ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
d:\isg\çsgb_görsel\logo_kucuk.jpg


ÇAĞRI MERKEZLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİKonu Başlığı

Kontrol Listesi

EvetHayırAlınması Gereken Önlem


Sorumlu Kişi

Tamamlanacağı Tarih

GENEL

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış olup ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?
Cam yüzeyler üzerinde kırık veya çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?
Duvarlara monte edilmiş raflar veya benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olup merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?
Kullanılan mobilyalar düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Çalışanlar (temizlik görevlileri), temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgilendirilmiş mi?
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?
Çağrı merkezindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?
Çağrı merkezindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutuluyor mu?
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma sağlanmış ve aydınlatmalar çalışır halde bulunuyor mu?
Çay, kahve, yemek vb. ihtiyaçlar, çalışma alanlarından ayrı bir yerde hazırlanıyor mu?
Çağrı merkezi içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendiriliyor mu?
İçinde yeterli malzemenin bulunduğu ilk yardım dolabı mevcut mu?
ELEKTRİK

Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlı mı?
Elektrik ve sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önleniyor mu?
Açıkta kablo bulunmuyor ve prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
Personel, hasarlı fiş, rengi bozulmuş priz ya da hasarlı kablo ekipmanların tespit edilmesi ve yöneticiye bilgi verilmesi hususunda eğitilmiş mi?
ACİL DURUMLAR

Yangın söndürücüler mevcut mu? Son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?
Yangın merdiveni kullanılabilir durumda mı?
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) görünür yerlere asıldı mı?
Yangın uyarı sistemi (sesli ve ışıklı uyarı) çalışır durumda mı?
Yangın merdiveni kapıları ve acil çıkışlar kilitli değil ve her an açılabilir durumda mı? Acil çıkış için kullanılacak tüm kapılar dışarıya doğru açılıyor mu?
Acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMA

Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanımından ve tekrar eden hareketlerden kaynaklanabilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınıyor mu?
Kullanılan ekranlı araçlar uygun yerlere yerleştirilmiş mi?
Molalarda çalışanlara ekrandan uzaklaşmaları gerektiği hatırlatılıyor mu?
Çalışanlar, baş ağrısı, gözlerde yanma ve sulanma, titrek görüş gibi rahatsızlıkları olduğunda amirlerine bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyarılıyor mu?
ERGONOMİ

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dâhil) engelleniyor mu?
Çalışanlar sırt ağrısı, boyun ya da omuz incinmesi ve ayak ya da bacaklarda ağrı gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına karşı bilgilendirildi mi?

Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanlar sağlanıyor mu?
İşlerin rutinleşmesini engellemek amacıyla uygun planlamalar yapılıyor mu?
PSİKOSOSYAL ETKENLER

Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını biliyor mu?
Çalışanların almak veya yapmakla yükümlü olduğu günlük çağrı sayısının makul (çalışanı zorlamayacak) düzeyde olması sağlanıyor mu?
Çalışanlar yaptıkları işten dolayı maruz kaldıkları stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitimi aldılar mı?
GÜRÜLTÜ

Çağrı merkezindeki gürültü seviyesi yasal sınırlar içinde mi?
Çalışanlara temin edilen kulaklıkların ses seviyeleri ayarlanabilir düzeydedir. Kulaklıklarda ani yükselmeleri engelleyecek sistem bulunuyor mu?
Kulaklıkların ses kaliteleri düzenli olarak test ediliyor mu?
Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?
Sağlık kontrollerinde çalışanların psikolojik durumu da dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor mu?
KAZALAR VE HASTALIKLAR

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve gerekli talimatlar verildi mi?
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak yeterli bilgiye sahipler mi?
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?
Çalışanlar kulaklıklarını temiz tutmaları ve yetersiz kulak hijyeni sonucu karşılaşabilecekleri rahatsızlıklarla ilgili olarak bilgilendiriliyor mu?
Çalışanlar ses deformasyonu ile ilgili bilgilendirildiler mi? Mikrofonu doğru yerleştirme, ses tüpünün temizliği konusunda eğitim aldılar mı?
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?

* Bu kontrol listesi, 6331 sayılı Kanunun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenlerin yapmak/yaptırmak ile yükümlü oldukları risk değerlendirmesi

çalışması yerine geçmez ancak çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar içerir.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconSpor merkezleri ve YÜzme havuzlari iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconKasaplar iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconApartmanlar iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconEczaneler iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconAraç tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconAyakkabi tamirhaneleri İÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconKonaklama hizmetleri İÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconTekstiL ÜRÜnleri İmalati iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconBakkal, market ve süpermarketler iÇİn kontrol listesi

ÇAĞri merkezleri İÇİn kontrol listesi iconYolcu taşimaciliğI İŞleri İÇİn kontrol listesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev