İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜsayfa1/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
2015-2019

STRATEJİK PLAN

TÜRKKONUT ANAOKULU

I.

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKKONUT ANAOKULUc:\users\pc\desktop\okul- filmler\yeni klasör\resim63.jpg

II.


TÜRKKONUT ANAOKULU

2015-2019

STRATEJİK PLAN

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”
Mustafa Kemal Atatürk

III.

http://www.oskarbayrak.com/urunler/c058fbayrak.jpg

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Akif ERSOY


IV.

ataturk1

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

                                                 ataimza           
                                                 Mustafa Kemal ATATÜTÜRK

V.I

ÖĞRETMEN MARŞI

Alnımızda bilgilerden bir çelenk,
Nura doğru can atan Türk genciyiz.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk;
Korku bilmez soyumuz.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.
Candan açtık cehle karşı bir savaş,
Ey bu yolda ant içen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma durma koş.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun.

İsmail Hikmet ERTAYLA


VI.


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKKONUT ANAOKULU

Kurum Türü

ANAOKULU
Kurum Kodu

970027
Kurum Statüsü

KamuÖzel
Kurumda Çalışan

Personel Sayısı

Yönetici : 2

Öğretmen : 14

Memur : 1
Öğrenci Sayısı

294
Öğretim Şekli

Normalİkili
Okulun Hizmete Giriş Tarihi

2008-2009
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Fax

Tel. : 0 312 279 58 20

Fax : 0 312 279 58 25
Kurum Web Adresi

turkkonutanaokulu@gmail.com
Mail Adresi

turkkonutanaokulu@gmail.com
Kurum Adresi

Şeyhşamil Mah.131 Sok. NO:6 ERYAMAN

İlçe : Etimesgut

İli : ANKARA
Kurum Müdürü

Sevgi ÖZCAN
Müdür Yrd.


Beyhan ŞATIRGSM Tel:505 312 13 50VII.

c:\users\pc\desktop\k_25144314_2.jpg
ÖNSÖZ

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen okulumuz, gerek genç ve dinamik kadrosuyla, gerekse binanın bulunduğu konum itibariyle Okul Öncesi Eğitim de bölgeye yeni bir heyecan getireceğine inanıyoruz. Ekibimizde bu enerjiyi fazlasıyla görüyorum. Bütün planlarımız çocuklarımızın iyi bir eğitim ve öğretim görerek geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlamaktır.

Türkkonut Anaokulu Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

Sevgi ÖZCAN

Okul Müdürü

VIII
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİLÇe miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconSamsun IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconBursa IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconSamsun IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

İl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ iconVan İl Milli Eğitim Müdürlüğü


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev