T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğIkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı

ALAN

ALT ALAN

KODU

Yönetim Bilimleri

İdari İşler(Genel)

4.01.03.01.033


1. ETKİNLİĞİN ADI

Doküman Yönetim SistemiYönetici Uygulamalı Eğitim Kursu
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Doküman yönetim sistemi, elektronik imza kurulumlarını yapar.

 • Java güncellemelerinde yapılması gerekenleri ve doküman yönetim sistemi kullanıcı rollerini uygular.

 • İş listesi ekranını kullanır.

 • Doküman yönetim sistemi rollerini uygular.

 • Evrak klasörlerini kullanır.

 • Evrak listelerini kullanır.

 • Ekran bileşenlerini bilir, kullanır.

 • Giden evrak oluşturma ve akış başlatma işlemlerini yapar.

 • Editörü kullanır.

 • Evrak oluşturma ve düzenleme işlemlerini yapar.

 • Evrakı akışa sunma, onaylama, red ve iptal etme, evrak üzerinde değişiklik yapma, evrakı daha sonra onaya sunma işlemlerini yapar.

 • Evrak havale ve iade işlemleri, not ekleme, yönlendirme, iş akışı aktarma işlemlerini yapar.

 • Evrakı gözden geçirme ve büro kayıt işlemlerini yapar.

 • Evrak Onay işlemlerini, iş akışı tanımlama, dağıtım planı tanımlama, ilgilendiğim evraklar ekranlarını kullanır.

 • Birim evrak sorgusu, kişi evrak sorgusu, dosyalar ekranları işlemeleri, evrak sorgu sitesi dilekçe ve evrak teyit işlemlerini, Dilekçe cevap işlemlerini yapar.

 • Birim gelen evrak takibi, birim giden evrak takibi, onay evrak takibi ekranlarını kullanır.

 • Dys özel rollerini, giden evrak kullanıcısı, günlük listeler, giden evrak işlemleri, evrak sayı sorgu işlemlerini kullanır.

 • Gelen evrak işlemleri, doküman tarama, gelen evrak kayıt işlemlerini yapar.

 • Doküman yönetim sistemi yönetici ekranları, personel görevlendirme, personel görevlendirme iptal, sorgulama işlemleri, yetki devri ekranı işlemlerini uygular.

 • İş akışı aktarma işlemleri, DYS tanım ekranı, birim ekleme, birim bilgileri güncelleme işlemleri uygular.

 • Personel ekleme/güncelleme/sorgulama ekranları işlemleri, birim dosya işlemleri, aktif kullanıcı takibi, istatistik ekranı işlemlerini uygular.


3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Etkinliğin süresi 30 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev alan personeller.
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 • Bu eğitim programı;Doküman Yönetim Sistemikonusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

 • Eğitim görevlisi olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Doküman Yönetim Sistemi kullanımı becerisine sahip Mühendis, Öğretmen ya da alan uzmanıgörevlendirilecektir.

 • Sınıf ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir

 • Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli tahta olan eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Her katılımcı kendine tahsis edilen bilgisayardan uygulama yapabilecektir veeğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

 • Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

 • Bu faaliyet en fazla 40 kursiyer ile gerçekleşir.


6.ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Konuların Dağılım Tablosu

Konular

Süre

DYS hakkında genel bilgilendirme, dys kurulumu, e-imza kurulumu, java güncellemelerinde yapılması gerekenler, DYS Kullanıcı rolleri uygulanır.

2

İş Listesi Ekranı - Roller, evrak klasörleri ve Evrak Listeleri ve ekran bileşenleri tanıtımı ve kullanımı uygulanır.

2

Giden Evrak Oluşturma ve Akış başlatma işlemleri uygulanır.

2

Editör Kullanımı, Evrak Oluşturma ve düzenleme işlemleri uygulanır.

2

Evrakı Akışa sunma, Onaylama, Red ve İptal, evrak üzerinde değişiklik yapma, evrakı daha sonra onaya sunma işlemleri uygulanır.

2

Evrak havale ve iade işlemleri, Not ekleme, Yönlendirme, İş akışı aktarma işlemleri uygulanır.

2

Gözden Geçirme ve Büro kayıt işlemleri uygulanır.

1

Evrak Onay İşlemleri, İş Akışı Tanımlama, Dağıtım Planı tanımlama, İlgilendiğim Evraklar ekranları uygulanır.

2

Birim Evrak Sorgusu, Kişi Evrak Sorgusu, Dosyalar ekranları ve işlemleri, Evrak sorgu sitesi dilekçe ve evrak teyit işlemleri, Dilekçe Cevap işlemleri uygulanır.

2

Birim Gelen Evrak Takibi, Birim Giden Evrak Takibi, Onay Evrak Takibi ekranları uygulanır.

2

Dys özel rolleri, Giden Evrak Kullanıcısı - Günlük Listeler, Giden Evrak İşlemleri, Evrak Sayı Sorgusu işlemleri uygulanır.

2

Gelen Evrak İşlemleri - Doküman Tarama, Gelen Evrak Kayıt , Gelen Evrak İşlemleri işlemleri uygulanır.

2

Dys Yöneticisi ekranları - Personel Görevlendirme, Personel Görevlendirme İptal / Sorgulama işlemleri, Yetki Devri Ekranı işlemleri uygulanır.

2

İş Akışı Aktarma İşlemleri, DYS Tanım ekranı, Birim Ekleme, Birim Bilgileri Güncelleme işlemleri uygulanır.

2

Personel ekleme/güncelleme/sorgulama ekranları işlemleri, Birm Dosya İşlemleri, Aktf kullanıcı takibi, İstatistik ekranı işlemleri uygulanır.

2

Ölçme Değerlendirme (Sınav)

1

Toplam

307. ÖĞRETİMYÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

 • Program hedeflerine ulaşmak için; anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, uygulama, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

 • Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.

 • Katılımcılara eğitim ile ilgili ders notları elektronik ortamda verilecektir.

8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

 • Kursiyerlerin başarısını değerlendirmek amacıyla 50 sorudan oluşan ve tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not alanlar başarılı sayılacaktır.

 • Başarılı olanlara “Kurs Belgesi”(e-sertifika) verilecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI iconMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev