İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81sayfa1/8
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8
KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
İSTATİSTİK BİRİMİ ÇALIŞMA KONULARI
İstatistik Birimi; çalışmalarına 5 adet sistem ile devam etmektedir
1.İstatistik Bilgi Sistemi (IBS)

Bu sistem ile Tarımsal Fiyat İstatistikleri derlenmektedir. Haftalık olarak derlenen veriler ayda iki defa (ayın 14 ve 26’ sın da olmak üzere ) sisteme giriş yapılmaktadır. TUİK Samsun Bölge Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri ile bilgi alışverişi yapılarak gerekli inceleme ve düzeltmeler yapılmaktadır. 2014 yılı ortalama fiyatlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
2.İstatistik Veri Ağı (İVA)

Bitkisel ve Hayvansal Üretim İstatistikleri verileri çalışmaları komisyon tarafından belirlenmekte, Alet Makine İstatistikleri alet makine bayileri ve üreticilerinden derlenerek oluşturulmaktadır. Veriler İlçe düzeyinde kontrol edilerek sisteme kaydedilmektedir.

IBS ve İVA sistemleri ile ilgili tüm çalışmalar, 5429 sayılı TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Kanunu kapsamında yürütülerek idari kayıtlar tutulmaktadır. Çalışma, kanunda belirtildiği gibi TUİK ile ortaklaşa ve eşzamanlı yürütülmektedir.
Maliyet Otomasyon Sistemi (MOSİS)

Bitkisel Ürün Üretim Maliyetleri, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Ekonomisi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte 25 üründe 276 adet anket ile çalışılmaktadır. Anketler ürün hasat dönemine göre yapılmakta ve Maliyet Otomasyon Sistemi (MOSİS)’ ne işlenmektedir. İlçe düzeyinde işlenen maliyet verilerinin kontrolleri yapılarak onay verilmektedir. Çalışmalar devam etmektedir.
Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi (TÜMSİS)

Tarım Ürünleri Maliyetleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile birlikte 32 üründe çalışılmaktadır. Üretici Gelir gider kalemleri ürün hasat dönemine göre yapılmakta ve Tarım Bilgi Sistemine işlenmektedir. İlçe düzeyinde işlenen maliyet verilerinin kontrolleri yapılarak onay verilmektedir. Çalışmalar devam etmektedir.
5.Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 işletmede çalışmalar yürütülecektir. Türk ÇMVA veri toplama sistemi, 4 unsurdan oluşmaktadır;

  • Açılış ve kapanış envanterlerinde; işletmeye ait arazi, çok yıllık bitkiler ve hayvan varlığı, makine, bina ve arazi ıslahı sermayesi varlığı, tarımsal borçlar ve alacaklar, tarla demirbaşı ve ambar mevcudu gibi bilgiler toplanmaktadır.

  • Çiftçi Kayıt Defterleri ile muhasebe yılı içerisinde işletmenin para karşılığı yapmış olduğu işlemler kayıt edilmektedir. 

  • Yardımcı tablolar; arazi kullanımı, bitkisel ve hayvansal ürün tüketimi ile işgücü verilerini toplamak için kullanılmaktadır.


Mahkeme Yazıları

Mahkemelerce talep edilen maliyet ve fiyat verileri hazırlanarak iletilmektedir.

Diğer Yazılar

Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör tarafından talep edilen veriler iletilmektedir.


2014 YILI TOKAT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİARAZİ DAĞILIMI

ALAN(ha)

%

Tarım Arazisi İşlenen

374.939

37

Çayır-Mer'a Arazileri

119,744

12

Orman Arazisi

410,100

41

Diğer Araziler

97.614

10

İLİN YÜZÖLÇÜMÜ

1,002,398

100

ARAZİ KULLANIM DURUMU

  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconBu sayfada yer alan abone veritabanlarına yerleşkelerden tek tek...

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconYönergelerinin yapılmasına rehberlik eder. Etkinlik boyunca öğretmen...

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconDİŞ hekiMLİĞİ fakültesi protetik diŞ tedaviSİ malzemeli metal destekli...

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconDİŞ hekiMLİĞİ fakültesi protetik diŞ tedaviSİ malzemeli metal destekli...

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconTek ni k Uygulamalar

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconTek başak harman makinasi

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconTek ulusal atif tarama

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 icon2- bardak plastiK(tek kullanimlik)

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconTek ve Çok kutuplu Termik Kesiciler

İşletme bazlı mikro-ekonomik verilerin toplandığı tek araştırmadır. İşletme geliri ve destek politikaları arasındaki ilişkiyi inceleyen tek veri tabanı ve tarım politikasının tarıma etkisini analiz eden tek mekanizmadır. Projeye Tokat İli 2014 yılında katılmıştır. Toplam 81 iconEĞİTİmde feda edilecek tek fert yoktur


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev