Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmelersayfa5/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Esnaf ve Sanatkârlar odalarının kuruluş müracaatlarının incelenmesi ile Bakanlığımız Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’ ne kuruluş evraklarının gönderilmesi işlemlerini yapmak.
İlimizde kurulmuş bulunan esnaf ve sanatkârlar odalarının statü değişiklik işlemlerinin incelenmesi ve evraklarının Bakanlığımız Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesi işlemini yapmak.
İl genelinde, esnaf ve sanatkârlar odalarının yaptıkları genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapmak.

İl Merkezinde Esnaf ve Tacir Ayrımı ile ilgili Komisyonun sekretaryasını yapmak.

5362 sayılı Kanunun 62. Maddesine istinaden Fiyat Tarifelerine yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin oluşturulan Komisyonunun sekretaryasını yapmak.

İlimizdeki Odaların Dağılımı


ODA İSİMLERİ


ODA SAYISI


ÜYE SAYISI

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası

1

400

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası

1

600

Esnaf ve Sanatkârlar Birliği

1

98

Esnaf ve Sanatkârlar Odası

5

1390

Bakkallar ve Manifaturacılar Odası

1

260

Şoförler ve Otomobilciler Odası

4

549

Kamyoncular Otomobilciler ve Şoförler Odası

1

421

Otelciler- Kahveciler ve Lokantacılar Odası

1

157

Kürtün Esnaf Sanatkârlar Şoförler ve Otomobilciler Odası

1

286

T O P L A M

16

4161
Ahilik Haftası kutlamaları:

İlimizde Ahilik Haftası Kutlamaları 11-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmış olup, etkinlikler için toplam 11.100,12 TL harcama yapılmıştır.
Kooperatif Hizmetleri Şubesi

İlimizde kurulmuş bulunan kooperatiflerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapmak.
Gerektiğinde kooperatiflerin ön inceleme raporlarını hazırlamak.
Genel kurul toplantılarını yapan kooperatiflerin bilgi formları kontrolden geçirilerek bakanlık bilgi işlem merkezine işlemek.
İlimizde kurulmasına teşebbüs edilen değişik türdeki kooperatiflerin (tarımsal ve yapı amaçlı olanlar hariç) kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerini yapmak.


İlimizde kurulu bulunan kooperatifler

KOOPERATİFLER


Kooperatifin Adı

2014

2015

Adet

Üye sayısı

Adet

Üye sayısı

Esnaf ve Sanatkârlar

Kooperatifleri

5

2568

5

2603

Tüketim Kooperatifleri

1

37

1

34

Temin ve Tevzi

Kooperatifleri

1

22

1

22

Motorlu Taşıyıcılar

Kooperatifleri

21

501

21

496

Tasfiye halindeki

Kooperatifler

2

45

5

92


Kooperatiflerin türlerine göre dağılımı

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev