Kompresör kullanma talimatikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


KOMPRESÖR KULLANMA TALİMATI
Doküman No

TL-042

İlk Yayın Tarihi

05.02.2018

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa

1/1
AMAÇ

Bu talimat Kompresör cihazınınkullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 • KAPSAM

Bu talimat El Sanatları Bölümünde bulunan Kompresör cihazınınkullanımını kapsar.

 • TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 • SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim elemanları sorumludur.


 • UYGULAMA

Cihazın Kullanımı

 • Güç kablosu prize takılır.

 • Start-stop! Anahtarını start yönüne çevirdikten sonrakompresör çalışmaya başlar.

 • İstenilen çalışma hava basıncı panel üzerindeki regülatör yardımıyla ayarlanır.

 • Kullanım sonunda Panel üzerindeki Start-stop! Anahtarını stop yönüne çevirdikten kompresör durur.

 • Cihaz kapatıldıktan sonra güç kablosu prizden çıkarılır.


Cihazın Bakımı

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir. Her deney sonrası cihazınyağ ve basınçlı hava boru hatlarının tümünü sızıntı için kontrol edin.

  1. Güvenlik Önlemleri

Cihaz çalışırken kulak koruyucuyu mutlaka takın.

Cihazın çalışırken herhangi bir tamir veya bakım işlemi yapmayınız.

Cihaz çalışırken, kapakları kesinlikle açılmamalıdır.

Cihaz kapatıldıktan yağ veya herhangi bir yanıcı madde birikintisi gördüğünde temizleyiniz.


 • İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

ACİL DURUMLARDA CİHAZI DURDURMAK İÇİN KIRMIZI STOP DÜĞMESİNE BASILMALI VE LABORATUAR TEKNİSYENİNE HABER VERİLMELİDİR!

Hazırlayan
Kalite Sistem Onayı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kompresör kullanma talimati iconKompresör kullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimatI

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconKullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconSinif kullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconRefraktometre kullanma talimati

Kompresör kullanma talimati iconMİkser kullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev