Hassas terazi kullanmakilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar


HASSAS TERAZİ

KULLANMA

TALİMATI
Doküman No

TL-0124

İlk Yayın Tarihi

05.02.2018

Revizyon Tarihi


Revizyon No

00

Sayfa No

1/1HASSAS TERAZİ KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Cihaz, malzemelerin hassas bir şekilde tartım ağırlığının belirlenmesinde kullanılır.
2. KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.
3. SORUMLULAR:Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN
4. UYGULAMA:
1.Cihazın düz bir zeminde olduğunu (su terazisinin dengede olması) kontrol ediniz.

2. Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

3.Teraziyi sağ tarafındaki “AÇMA/KAPAMA” tuşuyla açınız.

4. “MODE”tuşu ile ölçüm birimi seçiniz.

5. “TARE”tuşunu dara ağırlığını girmek için veya darayı iptal etmek için kullanılır.

6. “ZERO”tuşu ağırlık sapmalarını sıfırlar.

7.“SET”tuşu sayma konumunda birim ağırlığı, yüzde hesabında örnekleme yüzdesini girmek için kullanılır.

8. “ZERO”sinyali ağırlık değeri sıfır olduğunu gösterir.

9.“STABLE”sinyali, göstergede okunan ağırlık sabit değere ulaştığında yanar.

10.“NET”sinyali, dara girildiğinde okunan ağırlığın net ağırlık olduğunu gösterir.

11.Cihazda tartımı yapılacak nesneyi tartım cihazı üzerine koyunuz ve değeri ekrandan okuyunuz.

12.Cihazda tartım işleminden sonra “AÇMA/KAPAMA”tuşuyla kapatınız ve fişi prizden çıkartınız.

13. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

14. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:

1.Kapasitesi üzerinde herhangi bir ağırlık tartmayınız. Maksimum 300g tartılabilir, duyarlılık 0.01g’dır.

2.Tartımı yapılacak nesneyi tabla üzerine hafifçe yerleştiriniz.

3.Ayrıntılı bilgi için “Kullanım Kılavuzunu” inceleyiniz.

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Hassas terazi kullanma iconElektronik hassas terazi kullanma talimati

Hassas terazi kullanma iconTekstil laboratuvari hassas terazi kullanma ve bakim talimati

Hassas terazi kullanma iconHassas terazi kullanim ve bakim talimati

Hassas terazi kullanma iconTerazi kullanma

Hassas terazi kullanma iconGida iŞleme böLÜMÜ terazi kullanim talimati

Hassas terazi kullanma iconHassas Görevi Olan Personel

Hassas terazi kullanma iconHassas Görevi Olan Personel

Hassas terazi kullanma iconHassas Görevi Olan Personel

Hassas terazi kullanma iconHassas Görevlere İlişkin Bilgilendirme Notu

Hassas terazi kullanma iconKullanma talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev