T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜsayfa1/32
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ


 


Sayı
Konu

: B.30.2.OGÜ.0.73.00.00/
: Yaklaşık Maliyet
09.12.2014Sayın,

 


Üniversitemiz Rektörlüğünün ihtiyacı olan LABORATUVAR SİSTEMLERİ ALIMI ve KURULUMU İŞİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19.maddesi uyarınca ihale edilecektir.
Hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığı ve Teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesini ve çıkılması planlanan ihalenin yaklaşık maliyetine esas olarak kullanılmak üzere fiyatlandırılarak 17.12.2014 tarihine kadar tarafımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.


 

Ersin ÇALIŞKAN

Satınalma Şube Müdürü
Ek: Teknik Şartname

 

 


S.NO

İŞİN ADI

MİKTAR

BİRİM

TOPLAM

1

LABORATUVAR SİSTEMLERİ ALIMI ve KURULUMU İŞİ

1

ADET

Eki : Teknik Şartname

(www.ogu.edu.tr web adresi ihale ilanları kısmında görülebilir)

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR
Telefon: (222)2393750 – 5505 – 5506 Faks: (222)2291416
e-posta: Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr


 

MERKEZİ LABORATUVAR LABORATUAR SİSTEMLERİ ALIMI ve KURULUMU İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR
Alım konusu iş karmaşık özellikte ürünlere ve uzmanlık/bilgi/deneyim gerektiren bir niteliğe haiz olduğundan, bu teknik şartname ve eklerinde belirtilen kriterlerin yanı sıra, isteklilerin teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri/yerleri görmeleri ve fizibilite yapmaları esastır. Bu sebeple isteklilerin fiziki mekânları incelemeleri ve yapılacak iş ile altyapı konularını gözden geçirdikten sonra tekliflerine şekil vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan alım konusu işin kamu ihale mevzuatı uyarınca “mal alımı” işi olması dolayısıyla her bir iş kaleminin idarenin proje, teknik şartname ve diğer eklerinde belirlediği kriterlere uygun biçimde “kullanıma hazır halde teslim edilmesi” gerektiğinden, alım sürecinde istekliler tarafından belirlenen yöntemler ve tüm ek maliyet unsurları tekliflere dâhil edilecek ve idare, hiçbir biçim, isim ve şart adı altında işin yekünü için ek ödeme yapmayacaktır.

Bu şartname ve eklerinde bir biçimde belirtilmemiş veya boşlukta kalmış noktalar konusunda, istekliler idarenin projesinde belirtilen ana hatları ve ulaşılmak istenen çağın gereklerine uygun, üstün teknolojiye haiz, modern laboratuar koşullarını göz önünde bulundurarak yapılması gerekli alt ve üst yapı çalışmalarını maliyetlerine ekleyerek teklif vereceklerdir. Teknik şartname ile projeler arasında uyumsuzluk bulunması durumunda projeler esas kabul edilecektir.
Alım işi aynı zamanda alınacak olan cihazlar ve tezgâhlara ait gerekli olan tüm tesisatlar ve bağlantıları ile denemelerinin yapılarak çalışır vaziyette teslimini kapsar. Yapılacak olan mekanik tesisat için mevcut temiz–pis su sistemleri kullanılacak olup eğer gerekli durum varsa yapılacak olan tesisat revizyonu tamamen yükleniciye ait olacaktır. Gaz tesisatı ise tezgâhlara uygun olarak tezgâhlara projede gösterilen yerlere taşıma işi yüklenici tarafından yapılacaktır. Sistem çalışır vaziyette teslim edilecektir. Tüm laboratuarların montaj işlemleri yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Malların montajı esnasında ya da malın kurulumuna ilişkin alt yapı çalışmaları yapılması gerekli olduğunda, revizyonu yapılan bölgenin eski haline getirilmesi işi de yükleniciye ait olacaktır. Kurulum yapılırken idarenin menkul ya da gayrımenkul mallarına zarar verilmeyecek verilen zarar ise karşılanarak malın eski haline getirilmesi temin edilecektir.
Kullanılacak malzemelerin rengi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare yetkililerinin onayının alınmasından sonra belirlenecektir. Yüklenici firma yapılan işe ilişkin altyapı plan/projelerinin tamamını işe başlamadan önce idareye teslim edecek ve idareden onay alındıktan sonra su, elektrik, gaz ve havalandırma tesisatları gibi altyapısal nitelik arz eden işlemlere başlanacaktır.
Laboratuvar tezgahlarının ve bilgisayar masalarının ayrıntılı detayları Tezgah Detay listesinde verilmiştir. Tüm tezgahlar genel teknik şartnameye uygun olarak Tezgah Detay Lİstelesinde belirtilen özelliklerde imal edilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM: MEFRUŞAT ÜRÜNLERİ

A-MASA ÜST MALZEMESİ:

1-) Endüstriyel Seramik

  1. Belirtilen Laboratuvar tezgâhları için kalınlığı en az 26 (+/-3) mm kalınlığında laboratuvar şartlarına dayanıklı endüstriyel seramik malzeme kullanılacaktır.

  2. Masalarda kullanılacak tüm seramikler DIN 12916’ya uygun olacaktır, mümkün olan yerlerde En az 1800 mm’ ye kadar ek yapılmadan yekpare olarak kullanılabilecektir. Çalışma yüzeyinin (HF hidroflorik Asit hariç) kimyasallara, boyalara karşı DIN EN ISO 10545-14 ve DIN EN ISO 10545-13 standartlarına uygun olarak dayanıklılığı test edilmiş olacaktır.

  3. Çalışma yüzeyinin sertliği EN 15771 standartlarına göre test edilmeli ve sertliği Minimum 6 Mohs değerinde olmalıdır.

  4. Masa Malzemesinin fiziksel özellikleri en az EN 10545-3 ‘e göre test edilmeli ve yoğunluğu en az 2 g/cm3 olmalıdır.

  5. Soğuk sıkıştırma Direnci EN 993-5 göre test edilmeli ve en az 100 Mpa olmalıdır.

  6. Sürtünme direnci EN 10545-7 standardına göre test edilmeli ve Grade 5 olmalıdır.

  7. Tüm test sonuçları üretici firmanın Islak kaşeli sertifikası ya da test raporu ile sunulmalıdır. Müteahhit firma tarafından da kullanılacak ürünler ıslak kaşe ve yetkili imza ile sunulmalıdır.

B-MASA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

1- A Tipi Taşıyıcı Ayak :

Bir A-Tip Dikey taşıyıcı ayak şekilde görülen parçalardan oluşur. Ana A parça, 2mm galvanize çeliğin bükümlendirilmesi ile oluşturulur. Büküm işlemi projede görülen şekilde yapılacaktır. Ön ayak kapamalar 1mm galvanize sacdan imal edilecektir. Ön ayak kapamaları kendinden tırnaklı olacak ve ana A parçaya hiçbir vida vb. baglantı malzemesi kullanılmadan A ayaktaki açılmış olan deliklere takılarak montajı yapılacaktır. istenildiği zaman, ayak içinden geçebilecek elektrik kablosu vb. tesisatlara müdahale edebilmek için rahatlıkla sökülüp takılabilir özellikte imal edilcektir. A-tip ana ayak boyutları 575x60x880mm ebatlarında üretilecektir. Ön ayak kapamalarının ebatları 30x60x880 mm olarak imal edilecektir. Galvanize çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır. A ayağın ayak kısımlarına üç tarafına gelecek şekilde dizayn edilmiş büküm yerlerinin içerisine dekoratif amaçlı 10x10x880 mm ebatlarında kare profil monte edilecektir. A ayak ve dekoratif amaçlı 10x10 mm profilin renkleri idare tarafından belirlenecektir.


2- C Tipi Yatay Üst Travers:

C Tipi yatay üst traversler iki A tipi ayağı yatay olarak birbirine bağlamak için tasarlanarak 2 mm galvenize sacdan imal edilecektir. Yatay traversler şekilde gösterilen formda bükülerek kendinden tırnaklı olarak imal edilecektir. Bu tırnaklar A Tipi ayaklarda montaj için açılmış yuvalara takılarak u ayak ve travers bağlantısı yapılacaktır. C tipi traverslerin uzunlukları detay listesinde belirtilen uzunluklarda eni 30mm yüksekliği 60mm ebatlarında şekilde gösterilen özellikteki bükümle üretilecektir.C tipi yatay traversler A tipi ayaklara baglanırken hiçbir şekilde kaynaklı baglantı yapılmamalıdır. Baglantı geçmeli tırnaklar ve L tipi baglantı elemanı ile yapılmalıdır. C tipi üst traversler kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile idare tarafından belirlenecek renklerde boyanarak fırınlanmalıdır.3- L Tipi Baglantı Elemanı :

L tipi bağlantı elemanı C tipi üst travers ile A tipi ayak arasında yapılan baglantıyı saglamak için kullanılacaktır. Baglantı elemanı 2 mm galvenize sacdan imal edilecek ve aşagıdaki teknik resim üzerindeki ebatlarda olacaktır.
4- C Tipi Yatay Alt Travers:

İki A-Tip ayağı yatay olarak birbirine bağlayan, tezgah altı dolaplarının askı kancalarının takılabilmesi için C şeklinde bükümlendirilmiş, 2mm kalınlığında galvanize çelikten üretilecektir. Yatay traversler şekilde gösterilen formda bükülerek A tipi ayaklara kaynak kullanılmadan U tipi ayaklarda açılmış olan dişli yuvalara metrik 8 vida ile bağlanılacaktır. C tipi alt traverslerin uzunlukları detay listesinde belirtilen uzunluklarda eni 30mm yüksekliği 60mm ebatlarında şekilde gösterilen özellikteki bükümle üretilecektir C tipi alt traversler kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile idare tarafından belirlenecek renklerde boyanarak fırınlanmalıdır.5- Askı Kancası:

Askı kancaları teknik detayda belirtilen ölçülerde ve formda imal edilecektir. Askı kancaları 2 mm kalınlığında galvenize sacdan imal edilecektir ve kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile idare tarafından belirlenecek renklerde boyanarak fırınlanacaktır. Askı kancaları C tipi alt traverslere bağlanabilecek şekilde imal edilecektir ve dolapların ayarlarının yapılabilmesi için kancalarda yüksekliği ayarlanılabilir vidalı sistem kullanılacaktır.6- C Tipi Ayak Ara Travers:

C tipi ayak ara traversleri A tipi ayagın alt kısmına baglanacak, tezgah altı dolaplarının askı kancalarının takılabilmesi için C şeklinde bükümlendirilmiş, 2mm kalınlığında galvanize çelikten üretilecektir.A tipi Ayaklar üzerinde açılmış olan dişli yuvalara metrik 8 vida ile bağlanılacaktır. Hiçbir şekilde kaynakla birleştirme olmayacaktır.C tipi ayak alt traversleri 495x30x60 mm ebatlarında üretilecek ve kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile idare tarafından belirlenecek renklerde boyanarak fırınlanacaktır.

7- Enerji ve Servis Kolonu

Enerji ve servis kolonu şekilde görülen parçalardan oluşacaktır.Enerji ve servis kolonu 1mm galvenize sacdan 15x15x100 cm ebatlarında şekildeki gibi özel bükümle imal edilecektir Tüm dış kenarlar bükümlendirilerek yumuşatılmalıdır. Enerji panelleri dışarıdan bakıldığında birleştirme detayı görünmeyecek şekilde demonte olarak üretilecektir. Enerji panelleri kendinden tırnaklı olacaktır. Paneller kule üzerindeki yuvalara tırnaklar vasıtasıyla hiçbir baglantı elemanı kullanılmadan takılıp çıkartılabilecektir. Enerji ünitelerinin üst kapamaları yine 1mm galvenize sacdan imal edilerek üst kısıma vida vasıtası ile baglanılacaktır. Galvanize çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır. Enerji ünitesi üzerinde bulunması gereken prizler ıp54 korumalı ve kapaklı priz olmalıdır. Priz ve musluk detay ve sayıları detay listesinde belirtilen miktarda olacaktır. Enerji ve servis kolonu tezgah üzerine degil U ayaklara askı elemanı vasıtası ile baglanıcaktır ve istenildiginde sökülebilir olacaktır.8- Yatay Üst Raf:

Yatay raflar 1 mm kalınlığıda galvanize çelik sacdan bükümlendirilerek (3.5 cm kalınlığında) oluşturulacaktır. Üst rafların dikey servis kolonuna bağlantısı kancalı geçme sitem olacak ve dışarıdan bakıldığında birleşim detayı gizli kalacaktır. Yatay üst raflar teknik resimde belirtilen ölçülerde ve formda yapılacaktır.Galvanize çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır.


9- Yatay Alt Raf:

Yatay raflar 1 mm kalınlığıda galvanize çelik sacdan bükümlendirilerek (3.5 cm kalınlığında) oluşturulacaktır. Alt rafların dikey servis kolonuna bağlantısı kancalı geçme sitem olacak ve dışarıdan bakıldığında birleşim detayı gizli kalacaktır. Yatay alt raflar teknik resimde belirtilen ölçülerde ve formda yapılacaktır.Galvanize çelik üzeri kimyasallara karşı dayanıklı epoksi bazlı elektrostatik toz boya ile boyanarak fırınlanmalıdır.


10- Koruma Çubuğu:

Rafların üzerinde rafa konulacak malzemelerin düşmesini engellemek için 6mm çapında 304 kalitede paslanmaz çelik çubuk yine 304 kalitede paslanmaz bağlantı parçaları ile rafların ön taraflarına koruma çubukları yapılacaktır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconEskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ

T. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ iconT. C. EskiŞEHİr osmangazi ÜNİversitesi rektöRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev