Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüsayfa1/36
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36TC


Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB)
OKUL/KURUM YÖNETİCİLERİ İÇİN

þÿ

MART – 2016


ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İşveren


:Erol BOZKURT (İl Milli Eğitim Müdürü)
İşveren Vekili


:Cemal BÜYÜKER (İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)
İl İSG Koordinatörü :Osman DOLGUNYÜREK (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)


Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Bu kılavuzu niçin hazırladık?


6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanun’unda ‘’kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır’’ denilmektedir.

MEB 2014/16 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesinde, Okul/Kurum yöneticileri İşveren/İşveren vekili olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerde Okul/Kurum yöneticilerine yardımcı olması amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Kılavuz şu konulardan oluşmaktadır


 • Kurum tehlike sınıfı belirleme,

 • Çalışan temsilcisi belirleme,

 • Okul/Kurum İş sağlığı ve güvenliği kurulu,

 • Risk değerlendirme çalışmaları,

 • Acil Durumlar ile ilgili çalışmalar,

 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

 • Periyodik Kontroller,

 • Çalışanların görev tanımları ve kişisel koruyucu donanımlar,

 • Çalışanların Eğitimlerinin esasları,

 • Sağlık gözetimi,

 • İş kazası ve meslek hastalıkları,

 • İSG Klasörleri.

 • İSG Kontrol ListesiAnkara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi


Okulunuzun tehlike sınıflarını belirleyen NACE kodunuzu biliyor musunuz?

Kurumunuzun tehlike sınıfını Ek- A listeden kontrol ediniz.

Düzeltme yapmanız gerekiyorsa üst yazı ile bağlı bulunduğunuz ilçe SGK müdürlüğüne müracaat ediniz.

(Ek-A) Tehlike Sınıfları Tebliği (2 Sayfa) için tıklayınız

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Kurum Çalışan

Temsilcisini belirleyelim.

Çalışan temsilcisini, kurum çalışanları arasından atama veya seçim yolu ile Ek-1.a’ya göre belirleyip, Ek-1.b ile görevlendirin.

(Ek-1.a) Çalışan Temsilcisi Belirleme Kılavuzu (1 Sayfa) için tıklayınız.

(Ek-1.b) Örnek Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı için (2 Sayfa)tıklayınız

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İSG Kurulunu oluşturalım.

*Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu okul ve kurumlarda Ek-2 doğrultusunda İSG Kurulu oluşturulur.
(EK-2) Örnek İSG Kurul Protokolü (4 Sayfa)için tıklayınız.
*Ellinin altında çalışanı olan okul ve kurumlarda ise İSG hizmetlerini yürütecek bir Ekip oluşturulur.


Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşveren/İşveren vekili olarak Kurul Üyelerini görevlendirelim

Kurul üyeleri görev ve yetkilerini açıklayan bir yazı ile görevlendirilir. İSG Kurul üyelerini Ek-2.a örneğine uygun olarak görevlendiriniz.
EK-2.a Örnek Kurul Üyesi Görevlendirme Yazısı (1 Sayfa) için tıklayınız.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Kurul üyelerine özel, İSG eğitimi verelim.
İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyeleri ve yedeklerine İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarına uygun eğitim verilir ve EK-3’e göre belgelendirilir.
Ek-3 Örnek İSG Kurul Eğitim Katılım Formu (1 Sayfa) için tıklayınız.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi


Risk değerlendirme ekibini oluşturalım.


Risk Değerlendirme Ekip Üyeleri

 1. İşveren veya işveren vekili. ( Okul/Kurum Müdürü )
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconAnkara IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev