Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİlersayfa1/28
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERAfyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2010 yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2012 – 2013 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrencilerini almıştır. 2017 Yılı itibariyle bölümümüzde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüz 4 yıllık eğitim süresi boyunca Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilim dersleri ile birlikte yer kürenin özelliklerini inceleyen Jeoloji ve uygulamalarını içeren teorik ve pratik bilgilerin öğrencilere aktarıldığı bir bölümdür.  Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için, 4 yıllık eğitim-öğretim dönemi içinde tüm dersleri başarmış ve 45 iş günü ile zorunlu olan stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. 4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri  Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Petrol Dairesi, Deprem Araştırma Enstitüsü,  Devlet Limanları, Hava Alanları, Çimento Fabrikaları, Seramik  Sanayi,  Cam Sanayi, Özel Madencilik şirketleri, Mühendislik Firmaları, Belediyeler, Jeolojik Etüd-Zemin ve Sondaj Şirketleri, Otoyol ve Baraj Yapan Özel Firmalarda iş imkânları yakalayabilmekte ve kendi iş sahalarını yaratabilmektedirler.
Bölümümüz genç ve dinamik kadrosu ile hem eğitim – öğretim, hem de bilimsel araştırmalarına devam etmektedir. Bu araştırmaları yaparken özellikle bölgemizin jeolojik sorunlarına çözüm aramak amacını güderek bilimsel proje üretmeyi ve bu sorunları çözebilecek nitelikte Jeoloji Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJISevgili öğrenciler;

Jeoloji, yerkabuğunun bileşimini, yapısını, evrimini, onu şekillendiren süreçleri ve bu süreçlerin insan ve yaşam üzerinde etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere dayalı olarak Jeoloji Mühendisliği hizmet yelpazesi genişlemiştir. Yeraltı kaynaklarının (metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, petrol, doğalgaz, kömür, jeotermal enerji ve su vb.) aranması, kullanımı ve korunması; doğal afetlerden (deprem, tsunami, volkanik aktivite, heyelan, kaya düşmesi, sıvılaşma, sel vs.) korunma; mühendislik yapıların (bina, yol, köprü, baraj, tünel, boru hatları) zemin özellikleri; jeoturizm (mağaralar, kanyonlar, buzullar, peri pacaları, travertenler, volkanik alanlar, doğa tarihi müzeleri); tıbbi jeoloji (fosil yakıtlar, jeotermal kaynaklar, içme suyu arsenik, flor, iyot, selenyum kirlilikleri, radon gazı etkisi, asbest ve silis vs. mineral tozları etkileri); jeoarkeoloji (antik dönem kentlerin jeolojik ve jeomorflojik özellikleri, yeraltı kaynakları, doğal afet özellikleri) jeoloji mühendislerinin çalıştığı en önemli sektörlerdir. Ülke ekonomisi ve insan yaşam standartlarını artırmak amacıyla çalışmalar yapan Jeoloji Mühendislerinin geniş bir iş potansiyeli vardır. Mezun olan öğrencilerimiz, ülkemizdeki yaklaşık 30 üniversitenin Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde ve birçok araştırma merkezlerinde çalışarak akademik olarak kendilerini geliştirebilecekleri gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknolji Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle maden, petrol, doğalgaz, su arama ve değerlendirme ile jeoteknik hizmetler sunan özel şirketlerde iş bulabilmektedirler.
2010 yılında kurulan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak normal eğitimine başlayan bölümümüz halen üniversitemizin Ahmet Necdet Sezer Kampüsü içerisinde yer alan Mühendislik Fakültesi binasında eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Gerekli laboratuvar imkanları ve uygun altyapıya sahip olan bölümümüz genç ve dinamik kadrosu ile ulusal ve uluslararası bir çok araştırmaya öncülük yapmaktadır. Bu araştırmaları yaparken de özellikle Batı Anadolu ölçeğinde bölgenin jeolojik sorunlarına çözüm aramak için bilimsel proje üretmeyi ve bölgenin jeolojik sorunlarına çare olabilecek nitelikte jeoloji mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. En önemli hedeflerimizden birisi de yetiştirdiğimiz öğrencilere, ürettiğimiz bilimsel projelerde görevler vererek, onlara deneyim kazandırmak ve onları yaptıkları çalışmalarla ülkemize yararlı bireyler haline getirmektir.

Doğayla içiçe olmayı ve insanı seven, insan yaşamına, bilime ve bilimselliğe önem veren öğrencilerimizi Bölümümüze bekleriz.
Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Bölümü Başkanı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconHİTİT ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makina mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ makina mühendiSLİĞİ tasarimi

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconBİLGİsayar mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconEnerji Sİstemleri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconElektrik-elektronik mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconTarim makinalari ve teknolojileri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler icon1. BİLkent üNİversitesi endüstri MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconMalzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başkanı

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconGida mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ laboratuvari kullanma talimati

Jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ jeoloji MÜhendiSLİĞİ BÖLÜMÜ İle iLGİLİ genel biLGİler iconKİmya mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ taşinir mal listesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev