Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİlersayfa6/28
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Dersin Kodu

ve Adı

105 Genel Kimya I

Öğretim Elemanı
Dersin Amaç

ve Hedefleri

Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerine, genel kimya konusunda bilgi vermek.

Dersin Temel Kaynakları

Mortimer C.E. çevirisi, Modern Üniversite Kimyası I-II, Çağlayan Kitabevi, 1993

Ralph H. Petrucci, R. H. Petrucci; çev. ed. T. Uyar., 2005, Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

3

1

4

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Maddenin Özellikleri ve Ölçümü

2

Atomlar ve Atom Kuramı

3

Atomlar ve Atom Kuramı (Devam)

4

Kimyasal Bileşikler

5

Kimyasal Bileşikler (Devam)

6

Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş

7

Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş (Devam)

8

Arasınav

9

Gazlar

10

Gazlar (Devam)

11

Termokimya

12

Termokimya (Devam)

13

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

14

Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler (Devam)

15

Final Sınavı
Dersin Kodu

ve Adı

101 Matematik I

Öğretim Elemanı
Dersin Amaç

ve Hedefleri

Bu dersin amacı, ders içeriğini öğrencilere öğretmektir.

Dersin Temel Kaynakları

Balci M. Analiz I ve Tüm Matematik Analiz kitapları

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

3

1

6

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayı cümleleri

2

Lineer nokta cümlelerinin özelikleri ve tamlık aksiyomu

3

Genişletilmiş reel sayılar ve kompleks sayılar

4

Diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit ve üst limit, Cauchy dizileri

5

Fonksiyonlarda limit  

6

Fonksiyonlarda süreklilik  

7

Trigonometrik, üstel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar  

8

Ara sınav 

9

Düzgün süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri 

10

Türev, türev almada genel kurallar  

11

Kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler 

12

Türevin geometrik ve fiziksel anlamları , ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler  

13

Limitlerde belirsiz şekiller ve diferensiyel 

14

Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi

15

Final SınavıDersin Kodu

ve Adı

103 Fizik I

Öğretim Elemanı
Dersin Amaç

ve Hedefleri

Bu ders, öğrencilere, Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili temel bilgileri kazandırmak üzere programa alınmıştır. Başlıca iki amacı vardır: Fiziğin temel kavram ve ilkelerinin, açık ve mantıksal bir biçimde ortaya konulması, ve kazanılan bu bilgilerin, gerçek yaşamda karşılaşılan çok sayıda konu ve problemin anlaşılması ve aydınlatılmasında kullanılabilmesidir.

Dersin Temel Kaynakları

Sears ve Zemanskyinin Üniversite Fiziği Cilt 1- Young ve Freedman, Pearson ya.

Teori

Uyg.

ECTS

Zorunlu/Seçmeli

2

1

4

Z

Ders İçerikleri

Hafta

Konular

1

Fizik ve Ölçme: a) Uzunluk, kütle ve zaman standartları b) Boyut analizi c) Anlamlı rakamlar  

2

Vektörler: a) Koordinat sistemleri b) Vektörel ve skaler nicelikler c) Vektörlerin bazı özellikleri d) Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler e) İki vektörün çarpımı  

3

Bir Boyutta Hareket: a) Yerdeğiştirme, hız ve sürat b) Ani hız ve sürat c) İvme d) Bir boyutta sabit ivmeli hareket e) Serbest düşen cisimler  

4

İki Boyutta Hareket: a) Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri b) İki boyutta sabit ivmeli hareket c) Eğik atış hareketi d) Düzgün dairesel hareket e) Teğetsel ve radyal ivme f) Bağıl hız ve bağıl ivme

5

Hareket Kanunları: a) Kuvvet kavramı b) Newton’un birinci yasası ve eylemsiz sistemler c) Kütle d) Newton’un ikinci yasası e) Newton’un üçüncü yasasıf) Newton yasalarının bazı uygulamaları g) Sürtünme kuvvetleri

6

İş ve Kinetik Enerji: a) Sabit kuvvetin yaptığı iş b) Değişen bir kuvvetin yaptığı iş c) Kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi d) Güç  

7

 Genel Tekrar

8

Arasınav 

9

Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: a) Potansiyel enerji b) Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler c) Korunumlu kuvvetler ve potansiyel enerji d) Mekanik enerjinin korunumu e) Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş  

10

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar: a) Doğrusal momentum ve korunumu b) İmpuls ve momentum c) Çarpışmalar d) Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar e) İki boyutta çarpışmalar f) Kütle merkezi g) Parçacıklar sisteminin hareketi  

11

Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi: a) Açısal yerdeğiştirme, hız ve ivme b) Dönme kinematiği: sabit açısal ivmeli dönme hareketi c) Açısal ve doğrusal nicelikler d) Dönme enerjisi e) Eylemsizlik momentinin hesabı  

12

Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi (devam): f) Tork g) Tork ve açısal ivme arasında bağıntı h) Dönme hareketinde iş, güç ve enerji  

13

Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum: a) Katı cismin yuvarlanma hareketi b) Bir parçacığın açısal momentumu c) Dönen katı cismin açısal momentumu d) Açısal momentumun korunumu  

14

Statik Denge: a) Denge şartları b) Ağırlık merkezi c) Statik dengedeki katı cisimlere örnekler

15

Final Sınavı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Benzer:

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconHİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconBİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconEnerji Sİstemleri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconElektrik-elektronik mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconTarim makinalari ve teknolojileri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler icon1. BİLkent üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconMalzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconGida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconKİmya mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ taşinir mal listesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev