En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa2/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7

İÇİNDEKİLERKAYMAKAM SUNUŞU………………………………………………………………………………………………… 4

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 5

İÇİNDEKİLER ve TABLOLAR…………………………………………………………………………………………. 6

BÖLÜM 1

1. GENEL BİLGİLER………………………………………………………………………………..…… 8

A. Misyon ve Vizyon(2015-2019 Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı)................................................................. 8

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.................................................................................................................................... 8

C. İdareye İlişkin Bilgiler.................................................................................................................................................. 9

1- Fiziksel Yapı.................................................................................................................................................................... 9

2- Örgüt Yapısı.................................................................................................................................................................... 9

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.......................................................................................................................................12

4- İnsanKaynakları............................................................................................................................................................. 15

5- Sunulan Hizmetler..........................................................................................................................................................16

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.......................................................................................................................................16

BÖLÜM 2

2. AMAÇ ve HEDEFLER.............................................................................................................................. 18

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri...................................................................................................................................... 18

B- Temel Politikalar ve Öncelikler......................................................................................................... …………… 19

BÖLÜM 3

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER........................................................ 22

A- Mali Bilgiler................................................................................................................................................................ 22

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................................................................... 22

B- Performans Bilgileri................................................................................................................................................... 23

1 Faaliyet ve Proje Bilgileri........................................................................................................................................... 23

1.1. Faaliyet Bilgileri........................................................................................................................................................ 23

1.2. Proje Bilgileri ............................................................................................................................................................. 32

1.3.Protokol Bilgileri......................................................................................................................................................... 36

2 Performans Bilgileri ................................................................................................................................................... 36

3 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi......................................................................................................... 36

BÖLÜM 4

4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ........................................... 38

A- Üstünlükler.................................................................................................................................................................. 38

B- Zayıflıklar.................................................................................................................................................................... 39

C- Değerlendirme.............................................................................................................................................................39

BÖLÜM 5

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER........................................................................................................................... 44

EKLER............................................................................................................................................................ 46

TABLOLAR
Tablo 1 : Web Tabanlı Çalışmalar................................................................................................................................... 13

Tablo 2 : KBS(Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)’ nden alınan taşınır kesin hesap icmal cetveli.............. 14

Tablo 3 : 2014-2016 yılları arası öğretmen atama biçimleri............................................................................................ 15

Tablo 4 : Öğretmen yer değiştirme işlemleri.................................................................................................................... 15

Tablo 5 : Öğretmen ayrılış işlemleri................................................................................................................................. 15

Tablo 6 : Bakanlık personelinin yaş dağılımı................................................................................................................... 15

Tablo 7 : Personelin öğrenim durumlarına göre dağılımı................................................................................................. 16

Tablo 8 : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu................................................................................................ 16

Tablo 9 : 2015-2016 gelirler son durumu......................................................................................................................... 22


1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev