En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî esayfa1/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7

T.C.meblogo


BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜFAALİYET RAPORU

2017


Ocak-2018

Bu kitap 17.03.2006 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ te belirtilen esaslara uygun şekilde hazırlanmıştır.


Yayın içeriğine yönelik sorularınız için:

Tel: +90 (258) 791 2139

İnternet Adresi

http://www.bekilli.meb.gov.tr

E-posta

bekilli20@meb.gov.tr

Bu yayının her hakkı Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.


En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.

K.ATATÜRK

KAYMAKAM SUNUŞU
İlçemizdeki eğitim öğretim ihtiyacını gidermek üzere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, resmi ve resmi olmayan tüm paydaşlarıyla beraber, Millî Eğitimin temel amaçları doğrultusunda demokrasi kültürüne sahip, kültürel rekabete hazır, potansiyelinin farkında bireyler yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
İlçemizde gerçekleştirilen faaliyetlerin raporu niteliğindeki 2017 Faaliyet Raporu çalışması, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2017 yılında gerçekleştirdiği çalışmaların performans ölçütlerine göre çıkarılmış bir özeti niteliğindedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması, üst idareyi ve kamuoyunu bilgilendirmesi önem taşımaktadır.2017 Faaliyet Raporunun hazırlanmasında gayret gösteren personeli tebrik eder çalışmalarında başarılar dilerim.

Murat YAYABAŞI

Kaymakam V.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaçlara dayalı kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması açısından kurum çalışmalarının raporlanması stratejik yönetim sisteminin gereklerindendir.

Bilginin sanal ortamlarda anlık olarak paylaşıldığı ve yayıldığı günümüzde, ihtiyaçlarımız doğrultusunda planladığımız hedeflerimize ulaşmak için strateji ve çalışmaların planlanması, planlanan çalışmaların gerçekleştirilme durumunun ortaya konulması ve kamuoyuna duyurulması önem arz etmektedir.

2017 Yılı Faaliyet Raporu, Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı temel alınarak hazırlanmış ve yıl içerisinde gerçekleştirilmiş faaliyetlere ilişin bilgileri içermektedir. Günümüzde kendi alanında öncü olan kamu ya da özel teşebbüslerin kendi faaliyet alanlarında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve bu doğrultuda gerekli yatırımları yaptıklarını görüyoruz. Eğitim alanında Ar-Ge Birimimiz koordinesinde ülkemizin 2023 Hedeflerine ulaşmasında tüm birimlerimizle gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Eğitim sistemimizde benimsenen stratejik yaklaşım ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer İlgili mevzuat doğrultusunda hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen faaliyetleri, projeleri, protokolleri ve hedeflenen gayelere ne derecede ulaşıldığını göstergelerle ortaya koyan bir çalışma şeklinde hazırlanmıştır ve tüm paydaşlarımız için bir kaynak olma niteliği taşımaktadır.

Müdürlüğümüz çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan 2017 Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Halit ULUSOY

İlçe Milli Eğitim Müdürü
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconIşleridir. Milli eğitim kesinlikle zafere ulaşmak Bir milletin gerçek

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconŞimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin...

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconMilli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconİl miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. c miLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLİ EĞİTİm bakanliğI

En önemli ve verimli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî e iconT. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev