Programı’nın öğretim dili Türkçe’dirsayfa1/22
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Programı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU


FİNANS, BANKACILIK SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

MALİYE PROGRAMI

Bologna Süreci Program Yenileme Çalışması


T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİYE PROGRAMI
BÖLÜM BAŞKANI: Öğr. Gör. Dr. Yılmaz UZER

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ: Öğr. Gör. MEHMET ŞAHİN

FARABİ KOORDİNATÖRÜ:

AKTS KOORDİNATÖRÜ:
PROGRAMIN AMACI: Kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir.

AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

VİZYONU

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön pla tutan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

MİSYONU

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek yüksekokulu olmaktır.
PROGRAMIN TANIMI: Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokuluna bağlı “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” isimli bir programıdır.
PROGRAMIN EĞİTİM DİLİ: Muhasebe Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir
KABUL VE KAYIT KOŞULLARI: Muhasebe Programına, meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman, Bilişim Teknolojileri, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, bölümlerini bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları  ise üniversite sınavında almış oldukları YGS-6 puanına göre yerleştirilir. 
ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

MEZUNİYET ŞARTLARI: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 60 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ödev, bilgisayar dersleri için laboratuar uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
İSTİHDAM OLANAKLARI: Muhasebe Programı mezunları, işletmelerin muhasebe, üretim, yönetim, pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi, sipariş alma gibi departmanlarında istihdam alanı bulabilmektedir. Bunun yanında açık öğretim veya örgün eğitim kanalıyla lisans eğitim sürecini tamamlayanlar mali müşavirlik stajını başlatıp, gerekli sınavları geçtikten sonra mali müşavir unvanını alarak bağımsız olarak ya da özel bir işletmede mali müşavir unvanı ile çalışabilme imkânına sahiptir.
ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ: Mezunlarımız;  2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca; 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına  sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir icon4 Sözleşmenin dili Türkçe’dir. Madde 5-Tanımlar

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconDil öğretimi iki bölüme ayrılır: Ana dili ve yabancı dil. Yabancı...

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir icon“karşiyaka spor kulüBÜ derneğİ” dir. Merkezi “karşiyaka/İZMİR” dir

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconProgrami öĞretim programi ders iÇERİkleri

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconProgramı, 1984 yılında kurulan MathWorks firmasının çatısı altında...

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir icon2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017...

Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir iconProgrami öĞretim plani


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev