Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitimsayfa1/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


zubeyde hanim2

c:\users\acer\desktop\paylaşım dosyası\web\okul\00.jpg
2015 – 2019

STRATEJİK PLANI

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU

ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU


zubeyde hanim2

2015 – 2019

STRATEJİK PLANI


Nisan-2015
http://www.huzursayfasi.com/images/editor/images/en-guzel-ataturk-resimler.jpg


Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün   etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.

Mustafa Kemal ATATÜRK\\anapc\paylaşım dosyası\dsc_0009m.png


OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU
Zirvelerin yolu yakın mesafeleri aşmakla mümkün olur. Kurum olarak, düşüncede, davranışta, programları hayata tatbik etmede alanımızda lider bir kurum olmanın ve yeniliklere öncülük etmenin gayretiyle çalışmaktayız. Eğer bu platformda bizler her şeyi konuşmaktan öteye götüremeyeceksek gelecek adına birinci derece sorumlu olacağız.

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.

Stratejik planımız geleceğe hazır olmayı değil, geleceği önceden şekillendirmeyi hedefleyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Planımız, tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumumuzun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur.

Bu planın hazırlanması kadar, ortaya konan amaçların gerçekleşmesin de gönül birliği içerisinde emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyor ve Başöğretmen Atatürk’ün sözlerini dikkatinize sunuyorum.“Yarınlar yorgun ve bezgin insanlara değil, rahatını terk eden gayretli insanlara aittir”.


Funda ORHAN

Okul Müdürü

ı


İÇİNDEKİLER

OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞ……………………………………………………………….

4

İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………

5

ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ…………………………………………………….

8

KISALTMALAR………………………………………………………………………….

10

TANIMLAR………………………………………………………………………………

11
BÖLÜM :1 GİRİŞ
Giriş………………………………………………………………………………………..

13

1.1.Planlama Çalışmalarının Sahiplenilmesinin Sağlanması……………………………...

14

1.2.Organizasyonun Oluşturulması………………………………………………………..

14

1.2.1. Stratejik Plan Üst Kurulu………………………………………………………...

14

1.2.2.Stratejik Plan Hazırlama Ekibi………………………………................................

15

1.3.İhtiyaçların Tespit Edilmesi…………………………………………………...............

15

1.4.Hazırlık Programının Yapılması………………………………………………………

15
BÖLÜM : 2 DURUM ANALİZİ
2.1. Tarihsel Gelişim…………………………………………………………………….

16

2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi………………………………………...

18

2.3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler……………………………………………...

19

2.4. Paydaş Analizi……………………………………………………………………...

19

2.5. Kurum İçi ve Kurum Dışı Analizler……………………………………………….

23

2.5.1. Kurum İçi Analiz……………………………………………………………………

23

2.5.1.1 Beşeri Kaynaklar……………………………………………………………….

23

2.5.1.1.1Örgütsel Yapı………………………………………………………………..

23

2.5.1.1.2 Zübeyde Hanım Anaokulu Personel Durumu…………................................

24

2.5.1.1.3 Yrd. Hizmetler Sınıfındaki Personel Durumu…………………....................

24

2.5.1.1.4 Öğrenci, Öğretmen Sayıları………………………………...........................

24

2.5.1.2 Okullaşma Oranları……………………………………………………………….

24

2.5.1.3 Avrupa Birliği Projeleri…………………………………………………………...

25

2.5.1.4 Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi Bulunan Personeller………………………….

25

2.5.1.5 Mali Ve Fiziki Yapı……………………………………………………………….

25

2.5.1.6 Teknolojik Düzey…………………………………………………………………

26


2.5.2 Kurum Dışı Analiz…………………………………………………………………..

26

2.6 GZFT Analizi………………………………………………………………………….

29

2.6.1 Güçlü Yönler………………………………………………………………...........

29

2.6.2 Zayıf Yönler………………………………………………………………………

29

2.6.3 Fırsatlar………………………………………………………………...................

30

2.6.4 Tehditler…………………………………………………………………..............

30

2.7 Üst Politika Belgeleri………………………………………………………………….

33

2.8 Gelişim Alanları……………………………………………………………………….

33

2.9 Stratejik Plan Mimarisi………………………………………………………………..

34
BÖLÜM : 3 GELECEĞE YÖNELİM
3.1.Vizyon…………………………………………………………………………………

35

3.2.Misyon…………………………………………………………………………………

35

3.3.Temel Değerler………………………………………………………………………...

35

3.4.Temalar,Amaçlar,Hedefler…………………………………………………………….

36

3.4.1.Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması…………………………………………

37

3.4.1.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

37

3.4.1.1.1.Stratejik Hedef 1………………………………………………………….

37

3.4.1.1.1.1.Tedbirler……………………………………………………………….

38

3.4.1.1.2 Stratejik Hedef 2………………………………………………………….

38

3.4.1.1.2.1 Tedbirler……………………………………………………………….

39

3.4.1.2 Stratejik Amaç 2………………………………………………………………

39

3.4.1.2.1 Stratejik Hedef 1…………………………………………………………

39

3.4.1.2.1.1 Tedbirler………………………………………………………………

39

3.4.2. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması……………………………………….

40

3.4.2.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

40

3.4.2.1.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

40

3.4.2.1.1.1Tedbirler……………………………………………………………….

41

3.4.2.2.Stratejik Amaç 2………………………………………………………………

41

3.4.2.2.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

41

3.4.2.2.1.1Tedbirler……………………………………………………………….

42

3.4.3. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi……………………………………………..

42

3.4.3.1.Stratejik Amaç 1………………………………………………………………

42

3.4.3.1.1. Stratejik Hedef 1………………………………………………………...

42

3.4.3.1.1.1.Tedbirler……………………………………………………………...

43BÖLÜM : 4 MALİYETLENDİRME…………………………………………………...

44

BÖLÜM : 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………………………

46

5.1. Zübeyde Hanım Anaokulu 2010-2014 Stratejik Planının Değerlendirilmesi………...

47

5.2. Zübeyde Hanım Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli……………………………………………………………………………………...


48

EKLER
Ek : Tedbir/Strateji Sorumlu Birimler Tabloları…………………………………………

49
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconÖnemli Not: Bu çalışma sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. 2013-2014...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconBölümümüz 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesinin açılmasıyla...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconFakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconBir ülkenin zenginliğinin en önemli göstergelerinden birisi sahip...

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev