T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa32/32
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

40

330X70X90 CM ENDÜSTRİYEL SERAMİK KENAR TEZGAH

2,00

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİKTAR

BİRİM
TEZGAH YÜZEYİ

 

 

 

2630 MM ENDÜSTRİYEL SERAMİK

2,3

M2

 

 

 

 

 

TEZGAH ÇELİK KONSTRÜKSİYON

 

 

 

A tipi dikey taşıycı ayak

4

ADET

 

Ön giydirme sacı

 

 

4

ADET

 

C tipi yatay üst travers

120

 

4

ADET

 

C tipi alt travers

120

 

2

ADET

 

C tipi yatay üst travers

60

 

2

ADET

 

C tipi alt travers

60

 

1

ADET

 

Askı Kancası

17

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEZGAH ALT DOLAPLARI

 

 

 

GENİŞLİK(CM)

DERİNLİK(CM)

YÜKSEKLİK(CM)

 

 

 

 

69

50

66

EVYE

2

ADET

 

50

50

66

4 ÇEKMECELİ MODÜL

2

ADET

 

60

50

66

4 ÇEKMECELİ MODÜL

1

ADET


ALTINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

A-DİĞER HUSUSLAR
1- İhale konusu işe ilişkin ihaleye teklif vererek yapılan değerlendirme sonucunda ihale üzerine bırakılıp “yüklenici” sıfatını alacak olan istekli, yukarıda her bir kalem başlığı altında ayrıntıları sayılan tüm kalite ve standarda ilişkin belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini mal tesliminde muayene ve kabul komisyonuna teslim ederek onaylatacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından hazırlanacak tutanakta teknik şartnamede ifadesini bulan her bir belgenin adı, geçerlilik süresi, alınış tarihi, kapsamı gibi ayrıntılara yer verilerek tüm belgeler tek tek onaylanacak ve idarenin dosyasında saklanmak üzere ayrılacaktır.

Belgelerden biri veya birkaçının eksik olması ya da hiç olmaması durumunun tespit edilmesi halinde malın kabulü yapılmayacak ve sözleşmenin tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu bakımdan isteklilerin tekliflerinde idareyi yanıltıcı unsurlara yer vermemesi ve yüklenicinin mağdur olmaması amacıyla teknik şartnamede istenen her bir kalite belgesinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve tekliflerin teknik şartnameye uygun olarak verilmesi zorunluluktur.

2-İhale konusu işin hazır halde ve tam kapasite ile çalışır durumda teslim edilmesi esas olduğundan isteklinin teklifini hazırlarken işin yapılacağı yeri görmesi, fizibilite raporu hazırlaması ve tüm dinamikleri hesaba katarak teklifini sunması çok büyük önem arz etmektedir. İhale konusu iş uzmanlık, bilgi/birikim ve tecrübe gerektirdiğinden vasıflı tacir olma kuralı gereği tüm isteklilerin ihale konusu malların teslim edileceği ve kurulacağı mekânları görüp inceleyerek tüm yan unsurları da dikkate almaları ve tekliflerini “her şey dâhil” nitelikte vermeleri gerekmektedir.

Sözleşme imzalayarak yüklenici sıfatını kazanacak olan istekli firma sözleşmenin imzalanması sonrası malın teslim edilmesi aşamasından önce teknik şartnamede çeşitli yerlerde sayılan idarenin onayına ihtiyaç duyduğu noktalarla ilgili raporlarını hazırlayarak idareye onaylatacak malın teslimi bu onaydan sonra gerçekleştirilecektir. Yine malın kurulması aşamasında idarenin hazırlamış olduğu plan/projeler dışındaki tüm planlamalar ve projelendirmeler yüklenici tarafından yapılarak idarenin hazırladığı ana projeye uygun biçimde onaylatılıp idarenin oluru alındıktan sonra kurulum başlayacaktır. Bu raporlamalar ve projelendirmelere ilişkin tüm cdler ve suretler hazırlanıp bir nüshası idareye teslim edildikten sonra istekli işe başlayabileceği için tekliflerin hazırlanırken oluşabilecek tüm masraf kalemleri göz önünde bulundurularak sunulması gerekmektedir.

3-Bütün laboratuar sistemleri projelere uygun olmak zorundadır. Şartname ve projelendirmede eksik kalan hususlar konusunda da yine projeler esas alınacaktır.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Benzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev