Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağınsayfa5/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
1   2   3   4   5   6


2.2.2.15. Tablo 2'de verilen simülasyon parametrelerini kullanarak GNSS Galileo sinyalleri için madde 2.2.2.3 ila 2.2.2.14'e göre deney işlemleri tekrarlanır.

2.2.2.16. Tablo 2'de verilen simülasyon parametrelerini kullanarak sadece GPS GNSS sinyalleri için madde 2.2.2.3 ila 2.2.2.14'e göre deney işlemleri tekrarlanır.

2.2.2.17. Deney için verilen diğer acil çağrı numuneleri kullanılarak madde 2.2.2.3 ila 2.2.2.16'ya göre deney işlemleri tekrar edilir.

2.2.2.18. Test edilen tüm acil çağrı numuneleri için elde edilen ortalama değerler formül (6)'ya göre belirlenir.

2.2.2.19. Tüm acil çağrı numuneleri ile elde edilen ve formül (6) ile tanımlanan yatay konum hataları, tüm simülasyon komut dizileri için 0,95 güven aralığı olasılığında açık gökyüzü koşullarında 15 metreden fazla değil ise deney sonuçlarının başarılı olduğu kabul edilir.

2.2.3. Otonom dinamik modda konumlandırma doğruluğu değerlendirmesi

2.2.3.1. Tablo 3'te verilen manevra hareketine yönelik simülasyon komut dizisi ile madde 2.2.2.15 ila 2.2.2.16 haricinde madde 2.2.2'de tarif edilen deney işlemleri tekrar edilir.
Tablo 3

Manevra hareketi için simülasyon komut dizisinin ana parametreleri

Simüle edilen parametre

Değer

Deney süresi saat:dakika:saniye

01:00:00

Çıkış frekansı

1 hertz

Acil çağrı konumu

WGS-84 koordinat sisteminde 80°N ve 80°S enlem aralığında belirli kara noktası

Hareket modeli:

Manevra hareketihız, km/saat;
140dönüş yarıçapı, metre;
500dönüş ivmesi, metre/saniye2.
0,2

Troposfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

İyonosfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

Deney zaman aralığındaki PDOP değeri

2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5

simüle edilen sinyaller

Bileşik Galileo/GPS/SBAS

Sinyal şiddeti:

GNSS Galileo
Eksi 135 dBmGNSS GPS
Eksi 138,5 dBm

simüle edilen uydu sayısı:en az 6 Galileo uydusu;


en az 6 GPS uydusu;


en az 2 SBAS uydusu

2.2.3.2. Test edilen tüm acil çağrı numuneleri için elde edilen ortalama değerler formül (6)'ya göre belirlenir.

2.2.3.3. Tüm acil çağrı numuneleri ile elde edilen yatay konum hataları, 0,95 güven aralığı olasılığında açık gökyüzü koşullarında 15 metreden fazla değil ise deney sonuçlarının başarılı olduğu kabul edilir.

2.2.4. Gölge alanlar, yönbulum sinyallerinin kesikli alındığı alanlar ve kentsel vadilerdeki hareket

2.2.4.1. Madde 2.2.3'te tarif edilen deney işlemleri; Şekil 3'te belirtilen kentsel vadi sinyal örüntüsü ile yönbulum sinyallerinin kesikli alındığı alanlar (Tablo 4'te verilen) ve gölge alanlardaki harekete yönelik simülasyon komut dizisi için tekrarlanır.
Tablo 4

Gölge alanlar, yönbulum sinyallerinin kesikli alındığı alanlardaki hareketin ana parametreleri

Simüle edilen parametre

Değer

Deney süresi saat:dakika:saniye

01:00:00

Çıkış frekansı

1 hertz

Acil çağrı konumu

WGS-84 koordinat sisteminde 80°N ve 80°S enlem aralığında belirli kara noktası

Hareket modeli:

Manevra hareketihız, km/saat;
140dönüş yarıçapı, metre;
500dönüş ivmesi, metre/saniye2.
0,2

Uydu görünürlüğü:

sinyal görünürlük aralıkları, saniye;
300sinyal yokluk aralıkları, saniye.
600

Troposfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

İyonosfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

Deney zaman aralığındaki PDOP değeri

3,5 ≤ PDOP ≤ 4,0

simüle edilen sinyaller

Bileşik Galileo/GPS/SBAS

Sinyal şiddeti:

GNSS Galileo
eksi 135 dBmGNSS GPS
eksi 138.5 dBm

simüle edilen uydu sayısı:en az 6 Galileo uydusu;


en az 6 GPS uydusu;


en az 2 SBAS uydusu

Şekil 3

Kentsel vadi tanımı

Bölge

İrtifa aralığı (derece)

Azimut aralığı (derece)

A

0 – 5

0 - 360

B

5 – 30

210 – 330

C

5 – 30

30 – 150

Ön bilgi

Bölge A, B, C dışındaki alan2.2.4.2. Kentsel vadi çizimi - Zayıflatma:

 

0 dB

B

– 40 dB

C

– 40 dB

A

– 100 dB veya sinyal kapalı


2.2.4.3. Tüm acil çağrı numuneleri ile elde edilen yatay konum hataları, 0,95 güven aralığı olasılığında kentsel vadi koşullarında 40 metreden fazla değil ise deney sonuçlarının başarılı olduğu kabul edilir.

2.2.5. İlk sabitleme deneyi için soğuk başlatma süresi

2.2.5.1. Acil çağrı hazırlanır ve açılır. Geliştirici yazılımı yardımıyla GNSS modülünün Galileo ve GPS sinyallerini alacak şekilde ayarlandığından emin olunur.

2.2.5.2. GNSS alıcısından tüm konum, hız, zaman, almanak ve gök günlüğü verileri silinir.

2.2.5.3. Simülatör, simülatör kullanım kılavuzunu kullanılarak ayarlanır. Eksi 130 dBm sinyal seviyesinde Galileo ve GPS sinyalleri için Tablo 2'de verilen parametreler ile simülatör komut dizisi başlatılır.

2.2.5.4. Bir kronometre kullanarak sinyal simülasyon başlangıcı ile ilk yönbulum çözümü sonucu arasındaki geçen süre ölçülür.

2.2.5.5. Deney işlemlerini madde 2.2.5.2 ila 2.2.5.4'e göre en az 10 kere tekrarlanır.

2.2.5.6. Deney için sunulan tüm acil çağrı numunelerine yönelik ölçümleri esas alarak soğuk çalıştırma modundaki ilk sabitlemeye kadar geçen ortalama süre hesaplanır.

2.2.5.7. Eğer madde 2.2.5.6'ya göre hesaplanan ilk sabitlemeye kadar geçen ortalama zaman değerleri, simüle edilen tüm sinyaller için eksi 130 dBm sinyal seviyesine kadar 60 saniyeden fazla değil ise deney sonuçları olumlu kabul edilir.

2.2.5.8. Deney işlemleri, eksi 140 dBm sinyal seviyesinde madde 2.2.5.1 ila 2.2.5.5'e göre tekrar edilir.

2.2.5.9. Eğer madde 2.2.5.6'ya göre hesaplanan ilk sabitlemeye kadar geçen ortalama zaman değerleri, simüle edilen tüm sinyaller için eksi 140 dBm sinyal seviyesine kadar 300 saniyeden fazla değil ise madde 2.2.5.8’e göre deney sonuçları olumlu kabul edilir.

2.2.6. 60 saniyelik blokajdan sonra takip sinyallerinin yeniden elde edilmesi süresine ilişkin deney

2.2.6.1. Kullanım kılavuzuna göre acil çağrı hazırlanır ve açılır. Geliştirici yazılımı yardımıyla GNSS alıcısının Galileo ve GPS sinyallerini alacak şekilde ayarlandığından emin olunur.

2.2.6.2. Simülatör, simülatör kullanım kılavuzunu kullanılarak ayarlanır. Eksi 130 dBm sinyal seviyesinde Galileo ve GPS sinyalleri için Tablo 2'de verilen parametreler ile simülatör komut dizisi başlatılır.

2.2.6.3. 15 dakika beklenir ve GNSS alıcısının acil çağrı konumunu hesapladığından emin olunur.

2.2.6.4. GNSS anten kablosu acil çağrıdan çıkartılır ve 60 saniye sonra tekrar bağlanır. Kablonun yeniden takıldığı an ile uydu takibinin geri geldiği an ve yönbulum çözümünün hesaplandığı an arasındaki zaman aralığını bir kronometre ile belirlenir.

2.2.6.5. Deney işlemleri madde 2.2.6.4'e göre en az 10 defa tekrarlanır.

2.2.6.6. Deneye sunulan tüm acil çağrı numuneleri ve gerçekleştirilen tüm ölçümler için acil çağrının uydu takip sinyallerini yeniden elde etme süresinin ortalama değeri hesaplanır.

2.2.6.7. Eğer madde 2.2.6.6'da tarif edilen şekilde ölçülen 60 saniyelik blokajın ardından yeniden elde etme süresinin ortalama değerleri 20 saniyeden fazla değil ise deney sonucu başarılı kabul edilir.

2.2.7. Soğuk başlatma modu, takip modu ve yeniden elde etme senaryosunda GNSS alıcısı hassasiyeti deneyi

2.2.7.1. Vektör şebeke analiz cihazı açılır. Vektör şebeke analiz cihazı, kullanım kılavuzuna göre kalibre edilir.

2.2.7.2. Diyagram, Şekil 4'e göre düzenlenir.
Şekil 4

Yol kalibrasyon diyagramı


2.2.7.3. Zayıflatıcılar üzerindeki sıfır sinyal işaret yolu zayıflatması ayarlanır. Sırasıyla Galileo/GPS’in E1/L1 bandındaki belirli bir sinyal yolu için frekans tepkisi ölçülür. Bu frekans bandında ortalama yol iletim faktörü kaydedilir (dB olarak).

2.2.7.4. Şekil 5'te gösterilen devre oluşturulur.
Şekil 5

GNSS modülü hassasiyeti değerlendirme düzeneği


2.2.7.5. Acil çağrı, kullanım kılavuzuna göre hazırlanır ve açılır. Geliştirici yazılımı yardımıyla GNSS alıcısının Galileo ve GPS sinyallerini alacak şekilde ayarlandığından emin olunur. GNSS alıcısının RAM'i temizlenir; bu sayede acil çağrının GNSS alıcısının "soğuk" çalıştırma modu elde edilebilir. Konum, hız ve zaman bilgilerinin sıfırlandığı kontrol edilir.

2.2.7.6. GNSS sinyali simülatörü, simülatörün kullanım kılavuzuna göre hazırlanır. Tablo 2'de verilen parametreler yardımıyla Galileo ve GPS sinyali simülasyon komut dizisi başlatılır. Simülatörün çıkış güç seviyesi eksi 144 dBm'ye ayarlanır.

2.2.7.7. Bir kronometre kullanılarak sinyal simülasyon başlangıcı ile ilk yönbulum çözümü sonucu arasındaki geçen süre ölçülür.

2.2.7.8. Zayıflatıcılar üzerindeki sinyal işaret yolu zayıflatması, acil çağrı anten girişi üzerindeki sinyal eksi 155 dBm'ye eşit olacak şekilde ayarlanır.

2.2.7.9. Acil çağrının en az 600 saniye boyunca yönbulum çözümü sunabildiği bir kronometre ile doğrulanır.

2.2.7.10. Zayıflatıcılar üzerindeki sinyal işaret yolu zayıflatması, acil çağrı anten girişi üzerindeki sinyal eksi 150 dBm'ye eşit olacak şekilde ayarlanır.

2.2.7.11. GNSS anten kablosu acil çağrıdan çıkartılır ve 20 saniye sonra tekrar bağlanır.

2.2.7.12. Kablonun yeniden takıldığı an ile uydu takibinin geri geldiği an ve yönbulum çözümünün hesaplandığı an arasındaki zaman aralığı bir kronometre ile belirlenir.

2.2.7.13. Aşağıdaki durumlarda deney sonucunun başarılı olduğu kabul edilir:
- Madde 2.2.7.7'ye göre ölçüldüğünde "soğuk" çalıştırma modundaki ilk sabitlemeye kadar geçen zaman değeri, tüm acil çağrı numunelerinde eksi 144 dBm'lik acil çağrı anten girişindeki sinyal seviyesinde 3600 saniyeden fazla olmamalıdır,- Madde 2.2.7.9'a göre ölçüldüğünde tüm acil çağrı numunelerinde eksi 155 dBm'lik acil çağrı anten girişindeki sinyal seviyesinde GNSS yönbulum çözümü en az 600 saniye boyunca mevcut olmalıdır,- Eksi 150 dBm'lik acil çağrı anten girişindeki sinyal seviyesinde GNSS sinyallerinin yeniden elde edilmesi ve yönbulum çözümünün hesaplanması mümkün olmalı ve madde 2.2.7.12'ye göre ölçülen zaman aralığı tüm acil çağrı numuneleri için en fazla 60 saniye olmalıdır.

1   2   3   4   5   6

Benzer:

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconElektriksel Güç Ders Not Kâğıdı

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconHer çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev