En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olursayfa1/28
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28T.C.

KARAİSALI KAYMAKAMLIĞI

EĞLENCE ŞEHİTLER ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

c:\users\user\desktop\_dsc5256.jpg

2015-EYLÜL


KARAİSALI-ADANA
d:\05.01.2014 sp\planda kullanılan resimler\atatürk resim.png

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.

d:\05.01.2014 sp\planda kullanılan resimler\atatürk imzası.pngbayrak_3d

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Mehmet Akif ERSOY

c:\users\kürşat\desktop\28172_html_m246bdb17.jpggenclige_hitabegenclige_hitabe

SUNUŞ


c:\users\user\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\kenan gület (1).jpg


Günümüzde çok hızlı değişimler, Okul Müdürünün Resmi akıllara durgunluk verecek derecede bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Kültür düzeyi yükselen insanların sosyal anlayışları da ve toplumun bireylerden beklediği becerilerde farklılaşmaktadır. Bütün bunlar ise eğitim alanında değişim ve gelişimin hızla sağlanmasının gerektirmektedir.
Değişimlere, yeniliklere ayak uydurmak ve bulunduğun noktadan daha ileriye gitmek şüphesiz ki düzenli ve planlı bir çalışmanın sonucu olacaktır. Misyonumuz, vizyonumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda yapmış olduğumuz planlamalar geçmişte yol göstericimiz olduğu gibi; şimdi yaptığımız planlamada geleceğimizin yol göstericisi olacaktır.
Sevgi ve başarı dileklerimle…


Kenan GÜLER

Okul Müdürü

GİRİŞ

İçinde bulunduğumuz zaman bilginin hızla değiştiği, her geçen gün teknoloji ve bilimde yeni gelişmelerin yaşandığı bir dönem. Bu döneme ayak uydurmak ve çağın gerisinde kalmamak disiplinli, düzenli ve şüphesiz ki planlı çalışmaktan geçiyor.

Okulumuzda değişen şartlara ve yeni gelişmelere ayak uydurmak ve uyum sağlamak için gerekli olan planlamayı amaç ve hedeflerine uygun olarak yapmış, planlamasına uygun olarak hedefleri ve amaçları doğrultusunda tüm paydaşları ile çalışmalarını yürütmektedir.


Okulumuzun çevre şartları, stratejik amaçları, hedefleri, toplumun ve bizlerin beklentileri doğrultusunda okulumuzun stratejik planını okul paydaşları ve Stratejik Planlama Ekibi olarak bizler yapmış bulunuyoruz. Yapılan bu planlamanın okulumuzun gelişimine ve geleceğine önemli katkıları olacağını düşünüyoruz…


Planlı ve disiplinli çalışmanın başarıyı getireceği inancıyla mutluluk ve başarı diliyoruz…

Eğlence Şehitler Ortaokulu Stratejik Planlama Ekibi


İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

YÖNETİCİ SUNUŞ

6

İÇİNDEKİLER

8

GRAFİKLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ

9

KISALTMALAR

10

TANIMLAR

11

GİRİŞ

12

BÖLÜM 1: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

11

BÖLÜM 2 : DURUM ANALİZİ

18

2.1. TARİHİ GELİŞİM

19

2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

20

2.3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

21

2.4. PAYDAŞ ANALİZİ

23

2.5. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

28

BÖLÜM 3: GELECEĞE YÖNELİM

44

3.1. Misyon

45

3.2. Vizyon

45

3.3. Temel İlke ve Değerler

46

3.4. Stratejik Plan Genel Tablosu

47

3.5. Tema 1:Eğitime Erişimin Artırılması

48

3.6.Tema 2:Eğitim-Öğretimde Kalite

51

3.7.Tema 3:Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

57

BÖLÜM 4

63

MALİYETLENDİRME

64

BÖLÜM 5

66

İZLEME ve DEĞERLENDİRME

67

İZLEME ve DEĞERLENDİRME SORUMLULAR LİSTESİ

71

STRATEJİLER
TABLOLAR, GRAFİKLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ

SAYFA NO1.    TABLOLAR


Tablo: 1 Stratejik Plan Hazırlama Takvimi tablosu

15Tablo: 2 Eğlence Şehitler Ortaokulu Faaliyet Alanları.Ürün ve Hizmetler

20Tablo: 3 Paydaşların Sınıflandırılması Matrisi

24Tablo: 4 Paydaş Önceliklendirme Matrisi

25Tablo: 5 Yararlanıcı Ürün/Hizmet Matrisi

27Tablo: 6 Kurum örgütsel yapısı

28Tablo: 7 Yönetici sayısı

29Tablo: 8 Öğretmen sayısı

29Tablo: 9 Öğretmen yaş dağılımı

29Tablo: 10 Öğretmen hizmet süreleri

29Tablo: 11 Memur-Hizmetli dağılımı

29Tablo: 12 Karşılaştırmalı öğretmen-öğrenci dağılımı

30Tablo:13 Öğrenci mevcut listesi

30Tablo: 14 Yıllara göre Ortalama sınıf mevcutlar

30Tablo: 15 Sosyal alanlar ve kapasite listesi

30Tablo: 16 Sınıf tekrarı yapan öğrenci listesi

30Tablo: 17 Teknolojik araç listesi

32Tablo: 18 Gelir tablosu

32Tablo: 19 Gelir-Gider tablosu

33Tablo: 20 Stratejik Plan Genel Tablosu

47Tablo: 21 Tahmini Maliyet Tablosu

65Tablo: 22 İzleme Değerlendirme iş takvimi tablosu

69Tablo: 23 ve 24 İzleme ve Değerlendirme Sorumlular Listesi

71ŞEKİLLER


Şekil: 1 SP modeli

17Şekil: 2 Mevzuat Analiz Modeli

21Şekil: 3 İzleme ve Değerlendirme

70
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconÖnemli Not: Bu çalışma sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. 2013-2014...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconTürkiye'nin öğretim ve eğitim politikasının her derecesini, tam bir...

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur iconİl Milli Eğitim Müdürlüğü


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev