilir ve yenisi alınır.

  7. Yukarıdaki hususlar yerine getirildikten sonra, Jeneratör panosundaki şalter kapalı (0) konuma getirilmiş olduğuna bakılarak ve motor çalışma prensibine uygun olarak çalıştırırken çalıştırma kolunun çarpmaması için dikkat edilir.

  8. Jeneratöre ait topraklama hattının uygun yere çakılı ve bağlı olduğu görüldükten sonra elektrikçi tarafından size verilen açıklamalara uygun olarak panodaki şalter açılır. (I konumuna getirilir) ve Voltmetre, Ampermetre ve Frekans metredeki değerleri uygun değeri buluncaya kadar motor gazı ayarlanır.(400 V, 50 Hz olacak şekilde motor gazı ayarlanır)

  9. Jeneratör üzerindeki ikaz devresi daha önce ayarlandığında onunla herhangi bir şekilde oynanmaz.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconİşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin malî...

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconDoküman Yönetim Sistemi dışında bulunan, dys kullanmayan kurum, kuruluş...

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır icon“ kendisini ölçebilen ve değerlendirebilen kurum olmak”

Bu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak üzere, Kurum yöneticileri sorumlu tutulacaktır iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev