Kazan dairesi kullanim talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


c:\users\technopc\appdata\local\temp\rar.950\gaün_logo_tr.png

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KAZAN DAİRESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu

DİŞ-TLM-29

Yürürlük Tarihi

21/03/2018

Revizyon Tarihi/No

Yeni Yayımlandı

Sayfa

1

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan kazan dairesinin iş güvenliğine ve amacına uygun etkili bir şekilde işletilmesini sağlamak.
2. SORUMLULUK

Bu talimatın uygulanmasından Bakım-Onarım Elemanı, uygulamasının takibinden Teknik Birim Sorumlusu ve onaylanmasından Fakülte Sekreteri sorumludur.
3. KAPSAM

Bu talimat; GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılan kazan dairesinin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını belirlemek yolu ile bunların iş güvenliğine uygun olarak gerekli faaliyet, yetki ve sorumlulukları kapsar.
4. UYGULAMA

4.1. Doğalgazlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğalgaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Geçerli işletme talimatları, alınacak olan talimatlardır. Ana yetkili müdürlüklerin uygun gördüğü zamanlarda doğalgaz kaçağı, elektrik tesisatı, alarm tesisatı ve doğalgaz tesisatında bir problemin olup olmadığı kontrol ettirilmelidir. Mahalli gaz dairesinin belirlediği alt üst havalandırma sağlanmalıdır.Havalandırma menfezleri kapatılmamalıdır. Kazan dairesini çalıştıracak personel yetkili kuruluş tarafından eğitime tabi tutulup sertifikalandırılmalıdır.

4.2.Kalorifer kazanları yetki belgeli kişiler tarafından işletilmelidir.

4.3. Doğalgaz kazan borularında aşırı kirlenme yapmadığından normal periyodik bakımını yapınız.

4.4. Kazan sıcakken su ilavesi yapmayınız.

4.5. Kazanı yakmadan önce tesisatın su seviyesini hidrometreden kontrol edilmelidir. Eksikse ilave ederek suyun basıncını ayarlanmalıdır. Kapalı genleşme deposu hava basıncını; çatı havalık tüpü ile kazan dairesi döşemesi arasındaki yüksekliğe (metre), dolaşım pompa basıncı (metre ss) ilave edilerek bulunur

4.6. Kapalı genleşme deposu basıncını eksikse hava kompresörü ile ayarlayınız. Basınç fazla ise supaptan ayarlayınız. Kazan çalışmaz iken- su soğuk iken- işletme basıncının yaklaşık 5 mss fazla olarak ayarlanabilir. Üç katlı bir binada yaklaşık 20+5=25 mss yani 2,5 bar. Ancak bunlar örnek olarak verilmiş olup yaklaşık değer olup yetkili servislerce ayarlanmalıdır.

4.7. Kazan termometresinin sağlamlığını kontrol edin, renkli sıvının içine daldığı kovanı sıvı yağ doldurun. (ısı iletimi daha doğru ölçülür)

4.8. Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulmalıdır.

4.9. Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışına engel şeyleri ortadan kaldırınız

4.10. Kazan dairesinin duvar ve döşemesinin ıslanmasına engel olunuz. Uygun yangın tüpü bulundurunuz.

4.11. Fotoseli ve brülörü her hafta kuru ve temiz bir bez ile siliniz.

c:\users\technopc\appdata\local\temp\rar.950\gaün_logo_tr.png

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KAZAN DAİRESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu

DİŞ-TLM-29

Yürürlük Tarihi

21/03/2018

Revizyon Tarihi/No

Yeni Yayımlandı

Sayfa

24.12. Ark yapabilecek elektrik tesisatını ex-proof olacak şekilde yenileyin, mümkünse gaz tesisatına dayanımlı elektrik sistemi kurdurunuz.

4.13. Gaz detektörünün çalıştığını kontrol ettiriniz.

4.14. Kazan termostatı vasıtasıyla suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bu termostat azami sıcaklık kontrolü limit termostatı olarak çalıştırılacaktır

4.15. Brülörü çalıştırmak için ana tablo şalteri açılmalı, brülör düğmesi açık duruma getirilmeli, gaz vanası açılmalı ve dolaşım pompaları çalıştırılmalıdır

4.16. Arıza durumunda ilgili brülör firmasının el kitapçığındaki arıza prosedürleri yerine getirilmelidir

4.17. Selonoid vanalarda gaz kaçağını kontrol edin.

4.18. Gaz filtresini ve hava fanını temizleyip test ediniz.

4.19. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonunu kontrol edin.

4.20. Hava ve gaz proses tatlarının ayarlarını kontrol edin.

4.21. Gaz basınç regülâtörünün ayarını kontrol edin.

4.22. Gaz kokusu hissettiğinizde sistemi durdurup, ana gaz vanasını kapatıp yöneticiye haber verip gaz ölçüm servisini çağırınız.

4.23. Brülör yılda bir kez ehil bir teknisyene kontrol ettirilip gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılmalıdır

4.24. Dış hava sıcaklığının 15°C altında olması durumunda; iç ortam sıcaklığı 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakın. Kazan işletmesini sıcaklık cetveline göre yapın.

4.25. Kalorifer kazanının genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmamalıdır. Emniyet ventili hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde (genleşme tankı bağlantısı v.b. gibi) iki adet yedekli olmalıdır. Çalışıp çalışmadığı uygun basınçlarda açıp açmadığı yetkili servis ve yetkili kullanıcılarla devamlı kontrol edilmelidir.

DIŞ HAVA SICAKLIĞI (ºC)

—11

—10

—5

0

3

10

15

KAZAN GİDİŞ SUYU

SICAKLIĞI (ºC)

90

87

85

75

69

55

40


5. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR     

5.1. İçerisinde su yokken kazanınızı kesinlikle yakmayınız.

5.2. Kazanınız yanarken içine girmeyiniz ve başınızı, elinizi sokmayınız.

5.3. Kazanınızın baca klapesini kesinlikle tam olarak kapatmayınız.

5.4. Kötü bir baca çekişi kazanın verimini düşürdüğü gibi sağlığa zararlı sonuçlar da doğurabilir.   c:\users\technopc\appdata\local\temp\rar.950\gaün_logo_tr.png

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KAZAN DAİRESİ KULLANIM TALİMATI

Doküman Kodu

DİŞ-TLM-29

Yürürlük Tarihi

21/03/2018

Revizyon Tarihi/No

Yeni Yayımlandı

Sayfa

35.5. Güvenliğiniz ve iyi bir yanma sağlamak için bacalar temiz ve bakımlı olmalıdır. Bu yüzden kazanınızı yakmadan önce baca çekişini kontrol ediniz.  

5.6. Baca ve baca bağlantılarının hava sızdırmamasına dikkat ediniz. Yanma esnasında baca bağlantısında bulunan temizleme kapağının kapalı olduğundan emin olunuz.

5.7. Kazanınız yanarken duman sandığı kapaklarını ve baca temizleme kapağını kesinlikle açmayınız. 

5.8. Brülör çalışırken kesinlikle kazan kapaklarını açmayınız.

5.9. Brülör yakılmadan önce kazanınızın yanma hacminin temiz olmasına, içerisinde yanıcı maddelerin bulunmamasına dikkat ediniz.  

5.10. Kazanınız yanarken sık sık kontrol ediniz.

5.11. Kazanınızda herhangi bir yiyecek maddesi pişirmeyiniz ve evcil hayvan kurutmayınız.

5.12. Kazanın arka kısmında bulunan patlama kapağı rahat açılacak şekilde olmalıdır, kapak önüne engel koymayınız. Patlama kapağı ile kesinlikle oynamayınız.

5.13. Kazanınız içerisinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden maddelerle kükürt miktarı yüksek yakıtlar yakmayınız.

5.14. Kazanınızın içerisine patlayıcı maddeler atmayınız.

5.15. Verimli bir yanma için yakıtın yeterli oksijenle yanması gerekir. Yanma hacminin daralarak gerekli oksijenin sağlanamamasına neden olmamak için kazanınıza aşırı yükleme yapmayınız. Aşırı yükleme aynı zamanda ızgaralarınızın da ömrünü kısaltacaktır.

5.16. Kazan dairesinin içerisinde yanıcı ve patlayıcı maddeler depolamak tehlikeli ve yasaktır.

5.17. Kazan dairesi sürekli temiz ve düzenli tutulacaktır.        

5.18. Olağan dışı bir durumla karşılaştığınızda hemen yetkili servisle irtibata geçiniz.


HAZIRLAYAN(…/…/….)
KONTROL EDEN(…/…/….)
ONAYLAYAN(…/…/….)

Birim Kalite Personeli

Birim Kalite Temsilcisi

Kalite Güvence Koordinatörü

Dekan


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kazan dairesi kullanim talimati iconKazan dairesi bakim talimati

Kazan dairesi kullanim talimati iconKurumlar bu kitapciktaki hangi yakit tüRÜ İle iLGİLİ kazan kullaniyorsa,...

Kazan dairesi kullanim talimati iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Kazan dairesi kullanim talimati iconKullanim kilavuzu yatırımlar ve Proje Analiz Dairesi Başkanlığı

Kazan dairesi kullanim talimati iconAİle ve sosyal poliTİkalar bakanliği biLGİ İŞlem dairesi başkanliği kullanım Kılavuzu

Kazan dairesi kullanim talimati iconKurumsal iletiŞİm ve halkla iLİŞKİler dairesi Çalişma talimati

Kazan dairesi kullanim talimati iconKullanim talimati

Kazan dairesi kullanim talimati iconSu deposu kullanim talimati

Kazan dairesi kullanim talimati iconGdoes kullanim talimati

Kazan dairesi kullanim talimati iconLabaratuvar kullanim talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev