T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
img
T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


GÜNLÜDÜR

Sayı : 59348463-604-99 [SP.2.10]1706 12/09/2017

Konu :DoğrudanTeminTeklifBelgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19/09/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.No.

Miktarı

Malın/Hizmetin Cinsi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

KDV Oranı

1

2 KUTU

SERUM PROADRENOMEDULİN KİTİ


2

2 KUTU

SETUM TREM-1 KİTİ


3

2 KUTU

RİBONÜKLEAZ KİTİ


4

2 KUTU

SERUM PRESEPSİN KİTİ


NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR 2017/11D034 kod nolu proje için, teklifler 19/09/2017 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta veya faks ile getirilmelidir.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.

 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir..

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağ. Ve Has.A.D. Arş.Gör.Dr.Aylin GENÇLER

0 222 239 37 50 /2729

...........................................................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale


TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Serum proadrenomedulin kiti

Teknik Özellikleri:

1. Teklifler sırasında ayrıntılı kit prospektüsleri basılı olarak sunulmalıdır.

2. Kitler, insan serum numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az 12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım klavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya, kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ %10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak birproblemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en dar 31.2-2000 pg/ml olmalıdır.

2. Serum TREM-1 kiti

Teknik Özellikleri:

1. Teklifler sırasında ayrıntılı kit prospektüsleri basılı olarak sunulmalıdır.

2. Kitler, insan serum numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az 12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım kılavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya, kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ %10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir problemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en dar 62.5-4000 pg/ml olmalıdır.

3. Ribonükleaz kiti

Teknik Özellikleri:

1. Teklifler sırasında ayrıntılı kit prospektüsleri basılı olarak sunulmalıdır.

2. Kitler, insan serum ve idrar numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az 12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım klavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya, kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum ve idrar örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ %10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir problemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en dar 78-2500 pg/ml olmalıdır.


4. Serum presepsin kiti

Teknik Özellikleri:

1. Teklifler sırasında ayrıntılı kit prospektüsleri basılı olarak sunulmalıdır.

2. Kitler, insan serum numunelerinde kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

3. Kitler 96'lık orijinal ambalajında olmalı, ve miadı en az 1 yıl olmalıdır.

4. Kitlerin içeriğinde en az 12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler,

stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım klavuzu

bulunmalıdır.

5. Numune dilusyonlarının hangi solüsyonla yapılacağı kit prospektüsünde açık bir şekilde

belirtilmiş olmalıdır. Sample dilüent kit içeriğinde bulunmalı veya, kitin belirtmiş olduğu uygun

dilüent veya fosfat buffer (BSA-PBS) vb ile testi çalışmak için gerekli diğer malzemeler firma

tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.

6. Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir.

7. Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜTF Biyokimya Laboratuarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici olarak laboratuvara kurulmalıdır.

8. Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision) ≤ % 10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

9. Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir problemde firma yenisi ile 10 gün içerisinde değişim yapmalıdır.

10. Kitlerin ölçüm aralığı en dar 0.156-10 ng/ml olmalıdır.

Proje Yürütücüsü

Arş.Gör. Dr. Aylin GENÇLER

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev