Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağınsayfa6/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
1   2   3   4   5   6

EK VII
Araç içi sistemin kendi kendine deneyi
1. Şartlar

1.1. Aşağıda verilen şartlar; araç içi acil çağrı sistemi monte edilmiş araçlar, ayrı teknik üniteler ve isteğe bağlı olarak aksamlar için geçerlidir.

1.2. Performans şartları

1.2.1. Acil çağrı sistemi, sisteme her güç verildiğinde kendini test etmelidir.

1.2.2. Kendi kendini deney işlevi, en azından bu Ekteki Tabloda belirtilen teknik unsurları izlemelidir.

1.2.3. Kendi kendine deney işlevi tarafından herhangi bir hata tespit edildiğinde uygun bir yere yerleştirilmiş görsel bir ikaz donanımı ya da bir uyarı mesajı şeklindeki uyarı verilmelidir.

1.2.3.1. Hata söz konusu olduğu sürece aktif halde kalmalıdır.

1.2.3.2. Geçici olarak iptal edilebilir ancak ateşleme veya araç ana kontrol anahtarı aktif hale getirildiğinde tekrarlanmalıdır.

1.3. Dokümantasyon şartları

1.3.1. İmalatçı, bu Ekteki Tabloya uygun şekilde belgeleri onay kuruluşuna iletir; her unsura yönelik olarak unsurun izlenmesi için kullanılan teknik ilke belirtilmelidir.
Tablo

Kendi kendine deney işlevi için bilgi şablonu

Unsur

İzleme için uygulanan teknik ilke

Acil çağrı ECU çalışır durumda (örneğin dâhili donanım hatası yok, işlemci/bellek hazır, mantık işlevi beklenen varsayılan durumda)
Harici mobil şebeke anteni bağlı durumda
Mobil şebeke haberleşme cihazı çalışır durumda (dâhili donanım hatası yok, cevap veren)
Harici GNSS anteni bağlı durumda
GNSS alıcısı çalışır durumda (dâhili donanım hatası yok, çıktı beklenen aralıkta)
Çarpışma kontrol ünitesi bağlı durumda
Tabloda verilen ilgili aksamların iletişim hatası yok (veri yolu bağlantı hatası)
SIM mevcut (sadece çıkartılabilir SIM kullanıldığında geçerlidir)
Güç kaynağı bağlı durumda
Güç kaynağı yeterli güce sahip (imalatçının tasarrufuna bağlı şekilde eşik değer)

2. Deney işlemleri

2.1. Kendi kendini deney işlevi doğrulama deneyi

2.1.1. Aşağıda tarif edilen deney; bu Yönetmelikteki 4 üncü madde uyarınca araç içi acil çağrı sistemi monte edilmiş araç üzerinde, bu Yönetmelikteki 5 nci madde uyarınca deney için eksiksiz bir sistem elde etmek adına gerekli olan bu Yönetmelikteki 6 ncı madde uyarınca ayrı teknik ünite veya isteğe bağlı olarak aksam üzerinde gerçekleştirilir.

2.1.2. İmalatçı tarafından sunulan teknik belgelere göre kendi kendini deney işlevi ile izlenen bir veya daha fazla unsurda kritik hata oluşturularak acil çağrı sistemi arızası simüle edilir. Unsur/unsurlar, onay kuruluşunun tasarrufuna bağlı şekilde seçilir.

2.1.3. Acil çağrı sistemine güç verilir (örneğin, uygulanabilir olmasına göre, ateşlemeyi açarak veya aracın ana kontrol anahtarını açarak) ve arıza göstergesinin kısa bir süre sonra yanıp yanmadığı kontrol edilir.

2.1.4. Acil çağrı sisteminin gücü kesilir (örneğin, uygulanabilir olmasına göre, ateşlemeyi kapatarak veya aracın ana kontrol anahtarını kapatarak) ve daha sonra normal işletme konumuna alınır.

2.1.5. Acil çağrı sistemine güç verilir ve arıza göstergesinin yanmadığı veya yanar ise kısa bir süre sonra söndüğü doğrulanır.

3. 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ve ayrı teknik ünite tipinin değiştirilmesi

3.1. İmalatçı; alternatif bir GNSS anteni, elektronik kontrol ünitesi, mobil şebeke anteni ve/veya güç kaynağı aksamının dahil edilmesi amacıyla mevcut tip onayının kapsamının genişletilmesi veya revize edilmesi için başvuruda bulunduğunda bu Ekte yer verilen şartları yerine getirmek amacıyla 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamlarının yeniden test edilmesi gerekli değildir; ancak bunun için tip onaylı aksamların en azından aynı işlevsel özelliklere sahip olması ve bu Yönetmelikteki 5 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bu Ekin kapsamında yer alması gerekir.

EK VIII

Gizlilik ve veri korumasına ilişkin teknik şartlar ve deney işlemleri

BÖLÜM I

Araç içi acil çağrı sistemi ve ayrı teknik ünitesinin takip edilemediğinin doğrulanmasına ilişkin işlemler
1. Amaç

1.1. Bu deney işlemlerinin amacı, normal işletme durumunda 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesinin takip edilemediğinden ve sabit takip işlemine maruz kalmadığından emin olmaktır.

2. Şartlar

2.1. Eğer haberleşme 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından başlatılıyor ise 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesi iletişim amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile bağlantı kurmamalıdır.

2.2. Bağlantının kurulma hatası, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin şebekede kayıtlı olmaması ile ilişkilendirilebilir.

3. Deney işlemleri

3.1. Parçaların temsili düzeni (araç gövdesi olmadan) üzerinde aşağıdaki deneyler yapılır.

3.2. Bu deney, acil çağrı IVS ile şebeke arasındaki bağlantının yapılması ve cihazın kaydedilmesinin ardından yapılır; bu sayede AVS aktarımı kolaylaştırılır.

3.2.1 İlk acil çağrı, deneyden önce "silinmiş" ve şebekedeki kaydı kaldırılmış olmalıdır (örneğin, kapatma); aksi halde 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası bağlantı kurmak üzere devreye girecektir.

3.2.2. Deneyden önce:

a)

Teknik servis ve imalatçının kararlaştırdığı şekilde ve Ek I madde 2.7'de tarif edilen bağlantı işlemlerinden biri tüm deney çağrıları için uygulanır,
b)

Tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir acil çağrıyı almak üzere hazırda bulunur,
c)

Araç ateşleme veya ana kontrol anahtarı açılır.


3.2.3. 112 tabanlı acil çağrı IVS'nin gücü açık bırakılır.

3.2.4. 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası üzerinden 112 tabanlı acil çağrı IVS ile bağlantı kurulmaya çalışılır.

4. Değerlendirme

4.1. Eğer 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası bağlantı kurmaya çalıştığında 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi iletişim amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile bağlantı kuramaz ise şartın yerine getirildiği kabul edilir.

4.2. 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası iletişimi başlattığında 112 tabanlı acil çağrı IVS ile bağlantı kurulur ise şartın yerine getirilmediği kabul edilir.

BÖLÜM II

Acil çağrı kayıt dosyasının araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesi tarafından kayıtlı tutulduğu sürenin doğrulanmasına ilişkin işlemler
1. Amaç

1.1. Bu deney işlemlerinin amacı; 2015/758/AB Yönetmeliği uyarınca işlenen kişisel verilerin araç içi acil çağrı sistemi tarafından acil durumun ele alınması için gerekli olandan daha uzun süre tutulmadığını ve ilgili amaç ortadan kalktıktan sonra tamamen silindiğini doğrulamaktır.

1.2. Acil çağrı kayıt dosyasının acil çağrı başlatıldıktan sonra en fazla 13 saat boyunca tutulduğu ve otomatik şekilde silindiği gösterilmelidir.

2. Şartlar

2.1. Araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesi incelendiğinde bir acil çağrının başlatıldığı andan itibaren 13 saat sonra belleğinde hiçbir kayıt olmadığı gösterilmelidir.

3. Deney koşulları

3.1. Sistemin acil çağrı kayıt dosyalarını sakladığı IVS parçasına erişim konusunda teknik servise yardımcı olunur.

3.2. Parçaların temsili düzeni üzerinde aşağıdaki deneyler yapılır.

4. Deney Yöntemi

4.1. Ek I madde 2.7'de tarif edilen deneyler yapılır. Bu deneyler, işlevsellik kontrollerinin yapılabilmesi için bir deney çağrısının yapılmasını gerekli kılmaktadır.

4.2. Bir deney çağrısının yapılmasından 13 saat sonra teknik servis deney sorumlusuna acil çağrı kayıt dosyalarının IVS tarafından saklandığı yere erişim konusunda yardımcı olunur. Bunun için IVS'den kayıt dosyalarının indirilmesi gerekebilir; bu sayede deney sorumlusu tarafından görüntülenebilecektir.

5. Değerlendirme

5.1 Eğer araç içi acil çağrı sistem belleğinde hiçbir kayıt dosyası yok ise ilgili şartın yerine getirildiği kabul edilir.

5.2. 13 saatten daha öncesinde gerçekleşmiş bir acil çağrı ile ilgili kayıt dosyalarının bulunması, şartın yerine getirilmediği anlamına gelir.


BÖLÜM III

Araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesinin dahili belleğindeki verilerin sürekli ve otomatik şekilde yok edildiğinin doğrulanmasına ilişkin işlemler
1. Amaç

1.1. Bu deney işlemlerinin amacı; kişisel verilerin sadece acil durumun ele alınması amacıyla kullanıldığından ve araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesinin dahili belleğinden otomatik ve sürekli şekilde yok edildiğinden emin olmaktır.

1.2. Bunun için 112 tabanlı araç içi sistemi veya ayrı teknik ünitesinin dahili belleğinden aracın en fazla son üç konumunun saklandığı gösterilmelidir.

2. Şartlar

2.1. Araç içi acil çağrı sistemi veya ayrı teknik ünitesi incelendiğinde aracın en son üç konumundan daha fazla konum saklanmadığı görülmelidir.

3. Deney koşulları

3.1. Sistemin aracın konum verilerini sakladığı IVS dahili belleğine erişim konusunda teknik servise yardımcı olunur.

3.2. Parçaların temsili düzeni üzerinde aşağıdaki deneyler yapılır.

4. Deney yöntemi

4.1. Sistemin aracın konum verilerini sakladığı IVS dahili belleğine erişim konusunda teknik servis deney sorumlusuna yardımcı olunur. Bunun için IVS'den saklanan konumların indirilmesi gerekebilir; bu sayede deney sorumlusu tarafından görüntülenebilecektir.

5. Değerlendirme

5.1. Eğer araç içi acil çağrı sistem belleğinde en fazla son üç konum var ise ilgili şartın yerine getirildiği kabul edilir.

5.2. Üçten fazla konumun bulunması durumunda ise şartın yerine getirilmediği kabul edilir.

BÖLÜM IV
Bu Yönetmeliğin esas aldığı ve 10 uncu maddesinde atıf yapılan 2017/79/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonunda yer alan üçüncü servis sağlayıcılar (TPS) ile ilgili hükümler, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de uygulanmaz.

EK IX
Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında bahsi geçen araç sınıfları
EN1522:1999 standardına uygun gövde parçaları ve EN1063:2000 standardı kapsamında belirtilen sınıflandırmaya göre zırhlı güvenlik camları (sınıf BR7) ile donatılmış, 2007/46/AT Yönetmeliği Ek II Kısım A madde 5.2'de tarif edilen M1 ve N1 kategorisi zırhlı araçlar; bu araçların özel amaçları nedeniyle bu Yönetmelikte ve 2015/758/AB Yönetmeliğinde yer verilen şartlara uygun olma zorunluluğu yoktur.
1   2   3   4   5   6

Benzer:

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconElektriksel Güç Ders Not Kâğıdı

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconHer çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev