Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktorasayfa5/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.4. Özet SayfasıÖzet 300 kelimeyi geçmemeli ve özette kaynak gösterilmemelidir. Anahtar kelimeler özetin sonunda verilmeli ve sayısı 5’i geçmemelidir. Anahtar kelimeler rastgele seçilmeyip, ilgili anabilim dalının veri tabanlarında kullanılan sözcüklere yer verilmelidir.

Özette, yapılan çalışmanın amacı, içeriği, kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Özet sayfasında tez başlığı büyük harflerle tez metni yazım kuralları dikkate alınarak yazılmalıdır. Tez adından sonraki satırlarda sırasıyla alt alta olmak şartıyla yazar adı ve soyadı (büyük harflerle), ilgili anabilim dalı ve tez türü, danışmanın unvanı ile adı ve soyadı (büyük harflerle), varsa ikinci danışmanın unvanı ile adı ve soyadı (büyük harflerle), tezin bitirildiği ay-yıl ve sayfa sayısı yazılmalıdır. Anahtar kelimeler özetin hemen altında yer almalıdır. Eğer anahtar kelimeler ikinci satırda da devam edecek olursa birinci anahtar kelimenin altından blok şeklinde başlamalıdır. Özet sayfası örneği EK-4’de gösterilmiştir.

EK-4. Özet sayfası örneği

ÖZET
BİTLİS İLİNDE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN GEZO PEKMEZİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

İbrahim EKİN
Yüksek Lisans Tezi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kimya Anabilim Dalı

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih Çağlar ÇELİKEZEN

Ocak 2015, 68 sayfa
Sunulan çalışmada Bitlis Yöresinde geleneksel olarak üretilen Gezo Pekmezinin bazı kimyasal özellikleri incelendi. Çalışmada 6 farklı üreticiden alınan 6 adet gezo pekmezi örneği kullanıldı. Kimyasal özellikleri, pH 5.23 toplam kül miktarı %0.86, toplam asit miktarı 3.87, toplam şeker miktarı 20.01, invert şeker %9.82,sakkaroz miktarı %9.68, hidroksi metil furfural %12.67 olarak belirlendi. Bunun yanında antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri de araştırıldı.

Gezo pekmezinin antioksidan aktivitesi %18 olarak belirlendi. Antimikrobial özellikleri Staphlococcus aureus (ATCC 33862), Burkholderia cepacia (ATCC25608), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Streptococcus pyogenes (ATCC 19615), Bacillus subtilis (ATCC 6633) standart suşları üzerinde incelendi. Gezo pekmezinin Streptococcus pyogenes’e karşı antibiyotik etki gösterdiği belirlendi.
Anahtar kelimeler: Gezo Pekmezi, Bitlis, HMF, Antioksidan, Antimikrobiyal

3.5. AbstractAbstract özetin İngilizce çevirisidir. Abstract hazırlanırken, Özette dikkat edilen kurallara uyulmalıdır. “Danışman” yerine “Supervisor”, “Ortak danışman” yerine “Co-Supervisor” ifadeleri kullanılır. Unvanların kullanımında ise Prof. Dr. aynen kalırken, “Doç. Dr.” yerine “Assoc. Prof. Dr.” ve “Yrd. Doç. Dr.” yerine ise “Asst. Prof. Dr.” kısaltmaları kullanılır. “Anahtar Kelimeler” yerine “Keywords” kelimeleri kullanılır. Abstract sayfası örneği EK- 5’de gösterilmiştir.

EK-5. Abstract sayfası örneği

ABSTRACT
EXAMINATION OF CYRISTALLIZATION OF LITHIUM METABORATE DIHYDRATE IN FLUIDIZED BED
Ramazan GÜVEN
Master Thesis
Bitlis Eren University Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of Chemistry

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Mehmet Sait İZGİ

December 2014, 63 pages
In this study, the effects of the impurities of the Ca(II) and ethyl alcohol on the growth rate of the lithium metaborate dihydrate in solid-liquid fluidized bed is examined on the conditions of the different excessive saturation. Also, the change in the growth rate of crystals of the lithium metaborate dihydrate depending on excessive saturation at 3 different temperatures between 45 and 60 oC, and different pH values of the saturated lithium metaborate dihydrate at the temperature of 45 oC. The Ca(II) impurity under lithium metaborate dihydrate solution causes the Ca impurity increase while, the linear growth speed of crystal’s decrease. According to this result the constant total growth speed increases. In the case of the existence of the ethyl alcohol in the medium solution, growth speed of the crystals decreases compared to the pure medium when 500 ppm alcohol included, but in the case of the concentrations including more than aforementioned alcohol quantity, linear growth speed of the lithium metaborate crystals increase in line with excessive saturation. It is found that total growth rate of the all crystals of the lithium metaborate dihydrate, depending on the excessive saturation, increases in the existence of the so-called impurities. Additionally, when the solution of the lithium metaborate dihydrate is basic, crystals of the lithium metaborate dihydrate lessens rapidly.
Keywords: Crystallisation, Lithium Metaborate dihydrate, Adulterations, Fluid Bed

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconBitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconBu kılavuz, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencileri...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconSinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dalları’nda...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconKapsam bu kılavuz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sağlık Bilimleri...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora icon153/1 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Üniversitemiz...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconYÜkseköĞretim kurumlarinda hazirlanan yüksek lisans, doktora, tipta...

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora icon“Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconTezli YÜksek lisans/tezsiz yüksek lisans doktora/BÜTÜnleşİk doktora

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan bu kılavuz ile Enstitümüzün ilgili anabilim dallarında yapılan yüksek lisans ve doktora iconÇukurova üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ’NÜn temmuz / 2015...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev