En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa6/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

İlçemiz 30 Ağustos Ortaokulu Müdürlüğünde görevli bir hizmetliye inceleme talebinde bulunulmuş gelen Maarif Müfettişleri tarafından yapılan çalışma sonucu hizmetliye yer değiştirme verilmiştir.
1.2. PROJE BİLGİLERİ

KARDEŞ OKUL PROJESİ
Okullarımız arası kaynaşmayı artırmaya yönelik bir proje olan “Kardeş Okul” projesiyle ortak bir tema üzerinde yoğunlaşmış kardeş okulların her türlü bilgi, deneyim ve donanımını ortak bir sinerji oluşturarak paylaşmaları, okulların; öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve okul idarecileri arasında bir etkileşim-iletişim ortamını kurmaları, okulların özellikle ders dışı sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle bir araya gelmesi, birlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizin canlandırılması gibi etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı,

‘‘Kardeş Okul Projesi’’ kapsamında Alpaslan Anaokulu / Denizli – 23 Nisan Mehmet Eşe Akman Anaokulunu,Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi/Denizli-Pamukkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini,30 Ağustos Ortaokulu/Denizli ressam İbrahim Çallı Ortaokulunu,Kurtuluş İlkokulu/Denizli Ekrem Başer İlkokulunu,Gömce İlkokulu/Denizli Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulunu,Sırıklı İlkokulu/Denizli Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulunu kardeş okul olarak belirlemiş,Kardeş Okul Protokolleri 24/02/2017 tarihinde imzalanmış ve eylem planlarını karşılıklı olarak hazırlamışlardır.

ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ
“Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi” 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır. Proje iki yıl sürecek şekilde planlanmıştır.

Proje kapsamında tüm Türkiye çapında 7. Sınıf öğrencileri için Resim, 8. Sınıf öğrencileri için Slogan ve 9. Sınıf öğrencileri için Kısa Öykü yarışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca Denizli’nin de içinde olduğu AB Bilgi Merkezi bulunan 21 ilde 10. Sınıflar arası Bilgi Yarışmaları düzenlenmiştir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında da proje devam etmiştir.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ PROJESİ
“Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” Projesi Denizli İl Millî Eğitim müdürlüğü personeli “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” projesi kapsamında eğitimden geçiyor. Proje kapsamında anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler, eğitimciler, veliler ve okulların dışında da toplumun her kesiminin eğitimden geçmesi planlanıyor. Proje kapsamında İlçemizden 2 rehber öğretmen ve Halk Eğitim Merkezinde görevli 1 sınıf öğretmeni eğitimden geçirildi. Eğitimden geçen rehber öğretmenler tarafından; anaokulu ve ilkokul öğrencilerine Teknoloji ve Sağlıklı Yaşam konularında eğitim verilmiş olup, ortaokul öğrencileri bunlara ilave olarak tütün bağımlılığı konusunda da eğitime alınmışlardır. Lise öğrencileri ve yetişkinler ise alkol, tütün, madde, teknoloji bağımlılıkları ve sağlıklı yaşam konularında eğitim almışlardır.
OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ

İlçemizde Mehmet Ali Ülker Halk Eğitim Merkezi, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, 30 Ağustos Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulunda Okullar Hayat Olsun Projesi uygulanmaktadır. Proje kapsamında kurs düzenlenmektedir.
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ
Proje kapsamında ilimizde 2017 Eğitim Öğretim Yılında görev yapan 2 rehber öğretmenimize Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi konusunda seminer verilmiş, bu öğretmenlerimiz marifetiyle de İlçemiz öğrenci ve velilerimize seminerler verilmiştir. Hedefimiz tüm öğrenci ve velilerimize ulaşabilmektir.
HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
Mehmet Ali Ülker Halk Eğitim Merkezinde 6 öğrenciye Destekleme ve Yetiştirme Kursu verilmektedir. Hedefimiz daha çok kişiye hizmet vermek.
BEYAZ BAYRAK PROJE
Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 2017 yılında güncellenen protokol doğrultusunda proje

yürütülmektedir. İlçemizden Alpaslan Anaokulu Beyaz Bayrak sertifikası bulunmaktadır.Diğer okullarımızda beyaz bayrak başvurularını tamamlamıştır.

OKUL SÜTÜ PROGRAMI
Okul Sütü Programı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa olarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında başlamıştır.

Okul Sütü Programından, 2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Kurtuluş İlkokulu, Gömce İlkokulu, , Sırıklı İlkokulu ve Alpaslan Anaokulu öğrencilerine yönelik olarak 4 okulda 289 öğrenci faydalanmış olup toplam 15.606 adet süt dağıtılmıştır. Sütlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ders saatleri içerisinde içimi sağlanmıştır.
OKUL KURU ÜZÜM PROGRAMI
Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımı Programı kapsamında, 201-2017 eğitim-öğretim yılı mayıs ve haziran ayında Kurtuluş İlkokulu, Gömce İlkokulu, Sırıklı İlkokulu ve Alpaslan Anaokulu öğrencilerine yönelik haftada 2 gün (salı, perşembe) kuru üzüm dağıtımı yapılmıştır.2016-2017 eğitim-öğretim yılında 4 okulumuzda 289 öğrenci faydalanmış olup program kapsamında kuru üzüm dağıtımı yapılmıştır.

DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ
Resmi örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 2.3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve12.sınıflarında çoklu ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi uygulanmaktadır.

DynEd Bilgilendirme toplantıları düzenlenerek tüm okul müdürleri ve her okuldan 1 öğretmene sistem hakkında bilgi verilmiştir. İlçemizde ki tüm öğrencilere şifreler verilmiş olup sisteme giren öğrencilerimiz alıştırma ve eksersiz çalışmalarına devam etmektedir.

FATİH (FIRSATLARI ARTTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ) PROJESİ
Proje Hakkında

Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımıza Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere Hizmetiçi eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

1.Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması

2.Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi

3.Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı

4.Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi

5.Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının

sağlanmasıdır.

Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Amaç

e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Gerekçe

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde ayrıca Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir.

•Bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin geliştirilmesi,

•Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması,

•İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması,

•Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması,

•Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması,

•İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi

İlçemizden 1. Faz kapsamında Atatürk Çok Programlı Lisesine ve 2. Faz kapsamında 30 Ağustos Ortaokuluna etkileşimli tahta takılmıştır.

EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) PROJESİ
e-İçerik (EBA - Eğitim Bilişim Ağı)

Eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin materyaller kullanmanız amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA;

•Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,

•Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,

•İçerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

•Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,

•Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,

•Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

•Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,

•Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerine ön ayak olmak,

•Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

İlçemiz Lise, Ortaokul ve İlkokul öğrencilerine EBA şifresi verilmiştir. Öğrencilerimiz sisteme girerek ders çalışıp soru çözümleri yapmaktadırlar.


1.3. PROTOKOL BİLGİLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı-Belediyeler Birliği-Orman Bakanlığı İmzalamış Olduğu Protokol

Okullar Hayat Olsun Projesi

İlçemizde Mehmet Ali Ülker Halk Eğitim Merkezi, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, 30 Ağustos Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulunda Okullar Hayat Olsun Projesi Uygulanmaktadır.

2. PERFORMANS BİLGİLERİ
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ te “İlk faaliyet raporu” bölümündeki Geçici madde 2’ de belirtildiği üzere faaliyet ve projelere yer verilmiştir. 2017 İdare faaliyet raporunda, 2018 yılına ait performans hedefleri ve üç aylık göstergeler verilecektir.


3. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüzde; stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme süreçleri Strateji Geliştirme Şubesi tarafından yürütülmektedir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin altyapısını oluşturan stratejik plan, performans programı, izleme ve değerlendirme modeline göre Müdürlüğümüz misyon ve vizyonundan başlayarak faaliyetlere kadar inen stratejik yönetim sisteminin yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Müdürlüğümüz Stratejik Planı’nda yer alan tema, stratejik amaç ve stratejik hedefler ile performans

Programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme ve değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve üçer aylık dönemler itibarıyla harcama birimlerinden gelen veriler doğrultusunda yapılmaktadır. Değerlendirme ise yıl sonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme değerini içermektedir.

BÖLÜM 4

DEĞERLENDİRME

4. KURUMSAL KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planında yer alan üstünlükler ve zayıflıklar ile 2017 yılına yönelik stratejiler aşağıda belirtilmiştir.

Bu kapsamda 2018 yılından itibaren eğitim ve öğretime erişimin arttırılması, eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temalarında Müdürlüğümüzün faaliyetleri planlanmaktadır.
A. ÜSTÜNLÜKLER
1- MEM’ in köklü bir geçmişe ve bilgi birikimine sahip olması

2- Bekilli ’deki Belediye, kurum ve STK’larla olan sıkı iletişim

3- Millî Eğitim Müdürlüğü’nün deneyimli ve özveri ile çalışan kadroya sahip olması

4- Yeterli sayıda Müdürlük çalışanı olması

5- Öğretmen sayısının yeterli olması

6- Okulların temel altyapı ihtiyaçlarının tamamlanmış olması

7- Etkileşimli tahta uygulamasına geçilmesi

8- Bakanlığımızın bir projesi olan Fatih Projesi’nin etkin olarak hayata geçirilmesi ile teknolojik

İmkânlardan azami derecede faydalanılması

9- Bekilli Yüksek Okul ve Bekilli Belediyesi imkânları

10- Deneyimli eğitimci kadrosu ile genç personelin dinamizmi-fikirlerinin dengeli bir şekilde yer

alması

11- Güçlü bir eğitim çalışanı kadrosu ve öğretmen sayısının fazla olması

12- Kurumlar arasında işbirliği ve paylaşım

13- İlçe MEM personelinin uyumlu çalışmaları

14-Farklı veri toplama araçlarıyla tüm paydaşlara eleştiri ve söz hakkı vermesi

15- Güçlü idarî yapı ile birlikte güçlü bir kurumsal yapıya sahip olma

16- Yapılan merkezî sınavlarda ilçe başarısının yüksek olması

17- İlimizin, Türkiye genelinde, eğitim hizmetlerinde prestijinin yüksek olması

18- Eğitimcilere yönelik konunun uzmanlarıyla seminerler düzenlemesi

19- Okullarda eğitim kalitesini yüksek tutması

20- Okullarımızda eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi

21- Öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin hazır bulunuşluğunun yüksek seviyede olması

22- Avrupa ve Dünya Bankası projeleri ile GSB, GEKA vb. projelere daha fazla katılım

öğrencilerin yararına olabilecek projeler

23- Bakanlığımızın bir projesi olan Fatih Projesi’nin ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uygulanması

24- Genel Bütçeden eğitimin en yüksek oranda pay alması

25- Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması

26- Tüm okul türlerinde okullaşmanın yüksek olması

27- Sınıf mevcutlarının düşük olmasını sağlayacak sayıda derslik bulunması

28- Ortaöğretimde devamsızlık oranlarının azalması

29-Okullarımızın iki tanesinde (Z-Kütüphane )bulunması.


B. ZAYIFLIKLAR


 1. Okullar arasındaki eğitim öğretim farkının giderilememesi

 2. Kayıt döneminde öğrenci yerleştirme ve yönlendirme organizasyonunda yetersiz kalınması,

 3. Meslekî eğitimde iş piyasasının ihtiyaçlarına göre bazı meslekî eğitim alanlarının

belirlenememesi ve bazı alanlarda donanımların güncellenemeyişi

 1. Üstün zekâlıların eğitimi üzerine bir eğitim kurumunun olmayışı,

 2. Ortaöğretimde okul terk oranlarının yükselmesi

 3. Kız öğrenci yurtlarının sayısının azlığı

 4. İnşasının üzerinden uzunca bir zaman geçmiş okul binalarının fizikî açıdan yetersiz olması

 5. Merkezde sürekli öğretmen fazlalığı varken merkez dışında sürekli öğretmen ve idareci eksikliği

sorunu yaşanması

 1. Bütün okullardaki donatım ihtiyaçlarının teknolojik altyapı açısından belirli standarda

getirilememesi, fizikî donanım açısından bazı okulların eksik olması

 1. Okullardaki öğretmen ihtiyacının giderilememesi

 2. Okullar ve öğretmenler ve eğitim çalışanları arası tanışma, kaynaşma, sosyal ve kültürel

aktivitelerin (gezi organizasyonları vb.) az olması

 1. Öğretmen evinin olmaması

 2. Okullarda deprem güçlendirme çalışmalarının ödenek yetersizliği nedeni ile zamanında

yapılamayışı

 1. İlçe MEM binasının bulunmaması

 2. Okullarda rehber öğretmen sayısının az olması, çoğu okulda rehberlik hizmetlerinin verimli

olamaması

 1. Spor salonunun olmaması

 2. Birleştirilmiş sınıf sisteminin sonlandırılamaması

 3. Bazı okullarda ücretli öğretmenlerin çalıştırılması

 4. Kent merkezi ile kırsal arasındaki sosyoekonomik anlamdaki uçurum

 5. Bekilli’ de parçalanmış aile oranının fazla olması

 6. Kırsal kesimdeki okullarda öğretmen sirkülâsyonunun fazlaca olması

 7. Okul yapılacak alanların az olması

 8. Kırsalda öğrenci velilerinin eğitimin içinde aktif olarak bulunmaması


1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev