Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludurkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Talimatı
T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ

ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ TALİMATI


KOD.NO: TA/78

YAYIN TAR: 18/12/2009

REV.TAR.:

REV.NO :

SAY.NO :1/3

1.AMAÇ:

Çamaşırhanede yürütülen faaliyetleri tanımlamaktadır.

2.SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur.

3.UYGULAMA

3.1. Hastanede çamaşır hizmetleri çamaşırhane sorumlusu tarafından yürütülmektedir.

3.2. Kirli çamaşırlar her servisin temizlik personeli tarafından toplanmalıdır.

3.3. Çamaşırları toplayan personel çamaşırları silkelemeden toplamalıdır. Çamaşırlar kirli olsa da, etraf kontaminasyonunda korunmalıdır.

3.4. Çamaşırlar direkt olarak çamaşır aracına konulmalı ve ağzı tamamen kapatılmalıdır.

3.5. Kirli çamaşırlar her gün sabah saat 08.00–10.00 arası

toplanır ve servis sorumlu hemşiresinin imzaladığı çamaşırhane teslim formu ile servis personeli tarafından çamaşırhane sorumlusuna teslim edilmelidir.

3.6. Tüm çamaşırları teslim eden, teslim alan ve yıkayan personel kırmızı eldiven, maske, bone, galoş ve boks gömleği giyinmelidir. Eldiven boks gömleğinin üzerine

Çıkacak şekilde giyinmeli, kollar açıkta kalmamalıdır. Yıkanmış çamaşırı tasnif eden personel eldiven ve koruyucu önlük giymelidir.

3.7. Çamaşırhane tarafından servislerden gelen kirli çamaşırlar renk (beyaz, yeşil, mavi, pembe,gri) ve cinsine (pamuklu, ipek, keten) göre ayrılarak adedi tespit edilip

teslim formu teyit edilerek yıkanmak üzere teslim alınmalıdır. Çamaşırhanede bir deftere (çamaşırhane kayıt defteri) teslim alınan çamaşır adedi rengi ve cinsi kaydedilmelidir.

4.YIKAMA İŞLEMİNİN PARAMETRELERİ

4.1. Sağlık hizmetlerinde kullanılan tekstil ürünler, vejetatif patojenlerden yıkama işlemi sırasında dezenfekte edilmelidir. Yıkama çevrimleri, basınçlı su ile yıkama, ana

Yıkama, durulama ve sıkma işleminin gerçekleşmesidir. Temiz ıslak tekstil ürünleri, daha sonra kurutulmalı, gerekli ise ütülenmeli ve kullanım alanına geri verilmeden

önce katlanmalı ve paketlenmelidir.Taşıma, yükleme ve indirme sırasında istenmeyen tozdan ve kirden kontaminasyonu engellemek amaç ile, çamaşırhaneden uzak

alanda kullanıma verilecek olan çamaşırlar paketlenmelidir.

4.2. Aynı cins ve renk çamaşırlar birleştirilerek çamaşır yıkama makinesine sağlı-sollu doldurulmalıdır.

4.3. Yıkama işleminin antimikrobiyal aktivitesi, mekanik, termal be kimyasal faktörlerin kombinasyonunda oluşur. Çamaşırların suyla muamelesi, mikroorganizmaların

önemli miktarını uzaklaştırır. Sabun ve deterjanlar kirleri geçici olarak uzaklaştırma fonksiyonuna sahiptir ve aynı zamanda mikrobiyosidal özellikleri açığa çıkarma fonksiyonu görürler.

4.4. Sıcak su, mikroorganizmaları öldürmek için etkin bir yoldur.

4.5. Sıcak suyla yıkama çevriminde en az 71 De ve en az 25 dakikada yıkama gereklidir.

4.6. Çamaşırlar çok kirli ve kanlı ise; bu çevrimde çamaşır suyu katılması ilave güvenlik sağlanması açısından önemlidir. Yıkama siklusunda 50-150 klorin rezidüsünün

sağlanması gereklidir. Klorin, 57.2-62.7 derecedeki ısıda aktive hale gelir.

4.7. Tül ve battaniyeler diğer çamaşırlarda olduğu gibi çamaşırhane sorumlusu tarafından teslim alınmalıdır. Tüller ve battaniyeler 30 dakikada 20 derece yıkanmalıdır.

5. KURUTMA

5.1. Beyaz çamaşırlar 30 dakikada 80 derecede, gri ve yeşiller 45 dakika 85 derecede, pembe ve maviler 15 dakika 20 derecede çamaşır kurutma makinesinde kurutulmalıdır.

5.2. Tüller kurutulmadan direkt ütülenmeli, battaniyeler ise 45 dakikada 80 derecede kurutulmalıdır.


6. ÜTÜLEME

6.1. Yıkama ve kurutma işlemi biten çamaşırlar silindir ütü makinesinde ütülenmeli ve katlanmalıdır. Kullanıma hazır hale gelen temiz ve ütülü çamaşırlar renk ve

Cinsine göre çamaşırhane sorumlusu tarafından teslim tutanağı ile 24 saat içerisinde servis ve ünite personellerine teslim edilmelidir.

6.2. Tüller kurutulmadan direkt ütülenmelidir. Diğer çamaşırlarda olduğu gibi teslim tutanağı ile 24 saat içerisinde servis ünite personellerine teslim edilmelidir.

6.3. Birimlerden gönderilen hastane personelinin iş elbiseleri, teslim tutanağı ile getiren kişiden teslim alınmalı, renk ve cinsine göre ayrılmalıdır. Bu iş için ayrılmış olan

20 kg'lık çamaşır yıkama makinesinde yıkanmalı, genel kurutma makinesinde kurutulmalı, pres ütü ile ütülenerek, çamaşırhane sorumlusu tarafından ilgili kişiye teslim edilmelidir.

7.GENEL UYARILAR:

7.1. Çarşaf, nevresim gibi çamaşırlar, ütüleme işleminden sonra düzgünce katlanmalı ve ilgili servis personeline teslim edilmelidir. Yıkanmış çamaşırları tasnif eden

personel mutlaka eldiven ve koruyucu önlük giymelidir.

7.2. Çamaşır yıkama makinesinde gözle görülür bir kirlenme var ise boş yıkama yapılır.

7.3. Yatak koruyucular her hasta arasında mutlaka yıkanmalıdır.

7.4. Çamaşırhane sorumlusu tarafından çamaşırlar teslim alınıp, verilirken çamaşırın niteliğini tanımlayan tüm bilgiler teslim tutanağına belirtilmelidir.

7.8. Teslim tutanakları çamaşırhane sorumlusu tarafından sıralı olarak dosyalanarak saklanmalı ve yetkililer istediğinde gösterilmelidir.

7.9. Yıkanmış olan çamaşırlar çamaşır yıkama makinesinde bırakılmamalıdır.

7.10. Çamaşır yıkama ekibinde çalışan personel koruyucu ekipmanını (eldiven ve koruyucu ekipmanını) eksiksiz kullanmalıdır.

7.11. Deforme olan çamaşırlardan onarımı yapılabilecek olanlar yıkama ve kurutma işleminden sonar terzihaneye gönderilmelidir.

7.12. Salgın şüphesi olduğunda kültür ekimi, kültür plağına sürmek veya sıvı besiyerine batırmak şeklinde olabilir.

7.13. Temiz ve kirli çamaşırlar aynı arabada, ayrı yerde saklanır.

7.14. Temiz ve paketlenmemiş çamaşırlar temiz bir yerde paketlemeden ancak 1 ya da 2 saat gibi kısa bir sürede bekletilmelidir.

7.15. Çamaşırhanede kirle alan temiz alana göre negatif basınçlı olmalıdır. Yani akımı temiz alanda kirli alana doğru olmalıdır.

7.16. Kirli çamaşır taşıma işleminde kullanılmış çamaşır torbaları tıbbi atık poşetine atılarak bertarafı sağlanmalıdır.

7.17. Meydan gelen her türlü arızanın giderilmesi için, birim sorumlusu tarafından 'teknik arıza istem' kağıdı düzenlenerek Hastane Müdür Yardımcısı'na gönderilmelidir.

7.18. Birim ihtiyacı olan her türlü sarf ve demirbaş malzemenin temini ile ilgili olarak birim sorumlusu tarafından 'depo istem defterine' istem yapılarak hastane deposundan karşılanmalıdır.

7.19. Birimin günlük temizlik, atıklarının toplanması işlemleri, yüklenici temizlik firması görevlileri tarafından yerine getirilmelidir.

7.20. Çamaşırhanede işleme tabi tutulan tüm çamaşırların bilgisayar ortamında kaydı tutulmalıdır. Günlük, aylık, yıllık gibi belirli bir sürede yıkanan çamaşırların renk ve cinsine göre tespit edilmelidir.

7.21. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

7.22. Çamaşırhane ile telefonlar iletişim için, telefon numarası teslim tutanağına yazılmalıdır

8. REFERANS DOKÜMANLAR:

  • 10/09/1982 Tarih Ve 8/5319 Sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

  • Ta/ 90 Enfeksiyon Kontrol Programı

  • Ta/91 Hastane Temizlik TalimatıHAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

GÜLCAN BAYINDIR

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

GÜLCAN BAYINDIR

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

UZ. DR.ZEKİYE YAVUZ

BAŞHEKİM
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasından tüm kadın doğum uzman ve asistan doktorları,...

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconÇalışma programınızın düzenlenmesinden fakülte sekreteri ve müdür yardımcısı sorumludur

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconTemiZLİk talimati

Bu talimatın uygulanmasından çamaşırhane hizmetlerini yürüten temizlik personeli ve denetiminden başhemşire sorumludur iconYOĞun bakim temiZLİk talimati


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev