Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI ÖRNEĞİ


……YILI EĞİTİM PLANI

Kurum adı:

İçindekiler

……………..

Giriş (Genel bilgiler)

Eğitim planının bu bölümü, tüm planın bir yönetim özetini sağlar. A training plan is the cornerstone of the training management process. Bir eğitim planı, eğitim yönetimi sürecinin temel taşıdır. Bu bölümde planın hazırlanış amacına yer verilmekte veIt defines tanımları,objectives, sets priorities, plans resource allocations, ensures that training funds are hedefleri, öncelikleri, kaynak tahsisini, eğitim fonlarının nasıl karşılanacağını göstermektedir. appropriately spent, and evaluates the effectiveness of training programs.Uygun bir şekilde harcama yapmayı ve eğitim programlarının etkinliğini değerlendirenIt is a önemli bir“blueprint” for how the organization will set program direction for training activities organizasyondur. Bu bölümün amacı, eğitim faaliyetleri için programın yönünü ayarlamak ve bir yıllık bir süre için eğitim kaynaklarını yönetmektir.

Each DOE Headquarters and field training organization should manage and plEğitim kurumunu yönetmek ve planlamak gerekmektedir. its training program based on the strategic goals of the organizatiKurumun stratejik hedeflerine dayalı mevcut durumdaki ve gelecekteki eğitim ihtiyaçlarınınBy developing karşılanması için geliştirilmiş birand implementing a training plan, each DOE element can assure a competent and eğitim planının uygulanması; bütün personelin yetkinleştirilmesi,skilled workforce, accurate training budget forecasting, and analyses and projections kalifiye işgücünün sağlanması, doğru eğitim, doğru bütçe tahmini ve analizler için gereklidir.
Amaç ve hedefler

Eğitim planının amaçları şunlardır: (Describe the purpose of the Training Plan.Eğitim planının amacı açıklanmalıdır.)

………………………..

Spesifik olacak şekilde *** List the objectives of the training in point foSpesiSipesifik eğitim hedefleri listesi:In stating the objectives, clearly indicate the scope of the training.To achieve these objectives, the following goals are established: (Hedefler belirtilerek, eğitim kapsamı açıkça gösterilmelidir.)

………………………...

Bu hedeflere ulaşmak için, aşağıdaki hedefler belirlenmiştir: (*** List the goals that are set in order to achieve the outlined objectives.Özetlenen amaçlara ulaşmak için belirlenen hedefler listesi)

…………………………***
Kapsam

Eğitim planı kapsamında kimlere eğitim verileceği burada açıklanır. Diğer deyişle plan kapsamında hedeflenenler bu başlık altında belirtilir.

Tanımlar

Bu bölümde, eğitim planında kullanılan kısaltma veya terimlerin ne anlama geldikleri belirtilir.
Eğitim sorumluları

[This subsection of the Training Plan provides the organization name (code) and title of key points of contact for system development. Eğitim planının bu başlığı altında eğitim planını yürütmekle sorumlu birim-teşkilat, eIt includes such points of contact as the Project Manager, Program Manager, QA Manager, Security Manager, Training Manager/Coordinator, and Training representative, as appropriate.]ğitim müdürü, eğitimle ilgili diğer görevliler ve diğer irtibat noktaları belirtilir. Burada, ilgililerin adı soyadı, görev unvanı, görev yeri ve irtibat numaraları yer alır.
Örnek:

Eğitim sorumlusu görevi

Adı soyadı

Kurumu/Birimi

İrtibat numarası

Eğitim MüdürüEğitim ve yöntem

Bu bölümde, eğitim konuları, eğitime tabi tutulacak personel ve grupları, yürütülecek eğitime ilişkin takvim, eğitim çeşitleri ve yöntemleri ile gerekli eğitim materyaleri gibi konular yer alır.The parameters for training staff on the use of *** System Name *** are specified.· Training Groups

Eğitim konuları

This section describes the curriculum for each type of training, including a list of topics, a description of each topic, training objectives for each topic, the length of time allotted for the presentation of the topic, the delivery method and medium if there are various ones used within the course, and a preliminary agenda for each day of training.Bu bölümde eğitim konularının bir listesi yapılır. Her konu için eğitimin türü, hedefleri ve konunun sunumu için ayrılan süre uzunluğu açıklanır.
Örnek:

Eğitim türü

Konusu

Amacı

Süresi

Ögretim yöntemi

……………

………………

…………….

………………

………………2.4.3.Eğitilecek personel ve eğitim türü

This section describes the groups to be trained, including the title of the training group, types of staff, the type(s) of training, and the number of staff.Bu bölümde, eğitilecek personel sayısı, türleri ve grupları üzerinde açıklamalara yer verilir. Örneğin: memurlar, yöneticiler, üst yöneticiler, teknik personel gibi. Bunların tahmini sayılarına yer verilir.
Örnek:

Eğitilecek personel grubu

Eğitim türü

Unvanlar

Eğitilecek personel sayısı

Yöneticiler

Üst görevlere Hazırlama

Şb. Md.,… şef

52Eğitim yöntemi

For each type of training, this section describes how the training will be delivered, including the methods to be used, the communication medium, techniques, tools, and aids.Bu bölümde eğitim, iletişim ortamı, teknikler, araçlar ve yardımlar, kullanılan yöntemler gibi konular yer alır.
Örnek:

Eğitim grubu:
Eğitim konusu:
Yöntem:
Kullanılacak araçlar:
Eğitim planının bu başlığı altında kullanılacak eğitim yöntemleri açıklanmalıdır. Bu yöntemler, eğitim ihtiyacı analizleri dikkate alınarak öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. Personelin eğitim ihtiyaçları ve sağlanması istenen beceriler, eğitim yönteminin belirlenmesi açısından önemlidir. İlgili ders anahatları, görsel-işitsel, eğitmen ve öğrenci kılavuzları, öğrenci çalışma kitapları, sınavlar ve başvuru el kitapları gibi gerekli malzemeler belirtilmelidir.

3.5 Training ScheduleEğitim programı

For each type of training, this section itemizes the parameters that affect the training schedule, describes how the schedule was derived, and details what the schedule is.Bu başlıkta, her eğitim türü için uygulanacak program belirtilir. Eğitim programının gerçekleşmesini etkileyebilecek değişkenlerin neler olduğu ayrıntılı açıklanır. Böylece aksamalarda daha kolay tedbirler alınabilir ve programın aksayan yönlerinin düzeltilmesi sağlanabilir.

*** Provide the training parameters in table or point form, as well as a narrative description of how the schedule was derived, and a spreadsheet of the actual schedule for each type of training.

3.6 Training LogisticsEğitim kaynakları

This section identifies logistical information based on the requirements for the defined training offerings.Bu bölümde, öngörülen eğitim teklifleri için ihtiyaç duyulan bütçe, tesis, ekipman ve sarf malzemelerinin bir listesi yer alır. Eğitimin gerçekleştirilmesi amacıyla bulundurulması gerekli malzemelerin bir listesi çıkarılarak eğitim planının bu bölümünde belirtilir.
Eğitim bütçesi

Eğitim planı onaylandıktan sonra, eğitim için ayrılan bütçe giderlerinden azami yararın sağlanması için dikkatli yönetimi gerekmektedir. Unforeseen events can lead to changing costs.Beklenmedik olaylar değişen maliyetlere yol açabilir.A specially trained staff member might unexpectedly leave the company before their knowledge is passed on to others. Eğitim maliyetleri kurum kaynaklarının veya dış kaynakların kullanımına göre değişecektir. Many large organizations commit to investing anywhere from two to five percent of salary budgets back into training.

Depending on the size of your staff, you may find training costs add up quickly. Personelin büyüklüğüne ve kullanılacak kaynaklara bağlı olarak, eğitim maliyetleri hızla bulunabilir. Here are some ways you can save on costs:Group training: earn volume discounts by training numerous employees at once (sometimes as few as three participants will qualify)Grup eğitimi yoluyla bir defada çok sayıda çalışanı eğiterek maliyetleri azaltabilirsiniz. Uzaktan eğitimle daha az harcama yapılarak daha fazla personel eğitilebilir.

4.2 Resources and FacilitiesEğitim araçları ve tesisler

[This subsection of the Training Plan describes the resources required by both instructors and students for the training, including classroom, training, and laboratory facilities; equipment such as an overhead projector, projection screen, flipchart or visual aids panel with markers, and computer and printer workstations; and materials such as memo pads and pencils, diskettes, viewgraphs, and slides.Eğitim planının bu bölümünde, eğitim için gerekli eğitici personel, sınıf ve laboratuvar imkanları gibi gerekli kaynaklar açıklanmaktadır. Burada tepegöz, projeksiyon perdesi, flipchart ya da görsel yardımcılar paneli gibi ekipman, bilgisayar ve yazıcı iş istasyonları ve notlar pedleri ve kalem, flash diskler, disketler ve slaytlar gibi malzemelere yer verilir.Information contained in this subsection can be generic in nature and can apply to all courses. Genel eğitimler için ihtiyaç duyulan malzemeler genel nitelikte olabileceği gibi özel dersler için özel ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan, farklı dersler için söz konusu olması halinde farklı araç ve gereçlere yer verilebilir.

Eğitim planı hazırlama ve onaylama

Planın bu bölümünde eğitim planını hazırlayan onaylayanların isimleri ve unvanları belirtilir.

Örnek:

Eğitim planını hazırlayan: Eğitim planını onaylayan:

Adı soyadı: Adı soyadı:

Unvanı: Unvanı:

İmzası: İmzası:

Onay tarihi:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconHİzmet iÇİ EĞİTİm plani -2017

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ icon2015 yili hizmet iÇİ EĞİTİm plâni ocak – 2015

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ icon1. Personele yaralanmalardan korunmak için hizmet içi eğitim verilir. 2

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconAnkara üNİversitesi DİŞ hekiMLİĞİ faküLtesi 2017-2018 hemşİre hizmet iÇİ EĞİTİm proğrami

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconEĞİTİM-ÖĞretim proses plani

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconDemirbaş ve varlik yönetim sistemi projesi EĞİTİm plani

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ iconOcak ayi tam güNLÜk aylik eğİTİm plani

Hİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ icon20 EĞİTİM ÖĞretim yili iNGİLİzce a1 seviye kurs proğrami plani


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev