T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa4/32
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

U. ELEK SARSMA CİHAZI

 1. Cihaz kuru ve yaş eleme yapabilecek tipte olmalıdır.

 2. Cihaz eleme işlemini üç boyutta yapmalı ve bu tür eleme işlemi sonucunda elekler içindeki tanelerin ayrılıp kenarlara yapışması önleyerek homojen bir eleme yapmalıdır.

 3. Eleme işlemi kuvvetli bir elektromagnet tarafından yapılmalıdır.

 4. Salınma yüksekliği maksimum 3 mm olmalıdır.

 5. Cihaz isteğe bağlı olarak sürekli veya aralıklı çalışabilmeli ve aralıklı çalıştığı sürede her iki saniye arası bir saniye durarak çalışmalıdır.

 6. Cihaz ilave toplama kabı ve üst kapak alınarak yaş eleme için kullanılma özelliğine sahip olmalıdır.

 7. cihaz ile birlikte bir bütün olarak: sieves shaker AS 200 control, universal clambing device 'comfort', wet clambing device comfort, collecting pan (pazlanmaz çelik) collecting pan with outlet, sieve lid, test sieves 200 nm çap x 50 mm high (75, 106, 125, 150, 180, 212, 250, 300 mikrometre)

 8. Kuru elemeden ıslak elemeye geçiş hızlı ve basit olmalıdır.

 9. Cihazda kullanılan elekler DIN ISO 3310/1 standartlarına uygun olmalıdır.

 10. Cihazı 200 mm çapında ve 50 mm yüksekliğinde 8 adet elek ile aynı anda çalışabilecek kapasitede olmalıdır.

 11. Cihaz 20 mikron dan 25 mm ye kadar olan elekleri sallayabilmelidir.

 12. Cihazın kontrol panelinde 0-15 dakika aralıklı zaman saati ve bu saat üzerinde sürekli çalışmayı sağlayan konumu , vibrasyon miktarını kontrole yarayan ayar düğmesi , sürekli veya aralıklı çalışmayı sağlayan 2 konumlu anahtar , sigorta ve ikaz lambası bulunmalıdır.

 13. Cihazla birlikte elek kapağı, toplama kabı, iki adet çelik elek tutucu ve iki adet kelepçesi verilmelidir.

 14. Cihazın ayakları lastik olmalı, yüzeye konulduğunda yapışmalı ve çalışırken hareket etmemelidir.

 15. Cihaz ISO 9000 standartlarına uygun olmalı ve belgelenmelidir.

 16. Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

 17. Yüklenici firma teklifte bulunduğu markanın Türkiye temsilciliğini ve TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterliliğini belgelemelidir.

 18. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı bir (2) yıl süreyle ücretsiz ayrıca on (10) yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MEDİKAL GAZ SİSTEMİ, TEMİZ ODA

A-MEDİKAL GAZ SİSTEMİ

Laboratuvar Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi, Laboratuvar Gaz Tesisatı işlerini kapsamaktadır. Gazlar binaya tüplerle tedarik edilecektir. Tedarik edilecek olan tüplerin özellikleri, gazların safiyeti ve özellikleri bu şartnamenin konusu olmayıp yalnızca gazların tesisat ve kullanım noktası ekipmanları incelenecektir.

Laboratuvar Gaz Tesisatı Teknik Şartnamesi laboratuvar gaz tesisatı projesi ile birlikte değerlendirilmelidir. Laboratuvar Gaz Tesisatı projesi bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Laboratuvar Gaz Tesisatları, laboratuvarda kullanılacak olan Hidrojen, Karbondioksit, Argon, Kuru Hava, Azot, Helyum ve Vakum tesisatlarını ve bileşenlerini kapsar. Laboratuvarda kullanılacak gaz tesisatlarının hangi malzeme ile yapılacağı proje üzerinde belirtilmiştir.

Gaz tesisatı ve ekipmanları projesi ve şartnamesi aşağıdaki bölüm ve aşamalardan oluşmaktadır.


 1. Merkezi Basınç Kontrol Panelleri

 2. Gaz Dağıtım Hattı

 3. ZSU – Zone Servis Unite (Bölge Servis Ünitesi, Bölüm Kesme Vana Kutuları)

 4. Kullanım Noktası Basınç Kontrol Panelleri

 5. Tüp Bitti Alarm Sistemi
 1. MERKEZİ BASINÇ KONTROL PANELLERİ (MANİFOLDLAR)


1.a Otomatik Basınç Kontrol Paneli

Merkezi basınç kontrol panellerinin işlevi yüksek basınç tüplerinden tedarik edilen gazın basıncını dağıtım basıncına ayarlama ve ana dağıtım hattını kesintisiz olarak beslemektir. Aşağıdaki özelliklerden oluşmaktadır.


 1. Merkezi basınç kontrol panelleri krom kaplı pirinçten mamul olacaktır.

 2. Giriş basıncı 230 bar, çıkış basıncı maksimum 16 bar olacaktır.

 3. Regülatör çıkışına kadar tüm bağlantı elemanları 230 bar çalışma basıncına ve 345 bar test basıncına dayanıklı sertifikalı ürünlerden oluşacaktır.

 4. Panel üzerindeki yüksek basınç regülatörleri CE belgeli olacaktır.

 5. Basınç Kontrol Panelleri %99,9999 gaz safiyetini sağlayacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Purity max. 6.0 olmalıdır.

 6. Panel üzerinde iki (2) adet yüksek basınç regülatörü bulunacaktır.

 7. Her regülatör üzerinde ana dağıtım hattı ve kullanım noktası regülatörlerini yüksek basınçtan koruma amaçlı olarak emniyet ventili olacaktır. 16 bar üzerinde devreye girecek ve yüksek basıncı vent hattına yönlendirecektir.

 8. Yanıcı ve yakıcı gaz panellerinde ilgili gaz cinsine uygun malzemeden imal edilmiş “alev geri tepme emniyet valfi” olacaktır.

 9. Panel üzerinde en az bir (1) adet hat boşaltma ve süpürme vanası olacaktır. Tüpler değiştirildiğinde bu vanalarla hat temizliği yapılabilecektir.

 10. Basınç kontrol panelinde kullanılan regülatörlerin gaz kaçak miktarı maksimum 10-8 m bar l/sn He olabilir.

 11. Manifolda direkt bağlanacak her tüp için manifold üzerinde bir kesici vana olmalıdır.

 12. Panel üzerinde sağ ve sol bankolar için bankoyu izole eden birer adet vana bulunacaktır.

 13. Kolektör sistemi ile birden fazla tüp bağlanan bankolar üzerinde her tüp için ayrı bir kesme vanası olacaktır.

 14. Kolektör üzerindeki vanalar arasında kullanılan ara bağlantı boruları ve bağlantı elemanları 316L kalite paslanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır.

 15. Kesici vana ve tüp arasındaki bağlantılar yüksek basınç kamçısı ile sağlanacaktır.

 16. Panel ve panele bağlı kolektörlerde her tüp için tüp sabitleme ekipmanı olacaktır.

 17. Manifoldlarda bulunan bir bankodaki tüp(ler) kullanıldığı zaman manifold otomatik olarak diğer bankoyu devreye alacak ve Tüp Bitti Alarm Paneli üzerinde yedek bankonun kullanıldığını belirten bir alarm duyulacaktır.

 18. Manifold üzerinde asıl ve yedek tüpleri gösteren bir kol olacaktır. Tüpler değiştirildiğinde bu kol asıl tüpü gösterecek şekilde aşağı veya yukarı hareket ettirilecektir. Yeni takılan tüp her zaman yedekte kalacaktır.

 19. Manifolda yüksek basınç kamçıları, tüp sabitleme ekipmanları dahil olmalıdır.

1.b Manuel Basınç Kontrol Paneli

 1. Krom kaplı pirinçden mamul olacaktır.

 2. Giriş basıncı 230 bar, çıkış basıncı maksimum 16 bar olacaktır.

 3. Regülatör çıkışına kadar tüm bağlantı elemanları 230 bar çalışma basıncına ve 345 bar test basıncına dayanıklı sertifikalı ürünlerden oluşacaktır.

 4. Panel üzerindeki yüksek basınç regülatörleri CE belgeli olacaktır.

 5. Basınç Kontrol Panelleri %99,9999 gaz safiyetini sağlayacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Purity max. 6.0 olmalıdır.

 6. Panel üzerinde bir (1) adet yüksek basınç regülatörü bulunacaktır.

 7. Regülatörlerin üzerinde ana dağıtım hattı ve kullanım noktası regülatörlerini yüksek basınçtan koruma amaçlı olarak emniyet ventili olacaktır. 16 bar üzerinde devreye girecek ve yüksek basıncı vent hattına yönlendirecektir.

 8. Yanıcı ve yakıcı gaz panellerinde ilgili gaz cinsine uygun malzemeden imal edilmiş “alev geri tepme emniyet valfi” olacaktır.

 9. Panel üzerinde en az bir (1) adet hat boşaltma ve süpürme vanası olacaktır. Tüpler değiştirildiğinde bu vanalarla hat temizliği yapılabilecektir.

 10. Basınç kontrol panelinde kullanılan regülatörlerin gaz kaçak miktarı maksimum 10-8 m bar l/sn He olabilir.

 11. Basınç kontrol paneli üzerinde yüksek basıncı izole edebilmek için regülatör girişinden önce yüksek basınç vanası olacaktır.

 12. Kesici vana ve tüp arasındaki bağlantılar yüksek basınç kamçısı ile sağlanacaktır.

 13. Panel ve panele bağlı kolektörlerde her tüp için tüp sabitleme ekipmanı olacaktır.

 14. Basınç kontrol paneli üzerinde Tüp Bitti Alarm Panelibağlantılı basınç şalteri olacak ve tüp bittiğinde tüp bitti ikazı gönderecektir.

 15. Manifolda yüksek basınç kamçıları, tüp sabitleme ekipmanları dahil olmalıdır. 1. BORU DAĞITIM SİSTEMLERİ

Boru dağıtım sistemindeki boru cinsi ve çapları Laboratuvar Gaz Tesisatı Projesi üzerinde gösterilmiştir.

2.a Bakır Boru

 1. Boru dağıtım sisteminde, medikal nitelikte imal edilmiş,oksijen kullanımına uygun yağdan arındırılmış bakır borular kullanılacaktır.

 2. Montaj sırasında boruların açık kalan uçları kesildikten sonra hemen tapalarla kapatılarak montaj sırasında boruların kirlenmesi önlenecektir.

 3. Fitingsler, borular için kullanılan özelliklere sahip bakırdan imal edilecek ve kapalı polietilen torbalarda paketlenmiş olacaktır.

 4. Bakırdan bakıra bağlantılar, sahada, BS 1845'e uygun gümüş, bakır, fosfor sert lehim alaşımı kullanılarak oksijen içermeyen inert gaz (azot) altında pastasız olarak yapılacaktır.

 5. Boru hatları aralıklı olarak ve İngiltere Sağlık Teknik Şartnamesi No.2022 (HTM 2022)'de belirtildiği gibi kelepçelenecektir.

 6. Borular gaz cinsini belirtecek şekilde 2-3 metre aralıklarla etiketlenecektir. Kullanım noktasındaki borular her noktada etiketlenecektir.

 7. Vanalar, valfin çalışmasını engellenmeyecek şekilde her iki tarafından desteklenerek monte edilecektir. Vanaların on/off çalışırken boru tesisatı esnemeyecektir.

 8. Bakır-pirinç bağlantıları sahada yapılmayacaktır. Boru kaynakları inert gaz tüpüne en yakın ek yerinden en uzağına doğru sırayla yapılacaktır. İnert gaz kullanılan kapalı hacimler havalandırılacaktır.

 9. Laboratuvar boru hatlarıyla diğer boru, kanal, kablo gibi servisler arasında minimum 150 mm aralık bırakılmalıdır.

 10. Bakır borular kaynak noktalarındaki boru iç yüzeyinin temizliğini, parlaklığını kontrol etmek amacıyla birkaç yerinden kesilerek numune alınacaktır.

2.b 316L Paslanmaz Çelik Boru

 1. Boru dağıtım sistemindeki tüm borular ASTM A3213 ya da ASTM A 269 standardına göre, dikişsiz ve tamamen tavlanmış (316L pazlanmaz çelik, minimum 1 mm duvar kalınlıklı) olmalıdır.

 2. Boruların açık kalan uçları kesildikten sonra hemen tapalarla kapatılarak montaj sırasında boruların kirlenmesi önlenecektir.

 3. Kullanılacak 316L paslanmaz çelik olan tüm bağlantı aparatları (vanalar, rakorlar ve fittingsler..) sahaya kapalı kutularda veya kapalı polietilen torbalarda paketlenmiş olarak getirilecektir.

 4. Boru birleştirmeleri ana dağıtım hatlarında orbital kaynak makinası ile yapılacaktır. Manuel kaynak işlemi kabul edilmeyecektir.

 5. Boru hatları boruların sarkmasını engelleyecek aralıklarla kelepçelenecektir.

 6. Ana dağıtım hattı gaz cinsini belirtecek ve okunacak şekilde boru güzergahının görülebildiği 2-3 metre aralıklarla, kullanım noktaları her noktada etiketlenecektir.

 7. Vanalar, valfin çalışmasını engellenmeyecek şekilde her iki tarafından desteklenerek monte edilecektir.

 8. Kullanım noktası regülatörlerinin, vanaların ve çeker ocak bağlantı noktalarındaki bağlantılar 316L kalite, çift yüksüklü paslanmaz çelik rakorlarla yapılacaktır.

 9. Laboratuvar boru hatlarıyla diğer boru, kanal, kablo gibi servisler arasında minimum 150 mm aralık bırakılmalıdır.

 10. Boru tesisatı devreye alınmadan önce azot testine tabii tutulacaktır. Test basıncı kullanım basıncının 1.5 katından az olmayacaktır.
 1. ZSU – ZONE SERVİS UNİTE (BÖLGE SERVİS ÜNİTESİ, BÖLÜM KESME VANA KUTULARI)

Bölge servis üniteleri, acil durumlarda ve bakım sırasında bir bölgenin ana sistemden izole edilmesini ve böylece diğer bölümler çalışırken boru tesisatı ve ekipmanları üzerinde her türlü çalışmaya olanak sağlayacak fiziksel kesme noktaları olarak kullanılacaklardır. Aşağıdaki özelliklerden oluşmaktadır.

 1. Bölge kesici vanakutusu 304L veya 316L kalite paslanmaz çelikten imal edilecektir.

 2. Uygulama tercihlerine göre sıva altı veya sıva üstü olarak monte edilecektir.

 3. Vana kutusu üzerinde “ACİL DURUMDA CAMI KIRINIZ VANAYI KAPATINIZ” yazısı okunaklı bir şekilde yazacaktır.

 4. Vana kutusu camı acil durumda kolay kırılabilmesi ve eli kesmemesi için temperli olacaktır.

 5. Bölge kesici vanaların kutusu, herhangi bir gaz sızıntısı durumunda kutu içinde gaz birikmesine olanak vermemesi amacı ile tam sızdırmaz olmayacaktır.

 6. Bölge kesici vanalar ait olduğu gazı belirtecek şekilde etiketlenecektir.

 7. Hat vanası; 316L paslanmaz malzemeden imal edilmiş, 900'lik hareketle açılıp kapanan, hat çapına göre ½” veya ¾” olacak, yağdan arındırılmış gaz küresel vanası olacaktır. 1. KULLANIM NOKTASI BASINÇ KONTROL PANELİ (GAZ KULLANIM NOKTASI EKİPMANI)

Kullanım noktası basınç kontrol panelleri ana dağıtım hattı basıncının kullanım noktası basıncına regülasyonunu sağlayacaktır.

 1. 0-10 bar arasında çalışacaktır.

 2. Kullanım Noktası Regülatörleri %99,9999 gaz safiyetini sağlayacak şekilde imal edilmiş olacaktır. Purity max. 6.0 olmalıdır

 3. Gaz kullanım noktalarında her bir nokta için bir adet on/off gaz küresel vanası olacaktır.

 4. Kullanım noktalarında bir adet regülatör ve bir adet manometre olacaktır.

 5. Kullanım noktası regülatörleri sahaya kompakt olarak getirilecek ve sahada duvara montajı yapılacaktır.

 6. Orta tezgahlara monte edilecek olan regülatörler kutu profil içerisinde olmayacaktır.

 7. Orta tezgahlara regülatör monte edebilmek için tezgah üzerinde regülatör montajına uygun olarak dizayn edilmiş tezgah kuleleri olacaktır.

 8. Tezgah kuleleri imalat ve montajı gaz tesisatı projesi kapsamında olmayıp tezgah kurulumu ile birlikte dizayn edilecektir.
 1. TÜP BİTTİ ALARM SİSTEMİ

Tüp bitti alarm sistemi gaz tesisatını kesintisiz olarak beslemek üzere manifold odalarındaki tüplerin bittiğini ve değiştirilmesi gerektiğini ilgili teknik birime veya kullanıcıya haber vermek üzere çalışacaktır.

 1. Alarm panelleri gaz tesisatlarının merkezindeki manifoldlar üzerine monte edilecek basınç şalterleri (switchler) veya kontakt manometreler vasıtasıyla tüp bittiğini monitörize edeceklerdir.

 2. Manifoldların alarmları kendi bulundukları odalarda veya idarenin öngöreceği herhangi bir teknik birimde bulunacaktır.

 3. Alarm panelleri HTM 2022’ye tümüyle uygun olacaktır.

 4. Alarm panelleri her gaz için “normal” ve “tüp bitti” durumlarını gösterecektir.

 5. Tüp değişmesi gerektiğinde hem sesli hem de ışıklı alarm verecektir.

 6. Alarm paneli üzerinde hangi gazın bittiğini ve normal durumu gösteren kayar yazı ekranı olacaktır.

 7. Tüp bitti alarmı 0-50 bar arasında ayarlanabilen bir değerde tüpün bittiğini haber verecektir.

 8. Her alarm panelinde elektriğin var olduğunu ve sistemin çalıştığını gösteren bir yeşil ışık olacaktır.

 9. Merkezi tüp bitti alarm paneli yedek bankonun kullanıldığını sesli ve görsel olarak haber verecektir.
 1. TÜP ODASI

Tüp odası diğer teknik sahalardan ayrı olarak özel olarak dizayn edilmelidir.

 1. Tüp odası zemini beton olacaktır.

 2. Ön ve yan duvarları atmosfere açık çelik kafes şeklinde imal edilmelidir.

 3. Çatısı hafif malzemeden yapılmalıdır.

 4. Acil çıkış kapılarına en az 6 metre uzakta inşa edilmelidir.

 5. Dış ortamda belirlenen sigara içme alanlarından en az 6 metre uzakta inşa edilmelidir.

 6. Yanıcı gazlar yakıcı gazlar birbirine en az 6 metre uzaklıkta depolanmalıdır.

 7. Tüp odası üzerinde “ateşle yaklaşmayınız”, “sigara içmeyiniz” ikaz tabelaları mutlaka olmalıdır.
 1. BASINÇLI HAVA SANTRALİ

Basınçlı Hava Santrali basınçlı hava kullanım noktalarına kuru, temiz ve yağsız hava sağlamak üzere dizayn edilmelidir. Kapasiteler proje üzerinde belirtilmiştir. Basınçlı Hava Tesisatı ana dağıtım hattı medikal bakır borudan imal edilecektir.


 1. Medikal Hava Santrali, basınçlı hava tankına belirli bir basınçla havanın depolanması yüksek basınçlı havanın basıncının düşürülmesi, filtrelerden geçirilerek, bakterilerden arındırılıp hava tesisatına verilmesi amacıyla kullanılan santrallerdir. Aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır.

2 x 60 m³/h Vidalı kompresör

Otomatik Kontrol Panosu

2 Adet Kurutucu ve Filtre Grubu

500 lt tank

Regülasyon Panosu 0-10 bar
Hava santralinde biri asıl diğeri yedek olmak üzere 2 kompresör bulunacaktır. Kompresörlerden bir tanesi tek başına sistemin basınçlı hava ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalıdır ve kontrol panosu tarafından kumanda edilerek eş yaşlandırma prensibine göre çalıştırılacaktır. Bakım, arıza gibi sebeplerle sistemin basınçlı hava temininde bir aksaklık yaşanmayacaktır. Kurutucu ve filtre çıkışına 0-10 bar arasında regülasyon panosu konulacak ve hat basıncı bu pano üzerinden ayarlanacaktır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Benzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev