Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağınsayfa4/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
1   2   3   4   5   6

2.1.6. GNSS alıcısı açısından acil çağrı deneyleri, Tablo 1'de belirtilen deney ve yardımcı ekipmanlar kullanılarak yapılır.
Tablo 1

Tavsiye edilen ölçüm aletleri, deney ve yardımcı ekipmanlar listesi

Ekipman adı

Deney ekipmanının gerekli teknik özellikleri

Ölçek aralığı

Ölçek doğruluğu

Galileo ve GPS sinyallerinin küresel yönbulum uydu sistemi simülatörü

Simüle edilen sinyal sayısı: En az 12

Galileo ve GPS uydularına sözde aralığın rasgele doğruluk bileşeninin ortalama karesel sapması en fazla:

-

stadiometrik kod aşaması: 0,1 metre;
-

iletişim taşıyıcı aşaması: 0,001 metre;
-

sözde hız: 0,005 metre/saniye.
Dijital kronometre

Azami sayaç kapasitesi: 9 saat 59 dakika 59,99 saniye

25 (± 5) °С'de günlük sapma: en fazla 1,0 saniye.

Zaman ayrıklığı: 0,01 saniye.

Vektör şebeke analiz cihazı

Frekans aralığı:

300 kHz .. 4 000 kHz

Dinamik aralık:

(eksi 85 .. 40) dB

Doğruluk F = ± 1·10– 6 kHz

Doğruluk D = (0,1 .. 0,5) dB

Düşük gürültülü yükselteç

Frekans aralığı:

1200 .. 1700 MHz

Gürültü katsayısı:

en fazla 2,0 dB

Yükselteç kazanç katsayısı:

24 dBZayıflatıcı 1

Dinamik aralık: (0 .. 11) dB

Doğruluk ± 0,5 dB

Zayıflatıcı 2

Dinamik aralık: (0 .. 110) dB

Doğruluk ± 0,5 dB

Güç kaynağı

Doğru akım gerilim ayarı aralığı: 0,1 - 30 Volt

Doğruluk V = ± 3 %

Çıkış geriliminin akım yoğunluğu: en az 3 Amper

Doğruluk A = ± % 1

Not: Gerekli doğruluğa sahip olup özelliklerin tespit edilebilmesini sağlayan benzer ekipman tipleri de kullanılabilir.


2.1.7. Aksi belirtilmediği sürece, GNSS sinyal simülasyonu Şekil 1'de gösterilen "Açık gökyüzü" örüntüsünden sonra gelmelidir.
Şekil 1

Açık gökyüzünün tanımı

Bölge

İrtifa aralığı (derece)

Azimut aralığı (derece)

A

0 – 5

0 - 360

Arka plan

A bölgesi dışındaki alan2.1.8. Açık Gökyüzü Çizimi – Zayıflatma:

0 dB

A

– 100 dB veya sinyal kapalı


2.2. Deney işlemleri

2.2.1. NMEA-0183 mesajları çıkış deneyi

2.2.1.1. Bağlantılar Şekil 2'ye göre yapılır.
Şekil 2

Deney masası


2.2.1.2. Acil çağrı hazırlanır ve açılır. GNSS alıcısı, kullanım kılavuzu ve geliştirici yazılımı kullanılarak Galileo, GPS ve SBAS'den gelen sinyalleri alacak şekilde ayarlanır. GNSS alıcısı, NMEA-0183 mesajları üretecek şekilde ayarlanır (RMC, GGA, VTG, GSA ve GSV mesajları).

2.2.1.3. Simülatör, kullanım kılavuzuna göre ayarlanır. Simülatör komut dizisi; Galileo, GPS ve SBAS sinyalleri için Tablo 2'de verilen parametrelere göre başlatılır.
Tablo 2

Statik senaryo için simülasyon komut dizisi temel parametreleri

Simüle edilen parametre

Değer

Deney süresi saat:dakika:saniye

01:00:00

Çıkış frekansı

1 hertz

Acil çağrı konumu

WGS-84 koordinat sisteminde 80°N ve 80°S enlem aralığında belirli herhangi bir kara noktası

Troposfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

İyonosfer:

GNSS simülatörü tarafından standart ön tanımlı model

Deney aralığında PDOP değeri

2,0 ≤ PDOP ≤ 2,5

Simüle edilen sinyaller

-

Galileo (E1 frekans bandı OS);
-

GPS (L1 frekans bandı C/A kodu);
-

Bileşik Galileo/GPS/SBAS.
Sinyal şiddeti:-

GNSS Galileo
eksi 135 dBm

-

GNSS GPS
eksi 138.5 dBm

Simüle edilen uydu sayısı:

-

en az 6 Galileo uydusu;
-

en az 6 GPS uydusu;
-

en az 2 SBAS uydusu.

2.2.1.4. Karşılık gelen seri bağlantı arayüzü yardımıyla acil çağrı ile PC (Bilgisayar) arasındaki bağlantı yapılır. Yönbulum bilgilerinin NMEA-0183 protokolü üzerinde alınma ihtimali kontrol edilir. GGA mesajlarındaki alan 6 değeri "2" olarak ayarlanır.

2.2.1.5. Eğer tüm acil çağrı numunelerinde NMEA-0183 protokolü üzerinden yönbulum bilgileri alınır ise deneyin başarılı olduğu kabul edilir.

2.2.1.6. NMEA-0183 mesajları çıktısı deneyi ile otonom statik moddaki konumlandırma doğruluğu değerlendirmesi birlikte yapılabilir.

2.2.2. Otonom statik modda konumlandırma doğruluğu değerlendirmesi

2.2.2.1. Bağlantılar Şekil 2'ye göre yapılır.

2.2.2.2. Acil çağrı hazırlanır ve açılır. Geliştiricinin yazılımı yardımıyla GNSS alıcısının Galileo, GPS ve SBAS bileşik sinyallerini almak üzere ayarlandığından emin olunur. GNSS alıcısı, NMEA-0183 protokolüne göre mesaj üretecek şekilde ayarlanır (GGA, RMC, VTG, GSA ve GSV mesajları).

2.2.2.3. Simülatör, simülatörün kullanım kılavuzu kullanılarak ayarlanır. Tablo 2'de verilen ayar parametrelerine göre bileşik Galileo, GPS ve SBAS sinyalleri komut dizisi simülasyonun başlatılır.

2.2.2.4. Yönbulum çözümü alındıktan sonra NMEA-0183 mesajlarının kaydına ilişkin ayarlar yapılır. NMEA-0183 mesajları simülasyon komut dizisinin tamamlandığı ana kadar GNSS alıcısı tarafından bir dosyaya aktarılır.

2.2.2.5. Yönbulum çözümü alındıktan sonra simülasyon komut dizisi tamamlanana kadar GNSS alıcısının NMEA-0183 mesajlarını bir dosyaya aktardığı bilgilerin kaydı için ayar yapılır.

2.2.2.6. Özet koordinatlar: GGA (RMC) mesajlarında yer alan enlem (B) ve boylam (L).

2.2.2.7. Örneğin enlem koordinatı (B) için formül (1) ve formül (2)'ye göre sabit aralıklarda koordinat belirleme işleminin sistematik hatası hesaplanır:

(1)

ΔB(j) = B(j) – Bgerçekj,

(2)

formula


Bgerçekj; j zamanında B koordinatının fiili değeri, yay-saniye.


B(j); j zamanında B koordinatının GNSS alıcısı tarafından belirlenen değeri, yay-saniye.


N; GNSS alıcısı deneyi esnasında alınan GGA (RMC) mesajı miktarı.


2.2.2.8. Benzer şekilde L (boylam) koordinatının sistematik hatası hesaplanır.

2.2.2.9. B koordinatı için standart sapma (SD) formül (3)'e göre hesaplanır:

(3)

formula


2.2.2.10. Benzer şekilde L (boylam) koordinatı için SD değeri hesaplanır.

2.2.2.11. Hesaplanan koordinatlar ile enlem ve boylam değerlerinin birimi yay-saniyeden metrik sisteme dönüştürülür; bunun için formül (4) ve formül (5) kullanılır.

2.2.2.12. Enlem için:

(4-1)(4-2)
2.2.2.13. Boylam için:

(5-1)(5-2)— а : Elipsoidin yarı asal ekseni, metre

— e : İlk dış merkezlilik, [0 – 1]

— φ : Belirlenen enlem değeri, radyan.
2.2.2.14. Formül (6) kullanılarak yatay konum hatası hesaplanır:

(6)

formula
1   2   3   4   5   6

Benzer:

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconElektriksel Güç Ders Not Kâğıdı

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconHer çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev