T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


http://www.adanabtu.edu.tr/pagestr/images/adanabtu50.png

T.C.

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

STAJ RAPORU

Öğrenci Adı ve Soyadı : …………………………………………….

Öğrenci Numarası : …………………………………………….

STAJ RAPORU KURUM ONAYI

Öğrencinin Adı ve Soyadı : …………………………………………….

Öğrenci No : …………………………………………….

Kurumun Adı ve Adresi : …………………………………………….

…………………………………………….……………………….............

Yukarıda bilgileri bulunan ............................. tarafından hazırlanmış olan ekteki staj raporunu incelediğimi ve içeriğini onayladığımı belirtirim.

Onaylayan Kurum Yetkilisinin

Adı, Soyadı (Unvanı) : …………………………………. İmzası…………….

Tarih …………….

(Mühür)

NOT: BU FORM STAJ YAPILAN KURUM YETKİLİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

Hangi stajın yapıldığı : Birinci  İkinci 

Staj Sınav Tarihi :

Değerlendirme sonuçları

Değerlendirenler*

1

2

3

Ortalama

Rapor notu (60 üzerinden)

 

 

 

 

Sözlü notu (40 üzerinden)

 

 

 

 
Genel Ortalama (100 üzerinden)

 

İşyeri Başarı Derecesi :

Staj Sonucu : S Başarılı  U Başarısız 

*Değerlendirenler

1. Adı soyadı : …………………………………………. İmzası :………………………….

2. Adı Soyadı : …………………………………………. İmzası :………………………….

3. Adı Soyadı : …………………………………………. İmzası :…………………………

NOT: BU FORM BÖLÜMDE YAPILACAK SÖZLÜ STAJ SINAVI SONRASINDA KOMİSYON ÜYELERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

İçindekiler


1.BÖLÜM BAŞLIĞI 7

1.1. Resim/şekil eklemek için 7

2.ALINTILAMA - KAYNAK BELİRTME (ATIF) KURALLARI 7

KAYNAKLAR 8

Şekiller


Çizelgeler


  1. BÖLÜM BAŞLIĞI


Bu belgeyi uygun şekilde kendiniz için düzenleyerek staj raporunuzu oluşturabilirsiniz. Aşağıda önemli görülen kısımlar için örnekler sunulmakta ve çizelgeler/şekiller gibi rapor bileşenleri için örnekler verilmektedir. Lütfen sayfa altlığını (footer) kendi ad-soyadı bilginizi ve numaranızı içerecek şekilde düzenlemeyi unutmayınız.

Raporda yer alan bölüm başlıkları 14 punto büyüklüğünde kalın, büyük harflerle yazılacak ve sıralı olarak numaralandırılacaktır. Bölüm metni 11 punto büyüklüğünde normal harflerle, 1.15 satır aralığı ile yazılacaktır.

Metin içerisine yerleştirilecek tüm çizelgeler ve şekiller metin içerisinde alıntılanmalıdır. Çizelge ve şekillere altyazı (caption) eklenerek içeriği açıklanmalıdır. Bu açıklamaya örnek teşkil eden Çizelge 1’de farklı bölüm seviyeleri için yazı karakteri bilgileri özetlenmektedir. Tüm çizelgeler sıralı olarak numaralandırılmalıdır.

Seviye

Yazı karakteri

Bölüm

14 punto, kalın, ve büyük harfle yazılır. Bölümler sıralı olarak numaralandırılır.

Alt bölüm

12 punto, kalın harflerle yazılır. Alt bölümler sıralı olarak numaralandırılır.

Alt alt bölüm

Normal metin gibi, ancak kalın harflerle yazılır. Önü ve arkasında bir satır boşluk bırakılır. Alt alt bölümler numaralandırılmaz ve daha alt seviyeler içermez.

Çizelge Farklı bölüm seviyeleri için yazı karakterleri

Alt bölümler, bölümlerin içerisinde yer alır. Aşağıda yer alan Bölüm 1.1, bunun ilk örneğidir.
    1. Resim/şekil eklemek için


Şekil 1’de üniversitenin logosu yer almaktadır. Şekillerin satırı ortalaması önerilir. Lütfen şekilleri metin içine gömülü halde yerleştirmeyiniz.

http://www.adanabtu.edu.tr/pagestr/images/adanabtu50.png

Şekil Üniversitenin kurumsal logosu

Şekil ve çizelgelerin altyazıları 11 punto, kalın, siyah harflerle yazılmalıdır.
  1. ALINTILAMA - KAYNAK BELİRTME (ATIF) KURALLARI


Hazırladığınız raporun içeriği size ait olmalıdır. Bununla birlikte, belirli kaynaklardan alıntı yapmanız mümkündür.

Fakülte Staj Yönergesi’nin [1] 4. maddesinin n bendi staj raporunu “Öğrencinin staj çalışmaları ile ilgili günlük olarak hazırladığı rapor ve staj çalışmaları ile ilgili tamamlayıcı materyalleri (fotoğraf, teknik çizim, numune vb.)” şeklinde tanımlar. Bu doğrudan alıntılamanın bir örneğidir. Bu şekilde alınan metin, en fazla birkaç satır uzunluğunda olmalıdır. Rapor içerisinde daha geniş doğrudan alıntılar yapılması uygun değildir.

Belirli bir kaynaktan doğrudan alıntılama yapamayacak kadar büyük parçaları raporunuza aktarmak isterseniz, bu kısımlarda yer alan bilgileri kendi cümlelerinizle ve yine kaynağını belirterek yapmanız gereklidir. Bu konu pek çok teknik rapor, makale vs. yazım kılavuzunda detaylı olarak açıklanmaktadır [2].

Yukarıdaki örneklerde köşeli parantez içerisinde yazılanlar, kaynak numaralarıdır. Bir kaynak numarası, raporunuzda birkaç defa yer alabilir [2]. Bunların her biri aynı kaynağa yapılan ayrı birer atıftır.

Kaynak numaraları atıf yapma sırasına göre belirlenmeli ve tüm kaynaklar uygun şekilde Kaynaklar bölümünde listelenmelidir.

KAYNAKLAR


[1] Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Staj Yönergesi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/73600 Çevrimiçi, erişim tarihi: 01.04.2017.

[2] Kolektif yazar, “Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu”, 6. Basım, Kaknüs Yayınları, 2015. ISBN: 9789752564312.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconT. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconSİİrt üNİversitesi BİLİm ve teknoloji uygulama ve araştirma merkezi

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconSanayi sektöRÜ İÇİN “teknoloji-ÖRGÜT-Çevre modeli” temelli yeni Bİr...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi icon1958 yılında Kayseri ilinin Sarız ilçesinin Çağşah köyünde dünyaya...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconÇankaya üNİversitesi teknoloji transfer ofiSİ, Hİzmet alan ve vekil...

T. C. Adana biLİm ve teknoloji ÜNİversitesi iconAmaç Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev