Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6sayfa1/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
ÇERÇEVE SÖZLEŞME

TARAFLAR:

TURKCELL İLETİŞİM

HİZMETLERİ A.Ş.

ve

____________________________________


içindekiler tablosu

1.TARAFLAR: 3

2.TANIMLAR: 3

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU: 3

4.YÜKÜMLÜLÜKLER: 3

5.GARANTİ 5

Firma, işbu Sözleşme kapsamında ileride temin edilecek ürünler olması halinde; bu ürünlerin, 5

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından TURKCELL’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6

6.TESLİMAT VE AMBALAJLAMA 6

7.ÜCRETLER, ÖDEME ŞEKLİ VE eFİRMA HAKKINDA 7

8.FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE EK TALEPLER 8

9.VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 8

10.MUTABAKAT 8

11.ETİK KURALLAR VE YASAL ZORUNLULUKLAR 9

12.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH: 9

13. CEZAİ ŞART 10

14FİKRİ ve SINAİ HAKLAR: 11

15GENEL HÜKÜMLER: 11

15.1.Gizlilik ve Bilgi Güvenliği 11

15.4.1.Firma tarafından _________ tarihinde imzalanan Gizlilik Taahhütnamesi hükümleri geçerlidir. 11

15.4.2.Firma, Turkcell hakkında, işbu Sözleşme ile ilgili ve/veya bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiği, satış, reklam, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri ve planlarını yansıtan rakamlar, Sözleşme içeriği, iş ilişkisi, yapılan işler hakkında ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki, gizli olduğu Turkcell tarafından bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Turkcell’in yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı yada bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder. Sözleşmenin kendisi de gizli bilgi kapsamındadır. 11

15.4.3.Firma, Turkcell’i, Turkcell’in yazılı onayını almadan hiçbir şekilde referans olarak gösteremez ve hiç bir şekilde reklam aracı olarak kullanamaz. 11

15.4.4.İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz. 11

15.4.5.Firma’nın, VPN ile uzaktan erişim sağlayarak Turkcell kaynaklarına bağlanması durumunda Firma aşağıda belirtilen uzaktan erişim koşullarını taahhüt eder; 11

15.2.Hakların Devri: 12

15.2.1.Firma, Turkcell’in önceden yazılı iznini almaksızın bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devir veya temlik edemez veya kiralayamaz. Bir başka gerçek ve tüzel üçüncü şahsı bir sebeple bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemez ve Turkcell’deki hak ve alacaklarını başkasına devir ve temlik edemez. 12

15.2.2Turkcell tarafından yazılı olarak onaylanması durumunda, bu Sözleşmede taahhüt ettiği işlerin tamamını veya bir kısmını, öngörülen tüm yetki ve haklarını tamamen veya kısmen 3. şahıslara devretmesi, temlik etmesi veya kiralaması halinde dahi, bu devir Firma’nın Turkcell’e karşı yükümlülüklerini azaltmayacaktır. Böyle bir devir halinde Firma, 3. kişilerin işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını, uymadığı takdirde Sözleşme’nin Turkcell tarafından feshedilmesi nedeni ile doğacak sonuçları kabul ettiğini ve bunlardan kendisinin bizzat sorumlu olduğunu BK 128 uyarınca gayrikabilirücu kabul ve taahhüt eder. 12

15.2.3Firma, Turkcell’in önceden yazılı izin almaksızın bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devir veya temlik etme hakkı olduğunu beyan ve kabul eder. 12

15.3.Sözleşmenin Bütünlüğü 12

15.4.Mücbir Sebep 12

15.4.1.Taraflar önceden öngöremedikleri ve önleyemecekleri mücbir sebepler nedeni ile yükümlülüklerini ifa edememeleri durumunda (gizlilik yükümlülükleri ve Fikri Mülkiyet Hakları hariç), birbirlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaklardır. Bu Sözleşme kapsamında kabul edilen mücbir sebeplerden bazıları aşağıdaki gibidir: savaş, ambargo, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler veya felaketler. 12

15.4.2.Mücbir sebep nedeniyle Sözleşme hükümlerinde bir gecikme meydana gelirse, sorumlulukların yerine getirilmesi için yeni bir zaman belirlenir. Taraflar mücbir sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerdir. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde, taraflar sözleşme ile bağlı olmayacaktır. Firma her halükarda kendisine yapılmış ancak karşılığı alınamamış ücreti iade etmekle yükümlüdür. 12

15.5.Tebligat 12

15.6.Feragat Sayılmama 13

15.7.Uyuşmazlıkların Çözümü 13

15.8.İbra 13

15.9.Kesin Delil 13
  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 icon*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconBir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconBugün bizim hadis kitaplarında gördüğümüz bu yazılı metinler, birer...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconA Bu sözleşme, yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconMalzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kargo...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconTeklif verecek firma teknik şartnamenin her maddesini iyice okuduktan...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconİklim ve toprak gibi ortam şartlarının ağaç yetişmesine elverişli...

Firma’ya, ürünlerin ayıplı çıktığının yazılı olarak bildirilmesinin ardından turkcell’in takdirine ve tercihine bağlı olarak Firma derhal; 6 iconRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mühendislik...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev