T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

img

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNLÜDÜR

Sayı : 59348463-604-99 [SP.2.10]/1264 30/05/2017

Konu : Doğrudan Temin Teklif Belgesi ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 06/06/2017 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER

Satınalma Şube Müdürü


S.No.

Miktarı

Malın/Hizmetin Cinsi

Birim Fiyatı

Toplam Tutar

KDV Oranı

1

2 Kutu

Mineral Trioksit agregat


2

3 Kutu

Zirkonyum esaslı kalsiyum silikat siman


3

50 Adet

Tek kullanımlık MTA ve kalsiyum silikat siman taşıyıcı ucu


4

10 Adet

Yeşil kuşaklı konik uçlu silindirik (torpido) aerotor elmas frez (ISO 010)


5

10 Adet

Yeşil kuşaklı konik uçlu silindirik (torpido) aerotor elmas frez (ISO 009)


6

1 Kutu

2 aşamalı MDP içerikli self-etch adeziv sistem


7

2 Adet

Nanohibrit kompozit rezin


8

1 Adet

Nanohibrit akıcı kompozit rezin


9

2 Adet

Hassas Kesme için Aşındırıcı Kesme Diskleri


10

3 Adet

0.9 mm çapında itme testi indentasyon ucu


11

3 Adet

0.8 mm çapında itme testi indentasyon ucu


12

3 Adet

0.7 mm çapında itme testi indentasyon ucu


13

3 Adet

Zirkonyum esaslı kalsiyum silikat siman
NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)NOTLAR 2017/45D11 kod nolu proje için, teklifler 06/06/2017 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir.

(FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)

 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR.ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.

KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Diş Hekimliği Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Özgür IRMAK / 0 222 239 37 50 / 1465

..................................................................................................................................................................................................... Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesihttp:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Sarf Malzemesi

1. Mineral Trioksit agregat

Teknik Özellikleri:

0.5 gr'lık 10 adet kapsül, toplamda 5 gr olacak Materyalin kullanımı diş kök kanallarını tamir

amaçlı olacaktır.

• Mateyal Mineral Trioxide Aggregate içermelidir.

• Materyal kök tamirinin yanında apeksifikasyon, kök rezorpsiyonu tamiri ve aynı zamanda kuafaj materyali olarak da kullanılacaktır.

• Materyal saf su ile hazırlanabilir olacaktır.

• Materyal 1er gramlık paketler halinde 5 ADET olacaktır.

• Diş renginde (beyaz) olacaktır.

• Kullanımı kolay olacaktır.

• Ürün kenar sızdırmazlığına sahip olacak ve bakteri istilasını azaltıcı etkisi olacaktır.

• Ürünün içinde saf su özel kapalı ambalajında birlikte gelmelidir.

2. Zirkonyum esaslı kalsiyum silikat siman

Teknik Özellikleri:

Tek kullanımlık 15 adet 700 mg lık kapsül ve 15 adet 0,18 ml'lik likit olacak

• Mevcut dentin hasarlarının giderilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

• Biyolojik uyumlu ve biyoaktif materyal içermelidir.

• Doğal dentin dokusunun yerini alabilmelidir.

• Çalışma süresi 5-10 dak arasında olmalıdır.

• Sertleşme süresi 5-10 dak arasında olmalıdır

• Rezorpsiyon ve çözünme yapmamalıdır.

• Pulpa kuafajında kullanılabilmelidir.

• Pulpa korumasına hemen başlayacak ve sekonder dentin oluşumu sağlayacaktır.

• Amalgam, kompozit ve kaide maddelerinin altında kullanıma uygun olmalıdır.

• Asitten etkilenmemelidir.

• Orijinal ambalajında içinde 15 adet kapsül ve yeterli miktarda likit olmalıdır.

• Ürünün özelliklerini anlatan orijinal türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır

• Üretim ve son kullanma tarihi ürünlerin üzerinde yer almalıdır.

• Kanal tedavisi sırasındaki perforasyonlar, iç/dış rezorbsiyon,apeksifikasyon tedavilerinde

kullanılmalıdır.

• Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve TITUBB'a kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır.

• Numune verilmelidir.

• Seçim komisyonca yapılacaktır.

3. Tek kullanımlık MTA ve kalsiyum silikat siman taşıyıcı ucu

Teknik Özellikleri:

Tek kullanımlık MTA ve kalsiyum silikat siman taşıyıcı ucu

4. Yeşil kuşaklı konik uçlu silindirik (torpido) aerotor elmas frez (ISO 010)

Teknik Özellikleri:

126-150 μm elmas grenli, 1 mm çap, 3 mm uzunluk

5. Yeşil kuşaklı konik uçlu silindirik (torpido) aerotor elmas frez (ISO 009)

Teknik Özellikleri:

126-150 μm elmas grenli, 0.9 mm çap, 3 mm uzunluk

6. 2 aşamalı MDP içerikli self-etch adeziv sistem

Teknik Özellikleri:

2 aşamalı MDP içerikli self-etch adeziv sistem

7. Nanohibrit kompozit rezin

Teknik Özellikleri:

Nanohibrit kompozit rezin 4 gr'lık Tüp

8. Nanohibrit akıcı kompozit rezin

Teknik Özellikleri:

2 gr'lık Şırınga

Nanohibrit akıcı kompozit rezin

9. Hassas Kesme için Aşındırıcı Kesme Diskleri

Teknik Özellikleri:

ø100x 0.35 x 12.7 mm, metal bağlı, yüksek konsantrasyonlu olacak Isomet kesme cihazıyla uyumlu olacak


10. 0.9 mm çapında itme testi indentasyon ucu

Teknik Özellikleri:

0.9 mm çapında itme testi indentasyon ucu silindirik, künt uçlu, güçlendirilmiş çelik ya da

tungsten

11. 0.8 mm çapında itme testi indentasyon ucu

Teknik Özellikleri:

0.8 mm çapında itme testi indentasyon ucu silindirik, künt uçlu, güçlendirilmiş çelik ya da

tungsten

12. 0.7 mm çapında itme testi indentasyon ucu

Teknik Özellikleri:

0.7 mm çapında itme testi indentasyon ucu silindirik, künt uçlu, güçlendirilmiş çelik ya da

tungsten

13. Zirkonyum esaslı kalsiyum silikat siman

Teknik Özellikleri:

Tek kullanımlık 8 adet toz içeren ambalaj ve distile su kapsülleri olacak Endodontik

komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş siman

olmalıdır.

• İnce hidrofilik partiküllerden oluşmuş olmalıdır

• Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

• Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

• Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum

formunun oluşumunu sağlamalıdır.

• Pulpa örtülemesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.

• Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn:kanal perforasyonu için cerrahi işlem, ters kanal dolumu), özelliklerini kaybetmemelidir.

• Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.

• Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte, gutta-percha'ya yakın olmalıdır. Radyografik incelemeye uygun olmalıdır.

• Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda alkalik (pH 12) değere sahip olmalıdır.

• Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

• Mükemmel marjinal örtüleme özelliğine sahip olmalıdır.

• Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

• Ürün paketi içerisinde en az (0,3 gr)lık 8 adet MTA ve yeterli miktarda distile su bulunmalıdır.

• Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

• Orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır.

• Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve TITUBB'a kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır.__


Yrd.Doç.Dr.Özgür IRMAK

Proje Yürütücüsü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev