Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidirkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

[Buraya yazın]SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

HAMİDİYE KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  1. Hastalardan/gönüllülerden herhangi bir çalışma için alınan her türlü biyolojik materyalin (kan, diğer vücut sıvıları vd.) başka bir çalışmada kullanılabilmesi için, BGOF ile birlikte tabakalandırılmış bilgilendirilmiş gönüllü olur formu aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır.

Örneklerin gelecekteki kullanımı: Lütfen işaretleyiniz.

 İleride yapılması planlanan tüm araştırmalarda kullanılmasına izin veriyorum.

 Sadece bahsi geçen çalışmada kullanılmasına izin veriyorum.

 Hiçbir koşulda kullanılmasına izin vermiyorum (Bu kutuyu seçmem durumunda, bu çalışmaya katılmayacağımı anlıyorum).

  1. Genetik çalışmalarda aşağıda belirtilen şekilde “tabakalandırılmış olur” alınmalıdır:

Tarafınızdan alınan örneğin saklanması ve ileride yapılacak diğer çalışmalarda kullanımı ancak sizin izninize tabidir. Bu örnekler uzun yıllar isminiz (kimlik bilgileriniz) korunmak ya da yok edilmek kaydı ile saklanabilir. Lütfen aşağıdaki seçeneklerden size uygun olan bir tanesini işaretleyiniz.

 Tarafımdan alınmış kodlanmış* örneğin yalnızca önerilen çalışma için kullanımını onaylıyorum; ileride yapılması olası diğer çalışmalar için onay vermiyorum.

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin yalnızca önerilen çalışma için kullanımını onaylıyorum; ileri çalışmalar için tekrar bilgilendirilmek ve yeni onay vermek istiyorum.

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin, araştırma konusuyla bağlantılı tüm çalışmalarda kullanımını onaylıyorum, ancak farklı çalışmalar için tekrar bilgilendirilmek ve yeni onay vermek istiyorum.

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin önerilen çalışma için kullanımını onaylıyorum ve gelecekte de her türlü genetik çalışmada anonim (kimliğim ile bağlantısız) olarak kullanılmasını onaylıyorum.

*Kodlanmış örnek: Sizden alınan örneğe bir kod numarası verilir. Kod numarasını yalnızca araştırıcı bilir ve sizin kimlik bilgilerinize yalnızca araştırıcı ulaşabilir. Böylece kimlik bilgileriniz gizli tutulmuş olur.

  1. Genetik araştırmalarda sağlıklı gönüllülere gereksinim duyulduğunda, sağlıklı gönüllülerden “olur” alma gereği doğmaktadır. Bu durumda “sağlıklı gönüllü olur formları”nın, hastalarınkilerden farklı olarak hazırlanması uygun olacaktır. Bu kişilere, kendilerinden elde edilen verilerin sadece hasta grubu ile karşılaştırmak için kullanılacağı, genetik materyal olması nedeni ile karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu belirtilmeli ve anonim olmak kaydıyla DNA örneklerinin daha sonra da başka çalışmalarda kontrol grubu olarak kullanıp kullanılmayacağının sorulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği şekilde “tabakalandırılmış olur” alınmayan/ ilerideki çalışmalarda kullanımı için onay verilmeyen her türlü biyolojik materyalin, ileride yapılacak çalışmalarda kullanılması mümkün değildir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconÖn araştırma ve diğer çalışmaları takiben, planlama aşamasında şu hususlara dikkat edilmelidir

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconKonu: Biyolojik Materyal Transfer Formu

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconTani ve tedavi amaçli materyal alimi onam formu (Gerekli ise)

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconSinav başlamadan yapilacak iŞlemler
«Uyarıları Okudum» kutusunu işaretleyip, kırmızı ile gösterilen alandan kişisel mebbiS şifresi ile giriş yapınız

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconİZİn formu doldurulurken dikkat edilecek hususlar

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconTff – osbüK İŞBİRLİĞİ İle yapilacak

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconGÖreve hazirim projesi kapsaminda atama yapilacak biRİmler ile iLGİLİ duyuru

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconÜlkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconSınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar...

Biyolojik materyal ile yapılacak çalışmalarda Hastalardan/ gönüllülerden bilgilendirilmiş olur formu alınırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir iconÖğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak dönem boyunca okul içinde...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev