A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyorkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Kitapları

2016 ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI

YÜKSEKÖĞRETİM SINAV SORULARI

 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Bartın’a hiç gittin mi?

b)Vadideki Zambak’ı okuduğumda uzun süre etkisinde kaldım.

c) Türkçe’nin gücünü bilmek lazım.

d) Avustralya’da arkadaşımı ziyaret ettim.

 1. Aşağıdaki eklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

a) 7’nci kitap

b) TDK’ye

c) saat 3’de

d) Kayseri’ye

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

a) Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.

b) Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.

c) Dün İstanbul’daydı. Yarında Sivas’ta olacak.

d) Saat 15.15'te gelmezsen biz de gelmeyiz.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu söz konusudur?

a) Birçok okul açtı.

b) Örtüler yere düştü.

c) Umut ve Kağan eve yeni geldi.

d) Bardaklar kırıldılar.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a) Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.

b) Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duruyordu.

c) İşini bitirince geri iade etti.

d) Depoyu ful doldur.

 1. İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( ) ”


Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

a) (;) (;) (.)

b) (,) (,) (;)

c) (;) (.) (...)

d) (,) (,) (…)

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzluk ifade eder?

a)Ne doğan güne hükmüm geçer/Ne hâlden anlayan bulunur.

b) Ayşe dün büroyu temizledi.

c) Hiç yardım etmez olur muyum?

d) Mehmet sınıfının birincisiydi.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemi bakımından farklılık göstermektedir?

a) Sen bir öğretmensin bugüne bugün.

b) Okuldaki kız, Hülya’ydı.

c) Kemal hastaydı her zamanki gibi.

d) Melek derslerine düzenli olarak çalışırdı.

 1. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) desem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu.”


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

a) l

b) II

c) III

d) IV

 1. Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kesme işareti, kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

b) Kesme işareti, unvanlardan sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

c) Kesme işareti, sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

d) Kesme işareti, bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.

 1. Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir kullanım söz konusu değildir?

a) Türkçe’nin zenginliğini kavramak gerekir.

b) Ankaralı’lar çok misafir canlısıdırlar.

c) Türk’lük bilgisi konusunda uzmandı.

d) Tatilimizi İzmir’in şirin bir beldesinde geçirdik.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı yanlış yazılmıştır?

a) Silgiyi de kalemi de okulda bırakmış.

b) Sen de gitseydin iyi olurdu.

c) Ahmet’te gelse iyi olacak.

d) Ayşe’nin de yanında para yoktu.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı doğru yazılmıştır?

a) Armut de aldık.

b) Yazı tahtasına yazıda yazdık.

c) Ağacın dallarınıda kırdı.

d) Kardeşini tiyatroya da götürdü.

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

a) Anne

b) Demir

c) Küçük

d) Çelik

 1. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler yanlış yazılmıştır?

a) TBMM’ye

b) DTCF’nin

c) TTK’nun

c) DDY’nin

 1. Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan ‘p, ç, t, k’ ünsüzleri, iki ünlü arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) ‘b, c, d, ğ’ye dönüşür.”


Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek oluşturmaz?

a) İliği

b) Direği

c) Böceği

d) Hukuğu

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a) 1999’da işe başladım.

b) 2015’de emekli olacak.

c) 1997’den sonra hayatında her şey değişti.

d) 1942’de Erzurum’da doğdu.

 1. Aşağıda bulunan cümlelerin hangisinde, cümle içindeki kelimenin büyük yazılması gerekirken küçük yazılması şeklinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

a) Annemlerle bu yaz tatile çıkacağız.

b) Sizinle bu cuma görüşelim.

c) Ankara’yı çok seviyor.

d)26 eylül 2008'de Türk Dil Kurumundaki kutlamalara katılacak.

 1. Aynı türdeki dolaylı tümleçleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgüller, aşağıdaki hangi cümlede en doğru biçimde kullanılmıştır?

a) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan söz ediliyordu.

b) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda hep ondan söz ediliyordu.

c) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan, söz ediliyordu.

d) Çarşıda pazarda, kırda bayırda, hep, ondan söz ediliyordu.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” “ve” anlamında kullanılmıştır?

a) Belki de önceleri başka anlama geliyordu.

b) O günleri de hatırlıyorum.

c) Sanıyorum kitabı aldı da gitti.

d) Ben de dinleyeceğim.

 1. I- Bilemiyorum.

II- Çocuk yerinden kalktı.

III- Öğretmen onu çağırmış mıydı.

IV- İşte ne olduysa o anda oldu.

V- Öğretmenine doğru yürüdü.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?

a) IV - II - V - I - III

b) IV -II - III - I - V

c) V - II - I - III - IV

d) II - V - III - I - IV

 1. Türk halısı, büyük ölçüde öznel, kişisel bir sanat yapıtıdır. Türk halısında doğa, olduğu gibi değil, insanın algıladığı biçimiyle verilir: Ne karanfil, karanfil; ne de gül, güldür.”


Yukarıda paragraf hangi cümleyle sona erdirilir?

a)Türk halısında, doğadaki varlıkların izlerine rastlanmaz.

b)Türk halısı, gerçekle hayal ürününü yan yana veren bir yapıttır.

c)Türk halısında bunların yeniden yaratılan biçimleri vardır.

d)Turistlere daha pahalı veriliyor.

 1. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, soru sıfatı ile yapılmıştır?

a) Başarı için hangi yolu önerirsiniz?

b) Bu konuyu anlayabilmek için ne yapmalı?

c) Raporu hazırlamak neden zorlaştı?

d) Niçin o gün vermediniz?

 1. Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük harfle yazmak gerekir?

a) Size ekimin sonunda mektup yazdım.

b) Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.

c) Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.

d) İstanbul’a mayıs veya haziranda gelmeyi düşünüyorum.

 1. Türkçe kelimelerin başında ‘h’ sesi bulunmaz.”

Aşağıdaki kelimelerden hangisi köken itibariyle Türkçe olmakla birlikte “h” ile başlamaktadır?

a) Hürmet

b) Hükûmet

c) Harita

d) Hangi

 1. Kişinin iyi veya kötü davranışlarının yükünü üzerine alması” aşağıda verilen seçeneklerden hangisini kazanmakla gerçekleşebilir?

a) Olgunluk

b) Eğitim

c) Ahlâk

d) Sorumluluk

 1. I- Sabah olunca köşkün içindekiler uyanmış.

II- Yemeklerin en güzelleri yenmiş.

III-Hele bacanın altında cansız yatan devi görünce şaşırmış.

IV- Mumların bir kısmı sönmüş.

V- Adam bakmış ki, her tarafta bir değişiklik var.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) II - V - IV - III - I

b) I - V - IV - II -III

c) II -I - IV- V- III

d) V - I - IV - III - II

 1. Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül (,) doğru kullanılmıştır. Virgülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?

a) Midesinde sanki kocaman bir kese kâğıdının hava ile şiştiğini, çeperlerine dokunduğunu, yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.

b) Midesinde sanki kocaman bir kese kâğıdının, hava ile şiştiğini çeperlerine dokunduğunu yukarıya doğru, çıktığını duyuyordu.

c) Midesinde, sanki, kocaman bir kese kâğıdının hava ile, şiştiğini çeperlerine dokunduğunu yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.

d) Midesinde sanki kocaman, bir kese kâğıdının hava ile şiştiğini çeperlerine, dokunduğunu yukarıya, doğru çıktığını duyuyordu.

 1. Aşağıda verilen birleşik kelimelerden satır sonlarında yanlış olarak bölünmüş olanı hangisidir?

a) Al-pas-lan

b)İlk-öğ-re-tim

c) Fet-het-mek

d)Al-tı-pat-lar

 1. Kale önünde belirli bir performansa erişmemiş, vurma refleksinden yoksun olarak topu, keçi teper tabanlarıyla kakıştırmaya şut çekmek demezler.”


Bu cümlede geçen “kakıştırmak” geçişli bir fiildir. Bu fiilin birinci derecede ilgili olduğu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kale önünde

b) Topu

c) Tabanlarıyla

d) Keçi teper gibi

 1. Gecenin bu saatinde nereye gidecek siniz, diyordu.” cümlesinde yazım yanlışı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saatinde

b) Diyordu

c) Gecenin

d) Gidecek siniz

 1. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?

a) Almayıp

b) Benziyerek

c) Terleyen

d) Giderek

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” ve “nasıl” sorularının yanıtı vardır?

a) Altın, paslanmaz bir nesnedir.

b) Dünkü toplantıda benim de görüşlerimi sordu.

c) Kırmızı çantanın fermuarı da bugün bozuldu.

d) Ben gidiyorum.

 1. Kentimiz, bayındırlı ve gelişmiş bir kenttir.”


Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Bayındırlık

b) Bayındırılmış

c) Bayındırmış

d) Bayındır

 1. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna bitmemiştik nedeniyle üç nokta (...) konması uygun olur?

a)Sadece öğrenciler değildi gelenler, öğretmenler, memurlar, yaşlılar

b)Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler

c)Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana

d)Evden çıkıp gittiler

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.

b) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te kuruldu.

c) 1 Kasım 1928’de, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edildi.

d) Parlâmento yeni Kanunlar çıkarttı.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?

a)Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.

b)Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.

c)Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.

d)Bunları okuduktan sonra insan iyice içine kapanıyor.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öznesi ortak olan bir sıralı cümledir?

a) Gürültüler artıyor, kimse kimseyi duymuyordu.

b)Radyo çalıyor, oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı.

c) Konuşa konuşa geldiler, evin önünde durdurlar.

d) Yeni gelen alıcılar mağazaya giriyor, içerdekiler ise dışarıya çıkıyordu.

 1. Küçük halam beni daha iyi anlardı.” cümlesinden, zorunlu olarak aşağıdaki anlamlardan hangisi çıkar?

a) Büyük halam da vardı.

b) Babam küçük halamdan büyüktü.

c) Büyük halamla anlaşamazdım.

d) Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.

 1. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi yapı olarak diğerlerinden farklıdır?

a) Niçin Türkçe kitabını getirmedin?

b) Nasıl kapıyı kapatırsın?

c) Nereye gittin?

d) Balıkesir’de bulundun mu?


 1. (I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II) Sanırım bunun temelinde daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu, doğası gereği, eleştiriden pek hoşlanmaz; eleştiriyi de eleştireni de hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. (V) Eleştiri olmasaydı herhalde uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. (VI) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını söyleyebiliriz.


Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

a) II

b) V

c) IV

d) III

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) Ucuzca bir otel arıyordu.

b) Ahbapca bir tutum takındı.

c) Başını hafifce öne eğdi.

d) Kitapın kapağı yırtılmış.

 1. Bulunma hâli ‘de’ bitişik, bağlaç olan ‘de’ ise ayrı yazılır.”


Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Günde üç kez okula gidiyor.

b) Evde boş boş oturmak onu sıktı.

c) Arabada uzun süre bekleyemedi.

d) Zor günlerinde limonda sattı.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım bakımından doğrudur?

a) Kilis’ten kalkıp Ankaraya geldi.

b) Kilis’den kalkıp Ankara’ya geldi.

c) Kilis’ten kalkıp Ankara’ya geldi.

d) Kilis’den kalkıp Ankaraya geldi.

 1. Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.”


Bu cümledeki virgülün (,) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

a) Sıtkı, Ahmet ve Hasan Efendi bu kasabada herkesten uzak yaşar.

b) Nahit, sinemaya, tiyatroya ve oradan da eve gitmiş.

c) Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.

d) O, okumayı, yazmayı ve resim yapmayı çok seviyordu.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

a)Ünlü, ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

b)Ünlü ressamın sıkıntılı geçen, hayatını okuduğumda çok etkilendim.

c)Ünlü ressamın, sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

d)Ünlü ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Maydanoz

b) Karnabahar

c) Sarmısak

d) Marul

 1. Kralın çiftliğinde hemen her şey üretilirdi ... İştah açıcı, yakıcı, acı baharat uzaklardan, doğudaki bilinmeyen ülkelerden getirtilirdi.”


Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)Çiftliğinde yetişmeyen tek şey baharattı,

b)Fakat baharatsız bir yemek tatsız ve yavan olurdu.

c)Bütün yemekler baharatlı hazırlanırdı.

d)Üretilenler dışarıya satılırdı.

 1. I-Şehir oldukça sakindi.

II-Kendime geldiğimde yıkık bir duvar dibindeydim.

III-Birden gürültüyle yer sarsıldı.

IV-Güneş batmış, akşam olmuştu.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) IV - III - I - II

b) IV - I - III - II

c) III - I - IV - II

d) I - IV - III - II

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

a) İtalyanca’yı öğrenmek istiyorum.

b) Ankara’lı arkadaşlarımla sinemaya gittik.

c) Yazım Kılavuzuna sözlerin yazımıyla ilgili olarak sürekli bakmak gerekir.

d) Afrika, Asya ve Avrupa’yı da görmek isterim.

 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

b) Devlet adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

c) Kişi adları, soyadları ve takma adlar büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

d) Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adları büyük harfle başlar ve adlara gelen ekler kesmeyle ayrılır.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Kapı ürkütücü bir biçimde gıcırdadı.

b) Kalbimi unutamayacağım kadar çok kırdı.

c) Sular şırıl şırıl akmaktaydılar.

d) Dün gece seni kütüphanede gördüm.

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

a) Mükâfat

b) Bâki

c) Hünkâr

d) Mezkûr

 1. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi cümle içinde geleneksel olarak küçük harfle yazılır?

a) Türkçe - İngilizce - Arapça

b) Cennet - Cehennem - Peygamber

c) Türkçeleştirmek - Araplaşmak - Rusçalaştırmak

d) Ayşe - Fatma - Ali

SINAVLARINIZDA BAŞARILAR…

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor icon5. Deniz yolu ile gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten...

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconSAĞlik çalişanlarinda iNTİharlar artiyor

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconKitapların Alınması 9

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconKitapların temini ve dağıtılması

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconKitapların kapak baskılarının yapıldığı kağıt cinsini

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor icon1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur....

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconAromaterapi sertiFİka eğİTİMİ (3 gün)

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconTariH, ay, GÜN, saat, sayilarin yazimi

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor icon31. 05. 2016 metalografi seminer programi güN)

A Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor iconUyum haftasi güNLÜk eğİTİm akişi gün


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev