Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktırsayfa1/56
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
HACETTEPE

ÜNİVERSİTESİ

2017 Mali Yılı

d:\başkanlık çalışmaları\stratejik plan\sp\pan\beytepe genel.jpg

……………………..

Birim Faaliyet Raporu

Ankara 2018
SUNUŞ

----

----

Harcama Yetkilisi

İmza

İÇİNDEKİLER

TABLOLAREKLERI- GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizyon

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim vizyonu yazılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecektir.

----------------------------------------- -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Yönetmelik ve Yönergeler

Üniversitemiz tarafından yayımlanan ve birimlerimizin iş ve işlemlerinde uyguladıkları yönetmelik ve yönergelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo .Mevzuat Analizi Tablosu


Yasal Yükümlülük

DayanakSorumlu Birim: Tüm birimler

İç Genelgeler

Üniversitemiz üst yöneticisi tarafından yayınlanan ve birimlerimizin iş ve işlemlerinde uyguladıkları genelge ve talimatlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo . Üniversitemiz Üst Yöneticisi Tarafından Yayınlanan Genelge ve Talimatlar

 

Konu

Mevzuat Dayanağı

Yayınlandığı

 

 

Tarih

Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorumlu Birim: Tüm birimler

C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

    1. Taşınmazların Genel Dağılımı----------------------------------------- -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------


Tablo . Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı

Yerleşke Adı


2017

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²)

Toplam (m²)

Üniversite

Maliye/ Hazine

Diğer

Sıhhiye Yerleşkesi (1)

Beytepe Yerleşkesi (2)

Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi

Bartın-İnkumu

Konservatuvar (Beşevler)

Alacaatlı Köyü/Yenimahalle (10)

Sosyal Bil. MYO. (Opera)

Hacettepe Oran Hastanesi (3)

Polatlı/Ankara (4)

Kastamonu (5)

İskenderun/Hatay (6)

Lodumlu Köyü Mevkii (7)

Gülveren/Mamak

Bilkent Üniv. İçi

Üsküdar/İstanbul

Jandarma Karakolu (eski) (8)

M.S.B. Harita Gen. Kom.(11)

Angora Evleri

Atakum/Samsun (9)

Toplam

(1) Ankara büyükşehir belediyesi ( 332 ada 3 parsel ) iade; kreş, park kafe ve geyik kafe + 50 araç parkı

(2) 73 m2 şahıs hissesi, alana dâhil değildir.

(3) Mülkiyeti Türk Eczacılar Birliği’ne ait olup, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından kiralanmıştır.

(4) Polatlı Belediyesi + Mera.

(5) Maliye hazinesi – Tahsis-Ballıdağ iade

(6) İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.

(7) Lodumlu Köyü Mevkiinde bulunan 10 adet taşınmaz satışından kalan

(8) Beytepe Kampüsü ve B Kapı Karşısındadır.

(9) Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kuruluşunda devredilmeyen parsel

(10) Maliye Hazinesi-Tahsis

(11) 212876,00 m2 Maliyeye devredildi. (MSB hizm. kullanılmak üzere)

(Açıklamalar Güncellenmelidir.)

Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1.2- Kapalı Alanların Dağılımı

Üniversitemiz kapalı alanları toplamı ---------------- m²’dir. Büyük bir bölümünü ------------- m² ile Beytepe Yerleşkesi ve --------------- m² ile Sıhhiye Yerleşkesi oluşturmaktadır.Tablo . Hacettepe Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı ve Gelişimi

Yerleşke Adı


2015

2016

2017

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Kapalı Alanı (m²)

Toplam (m²)

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Kapalı Alanı (m²)

Toplam (m²)

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Kapalı Alanı (m²)

Toplam (m²)

Üniversite

Maliye/ Hazine

Diğer

Üniversite

Maliye/ Hazine

Diğer
Üniversite

Maliye/ Hazine

Diğer
Sıhhiye Yerleşkesi

358.471,08

-

-

358.471,08

358.471,08

-

-

358.471,08

Beytepe Yerleşkesi

413.708,58

-

-

413.708,58

494.318,58

-

-

494.318,58

Elmadağ (Yakupabdal) Kayak Merkezi

1.254

-

-

1.254

1.254

-

-

1.254

Bartın-İnkumu

1.926,45

-

-

1.926,45

1.926,45

-

-

1.926,45

Konservatuvar (Beşevler)

-

30.064,85

-

30.064,85

-

30.064,85

-

30.064,85

Sosyal Bil. MYO. (Opera)

-

5.874

-

5.874

-

5.874

-

5.874

Hacettepe Oran Hastanesi

-

-

2.908

2.908

-

-

-

-

Polatlı

-

-

6.577

6.577

-

-

6.577

6.577

Kastamonu

-

71.161,77
71.161,77

-

71.161,77
71.161,77

Ankara Sanayi Odası 1. OSB MYO

-

-

-

-

-

-

1.215

1.215

Toplam

775.360,11

107.100

9.485

891.945,11

855.970,11

107.100,62

7.792,00

970.862,73

Sorumlu Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

1.3- Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Kapalı mekânlarımızı eğitim, barınma, sağlık, beslenme, kültür, spor ve diğer (idari, tesis, depo) alanlar olarak yedi bölüme ayırabiliriz.
Tablo . Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet Alanı

2015

2016

2017

Sıhhiye Yerleşkesi

Beytepe Yerleşkesi

Diğer

Toplam(m²)

Sıhhiye Yerleşkesi

Beytepe Yerleşkesi

Diğer

Toplam (m²)

Sıhhiye Yerleşkesi

Beytepe Yerleşkesi

Diğer

Toplam (m²)

Eğitim

78.938,71

225.292,86

54.690,62

358.922,19

78.938,71

238.302,86

55.905,62

373.147,19

Sağlık

152.017,97

3.212,60

51.641

206.871,57

152.017,97

3.212,60

48.733

203.963,57

Barınma

37.996,62

77.163,34

3.354

118.513,96

37.996,62

77.163,34

3.354

118.513,96

Beslenme

15.731,04

13.483

-

29.214,04

15.731,04

13.483

-

29.214,04

Kültür

3.230

21.232

6.900

31.362,00

3.230

21.232

6.900

31.362

Spor

3.787,10

23.400

1.254

28.441,10

3.787,10

23.400

1.254

28.441,10

Diğer (İdari, Tesis, Depo)

66.769,64

49.924,78

1.926,45

118.620,87

66.769,64

117.524,78

1.926,45

186.220,87

Toplam

358.471,08

413.708,58

119.766,07

891.945,73

358.471,08

494.318,58

118.073,07

970.862,73
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBirim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır icon2017-2021 BİRİm stratejik plani

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİ sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm değerlendirme formu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİM İÇ değerlendirme raporu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunuşU

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm yönetiCİSİNİn sunusu

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır icon1 BİRİM / Üst yönetiCİ sunuşU 2

Birim stratejik planında belirlenmiş olan birim misyonu yazılacaktır iconBİRİm fiyat tarifleri (İş Kalemleri)


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev