Kullanma talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
KULLANMA TALİMATI
SEFAL FORT tablet

Ağızdan alınır.


 • Etkin madde: Her bir tablet 75 mg sinarizin içerir.

 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz PH 102, sodyum nişasta glikolat (explotab), hidroksipropil selüloz (HPC-SL), kollodial silikon dioksit (aerosil 200), talk, magnezyum stearat.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.


 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:
1. SEFAL FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. SEFAL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SEFAL FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SEFAL FORT’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SEFAL FORT nedir ve ne için kullanılır?

SEFAL FORT, sinarizin adlı bir madde içerir ve denge veya hareket problemlerinin neden olduğu belirtilerin tedavisi için kullanılır. Beyaz renkli, bir yüzü tek çentikli, diğer yüzü düz tabletlerdir. Bir kutuda 20 tablet içerir.
SEFAL FORT,

 • Meniere hastalığında da görülen; sersemlik hissi, kulak çınlaması, mide bulantısı ve kusma gibi denge problemi belirtilerinde kullanılır.


Bu ilaç sadece yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanım içindir.
2. SEFAL FORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SEFAL FORT’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Sinarizine veya SEFAL FORT’un içeriğinde bulunan diğer bileşenlere karşı allerjiniz varsa,

 • Çocuğunuz 12 yaşın altında ise


Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, SEFAL FORT tablet’i kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.
SEFAL FORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Parkinson hastalığınız varsa,

 • Karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa,

 • Porfiri adı verilen bir kan hastalığınız varsa.


Bu ilaç, alerjileri araştırmak için kullanılan cilt testlerine olan tepkinizi etkileyebilir. Testten önceki 4 gün içerisinde SEFAL FORT kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
SEFAL FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEFAL FORT, sersemlik hissi yaratabilir. Alkol ile birlikte kullanılması, bu hissi arttırabilir.

SEFAL FORT, tercihen yemeklerden sonra alınmalıdır.
Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız SEFAL FORT kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız SEFAL FORT kullanmayınız.


Araç ve makine kullanımı

SEFAL FORT, sersemlik hissi yaratabilir. Eğer bu şekilde etkilendiyseniz araç veya makine kullanmayınız.
SEFAL FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SEFAL FORT ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • Anksiyete (endişe) giderici ilaçlar

 • Uyku ilaçları

 • Ağrı kesiciler

 • Depresyon için kullanılan ilaçlar

 • Alkol


Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. SEFAL FORT nasıl kullanılır?
SEFAL FORT’u her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla konuşunuz.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinler, yaşlılar ve 12 yaşından büyük çocuklar

Günde 3 defa 1 tablet
Uygulama yolu ve metodu:

 • Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla tablet almayınız.

 • Yemeklerden sonra kullanınız.

 • Tabletleri emebilir, çiğneyebilir veya su ile bütün olarak yutabilirsiniz.


Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:

12 yaş altındaki çocuklarda kullanımı yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yetişkin dozu kullanılır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer SEFAL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SEFAL FORT kullandıysanız:

SEFAL FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
SEFAL FORT’u kullanmayı unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Dozlar arasında 8 saat geçmiş olmasına dikkat ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, SEFAL FORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yaygın (10 kişinin 1’inden azını etkiler)

 • Sersemlik

 • Mide bulantısı

 • Hazımsızlık

 • Kilo artışı


Yaygın olmayan (100 kişinin 1’inden azını etkiler)

 • Yorgun hissetme

 • Uyuşukluk (letarji)

 • Karnın üst kısmında ağrı

 • Kusma

 • Terlemede artış

 • Liken planus dahil likenoid keratöz (deride kabarıklık, kızarıklık ve kaşıntı)


Diğer yan etkiler (Sıklığı bilinmiyor)

 • Ellerde, parmaklarda titreme, tüm vücutta seğirmeler, yürümede zorluk, kas katılığı gibi olağandışı hareketler

 • Cildin ve gözlerin beyaz kısımlarının sararması (sarılık)

 • Subkutan kutanöz lupus eritamatöz (Ciltte kırmızı renkte, pullu veya halka şeklinde lezyonlarla seyreden bir hastalık)

Ayrıca; aşırı duyarlılık reaksiyonları, baş ağrısı ve ağız kuruluğu görülmüştür.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. SEFAL FORT’un saklanması
SEFAL FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra SEFAL FORT’u kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEFAL FORT’u kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Ümraniye 34768 İSTANBUL
Üretim Yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 DÜZCE
Bu kullanma talimatı 14/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.


/5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimatI

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconKullanma talimati

Kullanma talimati iconDozimetre kullanma talimati

Kullanma talimati iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimati iconRefraktometre kullanma talimati

Kullanma talimati iconKompresör kullanma talimati

Kullanma talimati iconSinif kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev