Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması”kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Dergisine Gönderilen
Ağaç-tohum algoritmasının CUDA destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması”
başlıklı makalenin
Revizyon Detayı
Ahmet Cevahir Çınar, Mustafa Servet Kıran

18 Haziran 2017

Gönderdiğimiz makaleye değerli yorum ve katkılarıyla destek olan anonim hakemlere ve editoryal süreçte çaba sarf eden sayın Editör’e özel olarak teşekkür ederiz. Her bir hakem için ayrı bir sayfa ayrılmıştır ve her bir yorum detaylı olarak analiz edilerek gerekli değişiklikler, düzeltmeler ve/veya cevaplar hazırlanarak makale revize edilmiştir. Son olarak makale baştan sona yeniden okunarak bazı imlâ hataları, cümle düşüklükleri, noktalama hataları elimizden geldiğince düzeltilmiştir. Şekil, tablo, bölüm, denklem numaralandırılmaları ve referanslar da yeniden kontrol edilmiştir.
Doç.Dr. Mustafa Servet Kıran

Sorumlu Yazar

Hakem A’nın Yorumları ve Cevaplar

Yorum 1: Değerlendirilecek makale, Ağaç-Tohum optimizasyon algoritmasının CUDA mimarisi üzerindeki paralel bir uygulamasını ele almaktadır. Makale incelendiğinde özgün bir yanının bulunmadığı, hatta aşağıda referansları verilen çalışmaların Türkçe çevirisi olduğu görülmüştür. Şekiller ve ifadeler birebir aşırılmıştır. Bu çalışmada kanaatimce yüksek oranda intihal bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi’nde yayımlanmaya uygun değildir.

1- Cinar A.C., Kiran M.S.,” A Parallel Version of Tree-Seed Algorithm (TSA) within CUDA Platform”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, 27-30 SEPTEMBER 2016 - Antalya/TURKEY

2- https://www.youtube.com/watch?v=iLo4mZRPhf0

Cevap 1. Öncelikle değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Bu değerlendirme literatüre verilen önemi göstermektedir ki biz de ilgili bildiriyi referanslarımızda vermiş bulunmaktayız. Verdiğiniz referanslar mevcut çalışmanın ön çalışması şeklinde değerlendirilebilecek bir sempozyum bildirisidir. İkinci referansta ilgili konferansta yapılan sunum görülmektedir. Yani mevcut çalışma, referanslardaki çalışmanın genişletilmiş halidir. Kör hakemlik sürecinden dolayı bunu bir aşırma olarak değerlendirdiğinizi düşünüyoruz. Makalemizin özgün yanına gelince (bir başka hakem de bu yönünü onaylamıştır) literatüre yeni kazandırılmış olan Ağaç-tohum algoritmasının paralel bir versiyonu sunulmuştur. Hem algoritmanın paralelleştirilebilecek kısımları belirlenmiş ve paralelleştirme işleminin nasıl yapıldığı izah edilmiştir hem de CUDA platformu üzerinde gerçeklenmiştir. İntihal ciddi bir ithamdır. Bu itham bağlamında hem makale hem de bildiri incelendiğinde görülür ki makale bildirinin oldukça genişletilmiş bir versiyonunu sunmaktadır. Öncelikle bildiri hazırlanarak sunulmuş ve dinleyiciler ile yapılan tartışmalar neticesinde makale genişletilmiştir. Bildiride 5 olan problem sayısı makalede 10’a yükseltilmiş ve detaylı analizler yapılmıştır. Ayrıca bildiri de, tezde ve bu makalenin ilk versiyonunda olmayan blok sayısının performansa etkisi de ayrıca analiz edilmiştir. Bu durumların yeterli bir yenilik olup olmadığı sizin takdirinizdir. Teşekkür ederiz.
Hakem B’nin Yorumları ve Cevaplar

Yorum 1. Denklem 1 ve 2 çarpma operatörü sembolü düzeltilmeli.

Cevap 1. Denklem 1 ve 2’deki x harfi yerine çarpma operatörü sembolü eklenerek gerekli düzeltme yapılmıştır. Teşekkür ederiz.
Yorum 2. Üçüncü bölümde CUDA ile ilgili, 35 numaralı kaynaktan çok fazla alıntı var. Bu bölümde CUDA yapısı referans verilerek kısaca ve özgün olarak anlatılabilir.

Cevap 2. Üçüncü bölümde CUDA anlatımı yapılırken 35 numaralı kaynaktan direk alınan 3 şekle mecburen referans verilmiştir. İlgili CUDA anlatımı 35 numaralı kaynak referans gösterilerek kendi cümlelerimizle aktarılmıştır. Yaklaşık 2 sayfa olan anlatım yeniden gözden geçirilmiş bütünlüğü bozmama adına çok büyük bir değişim yapılamamıştır. Teşekkür ederiz.
Yorum 3. Dördüncü bölümde, Şekil 6, 7, 8 ve 9 de font ailesi ve büyüklüğü açısından metnin diğer kısımları ile uyumlu olmalı. Şekil 6, 7, 8 ve 9 anlatılan Ağaçların bellek yerleşimleri tek bir şekil olarak veya Şekil 10 kullanılarak anlatılabilir.

Cevap 3. Şekil 8 ve Şekil 9 tamamen kaldırılmıştır. Ayrıca Şekil 6 ve Şekil 7 Times New Roman fontunda 12 punto büyüklüğünde makalenin geneliyle daha uyumlu bir hale getirilmiştir. Bellek yerleşimi anlatımı sözlü olarak daha tertipli bir şekilde ifade edilmiştir. Teşekkür ederiz.
Yorum 4. Şekil ve Tablolardaki açıklama içerik Türkçe olarak düzenlenmeli.

Cevap 4. Şekil 1 ve Şekil 2’de bütün ifadeler Türkçedir. Şekil 3 yeniden çizilmiş ve tüm ifadeler Türkçeleştirilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 5, 35 numaralı referanstan direk alınmıştır ve register, shared, thread, block, grid gibi Türkçeleştirmeye gerek olmayan ve CUDA ile alakalı teknik terimler içerdiğinden aynen bırakılmıştır. Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 yeniden çizilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.
Yorum 5. Tablo 3 başlığı düzeltilmeli.

Cevap 5. Tablo 3 metinden ayrılmış ve tablo isim sıralamasında bir yanlışlık olduğu fark edilmiştir. Tablo 2 ismi iki kere kullanılmıştır. Bu düzeltilmiştir böylece Tablo 3 artık Tablo 4 olmuştur. Bu hatayı da görmüş olduk. Teşekkür ederiz.
Yorum 6. Paralel algoritmanın performansı, Sistem boyutuna (Ağaç sayısı :N) ve hesaplama düğümü (block size) bağlı olarak hızlanma faktörü (Speed up factor: Sp), verimlilik (Efficency: E), maliyet (Cost: Cp) gibi parametrelerle kıyaslanmalıdır. Bu parametreler grafikler ile gösterilmelidir.

Cevap 6. Sistem boyutuna (Ağaç sayısı :N) bağlı hızlanma faktörü (Speed up factor: Sp) ve verimlilik (Efficency: E) analizleri yapılmış, Tablo 5 ve üzerindeki tabloyu açıklayan paragraf makaleye eklenmiştir. Hesaplama düğümü (block size) analizi yapılmış ve 6.2. bölümü makaleye eklenmiş, Şekil 10 bu analizi izah etmek için eklenmiştir. Teşekkür ederiz.

Hakem C’nin Yorumları ve Cevaplar

Yorum 1. Çalışmanın içeriği, organizasyonu ve sunumu başarılıdır. Her ne kadar CUDA ile gerçekleştirilen işlemlerin normalden daha hızlı gerçekleşmesi zaten beklenen bir sonuç olsa da daha önceden seri olarak çözülen bir probleme uygulanması bir yenilik olarak kabul edilebilir.

Cevap 1. Olumlu yorumlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Yorum 2. Yazımdaki eş. 1 vb. kısaltmalar yerine Eşitlik 1 vb. ifadeler kullanılması daha doğrudur.

Cevap 2. http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/about/submissions#authorGuidelines bağlantısında bulunan yazım kılavuzunda “Metin içerisinde eşitlikler Eş.1, Eş.2 şeklinde verilmelidir. Eşitlik numaralandırmaları parantez içerisinde (1), (2), (3) ... olarak, reaksiyon numaralandırmaları (R1), (R2), (R3) ... olarak numaralandırılmalıdırlar.” şartlarına uygun olarak makale yazılmıştır. Teşekkür ederiz.
Yorum 3. Ayrıca Şekil 3 deki GPU şeklinin bazı bölümlerinin isimlendirilmemiş olması anlaşılmasını güçleştirmektedir.

Cevap 3. Şekil 3 yeniden çizilmiş, tüm ibareler Türkçeleştirilmiş ve bütün şekillerin üzere ne oldukları tam ismiyle veya kısaltma şeklinde yazılmıştır. Teşekkür ederiz.
Yorum 4. Paralelleştirme süreci kısmında Şekil 6 ve Şekil 7 den sonra Şekil 10 un söylenmesi ve ardından Şekil 8'e dönülmesi de organizasyon açısından düzeltme gerektirir.

Cevap 4. Başka bir hakemin eleştirileri doğrultusunda Şekil 8 ve Şekil 9 çıkarılmıştır. Ayrıca Şekil 6 ve Şekil 7 yeniden çizilmiş, Şekil 10 ise Şekil 8 olarak yeniden isimlendirilmiştir. Sizin önerdiğiniz şekilde sıralama düzeltilmiş, organizasyon bozukluğu ortadan kaldırılmıştır. Teşekkür ederiz.
Yorum 5. Ayrıca aynı kısımda sphere fonksiyonundan bahsedilmiş ama kıyas fonksiyonları bir sonraki bölümde açıklanmıştır. Buradaki sıralamanın da gözden geçirilmesinde fayda olduğu muhakkaktır.

Cevap 5. Kıyas fonksiyonları daha üste taşınarak belirttiğiniz organizasyon bozukluğu giderilmiştir. Teşekkür ederiz.
Yorum 6. Ayrıca Tablo 3 ... metin içinde kalmıştır.

Cevap 6. Tablo 3 metinden ayrılmış ve tablo isim sıralamasında bir yanlışlık olduğu fark edilmiştir. Tablo 2 ismi iki kere kullanılmıştır. Bu düzeltilmiştir böylece Tablo 3 artık Tablo 4 olmuştur. Bu hatayı da görmüş olduk. Teşekkür ederiz.
Yorum 7. Sonuçların tartışılması ve referanslarda gayet yeterlidir.

Cevap 7. Teşekkür ederiz.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconOrman vejetasyonu, ülkemizin kuzey ve güneyindeki dağlık sahalar...

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconYurt iÇİ sertiFİkali tohum üretiMİNİn desteklenmesi

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconYurt iÇİ sertiFİkali tohum kullanimi desteklemesi

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconZaman Çizelgeleri ve Uygulaması, Öğrenciler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconAĞAÇ mamulleri ve orman üRÜnleri

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconBelge Düzenleme, Düzeltme, Tasarım, Grafik ve Mizanpaj

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconOkula Uyum Programı web modülü ve Grafik Tasarımı

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconDevlet destekli su üRÜnleri Sİgortasi genel şartlari

Ağaç-tohum algoritmasının cuda destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması” iconBilgisayar destekli tasarım, teknik çizim, modelleme/kalıp çıkartma ve görselleştirmeye


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev