Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağınsayfa2/6
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Test
1   2   3   4   5   6

EK II
Tam ölçekli çarpma deneyi değerlendirmesi
1. Şartlar

1.1. Performans şartları

1.1.1. Bu Ekteki madde 2 uyarınca gerçekleştirilen araç içi acil çağrı sistemlere sahip araçların tam ölçekli çarpma değerlendirmesi, çarpma sonrasında aşağıdaki şartların yerine getirildiği gösterildiği takdirde başarılı kabul edilir.

1.1.2. Otomatik başlatma: Acil çağrı sistemi, uygulanabilir olduğu şekilde 94 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 3’ü ve 95 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ü uyarınca bir çarpmadan sonra otomatik şekilde acil çağrı yapmalıdır.

1.1.3. Çağrı durumu göstergesi: Acil çağrı sistemi, görsel ve/veya sesli bir sinyal kullanarak kullanıcıları acil çağrının mevcut durumu (durum göstergesi) hakkında bilgilendirmelidir.

1.1.4. AVS yayımı ve kodlama: Acil çağrı sistemi, AVS'yi mobil şebeke üzerinden 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına başarılı şekilde iletebilmelidir.

1.1.5. Araca özel verinin belirlenmesi: Acil çağrı sistemi, AVS'nin zorunlu araca özel veri alanlarını doğru şekilde üretebilmelidir.

1.1.6. Konumun belirlenmesi: Acil çağrı sistemi, aracın güncel konumunu doğru şekilde belirleyebilmelidir.

2. Deney işlemleri

2.1. Tam ölçekli çarpma deneyi işlemlerinin amacı

Bu deneyin amacı, önden veya yandan çarpmaya maruz bırakılan aracın 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin otomatik başlatma işlevini ve işlevselliğin sürekliliğini doğrulamaktır.

2.2. Araç içi acil çağrı sisteme sahip bir araç üzerinde aşağıdaki deneyler yapılır.

2.3. Çarpma deneyi işlemi

2.3.1. Çarpma deneyleri, uygulanabilir olduğu şekilde önden çarpma için 94 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 3’ü ve yandan çarpma için 95 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’ünde tanımlanan deney işlemlerine uygun şekilde yapılır.

2.3.2. 94 sayılı BM/AEK Regülasyonu veya 95 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamında tanımlanan deney koşulları uygulanır.

2.3.3. Çarpma deneyinden önce:

a)

Deney için monte edilmiş ise araç içi güç kaynağının sonraki doğrulama deneylerinin yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla deneyin başında imalatçı şartnamesine göre şarj edilmiş olması,
b)

Otomatik acil çağrının devrede ve aktif olması ve araç ateşleme veya ana kontrol anahtarının açık olması,
c)

Teknik servis ve imalatçının kararlaştırdığı şekilde madde 2.7’de belirtilen bağlantı işlemlerinden birinin tüm deney çağrıları için uygulanması,
ç)

Tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasının 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir acil çağrıyı almak üzere hazırda bulunması,
d)

Gerçek bir 112 Acil Çağrı Merkezine gönderilen sahte bir acil çağrının canlı şebeke üzerinden yapılamaması,sağlanmalıdır.

2.4. Doğrulama işlemleri

2.4.1. Performans şartları, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi kullanılarak çarpma sonrasında araçtan bir deney çağrısı yapılarak doğrulanır: Çarpma deneyinin ardından otomatik şekilde başlatılan bir acil çağrı.

2.4.2. Otomatik başlatma yapılarak bir deney çağrısı (itme modu) yapılır.

2.4.3 Aşağıdakilerin her biri en az bir deney çağrısı içerisinde doğrulanır:

a)

Bir acil çağrının tam ölçekli çarpma olayı ile otomatik şekilde başlatıldığı doğrulanır. Bunun için çarpma olayı sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezinin acil çağrı başlatma sinyali aldığını ve AVS kontrol göstergesinin "otomatik şekilde başlatılan acil çağrı" ifadesini belirttiğini gösteren bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası kaydı gerekir.
b)

Acil çağrı durum göstergesinin, otomatik veya elle başlatmanın ardından acil çağrı sırası gösterdiği doğrulanır. Bunun için imalatçının belgelerinde (görsel ve/veya sesli) belirtilen tüm algılama kanalları üzerinde bir gösterge sırasının gerçekleştiğini gösteren kayıt bulunmalıdır.
c)

AVS'nin bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası tarafından alındığı doğrulanır. Bunun için araçtan verilen bir AVS'nin otomatik veya elle başlatma işleminin ardından başarılı bir şekilde alındığını ve çözüldüğünü gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası kaydı gereklidir. Eğer AVS kod çözme işlemi AVS rv0 artıklık sürümünde başarısız ancak daha yüksek bir artıklık sürümünde veya ETSI/TS 126 267'de tarif edilen şekilde sağlam modülatör modunda başarılı olur ise bu durum kabul edilebilirdir.
ç)

AVS'nin araca özel verilere eksiksiz olarak sahip olduğu doğrulanır. Bunun için araç tipi, araç tanıtım numarası (VIN) ve araç tahrik deposu tipi hakkında sahalarda aktarılan bilgilerin, tip onayı başvurusunda belirtilen bilgilerden farklı olmadığını gösteren bir 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası kaydı bulunmalıdır.
d)

AVS'nin doğru ve güncel konum bilgilerine sahip olduğu doğrulanır. Bunun için IVS konumu ile gerçek konum arasındaki farkın (dIVS) 150 metreden az olduğunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasına aktarılan gizlilik bitinin "konuma güvenilebilir" olduğunu gösteren bir deney kaydı ile Ek I madde 2.5'te tanımlanan şekilde Araç Konumu Deney İşlemleri esas alınır. Eğer çarpma deneyi konumunda hiçbir GNSS sinyali bulunmuyor ise araç, deney çağrısı yapılmadan önce uygun bir yere taşınabilir.

2.4.4. Uygun 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası komutu kullanılarak deney çağrısı sonlandırılır (örneğin kapatma).

2.4.5. Eğer otomatik deney çağrısı araçtan kaynaklanmayan nedenlerle başarılı bir şekilde yapılamaz ise çarpmadan sonraki otomatik başlatma işlemi, araç içi sisteme ait dahili kayıt işlemi işlevi kullanılarak doğrulanmasına izin verilebilir olmalıdır. Bu kayıt, alınan başlatma sinyallerini silinmeyen bellekte saklayabilmelidir. Deney elemanı, araç içi sistemde saklanan verilere erişebilmeli; otomatik başlatma sinyallerinin çarpmadan önce kaydedilmediğini ve otomatik başlatma sinyalinin çarpmadan sonra saklandığını doğrulamalıdır.

2.4.6. Eğer deney çağrısı araç, araç dışı bir güç kaynağına bağlı iken yapılır ise (çarpma deneyinin standart araç güç kaynağı bağlı değilken yapılması) araç içi acil çağrı sistemini besleyen bütünleşik elektrik sisteminin aynen kaldığı doğrulanır. Bunun için manken (model) araç içi güç kaynağı (güç kaynağının montaj kelepçeleri veya yapısındaki mekanik hasarın gözle muayenesi) ve uçları arasındaki bağlantılar dahil olmak üzere bütünleşik elektrik sisteminin bütünlüğünün başarılı bir şekilde kontrol edildiğini gösteren bir deney elemanı kaydı bulunmalıdır.

2.5. Konumlandırma deneyi işlemleri

Ek I madde 2.5’te tarif edilen konumlandırma deneyi işlemleri geçerlidir.

2.6. Anten deneyi işlemleri

2.6.1. Eğer deney çağrısı için kullanılan bağlantı işlemleri havadan veri iletiminden faydalanmıyor ise (Ek I madde 2.7.3) mobil şebeke anteninin işlevselliğinin sürekliliği Ek I madde 2.6'da verilen işlemler takip edilerek tam ölçekli çarpma deneyinin ardından anten ince ayar durumu kontrol edilerek doğrulanır. İlave olarak, kablo ile araç topraklaması arasındaki ve kabloların uçları arasındaki elektrik direnci ölçülerek anten besleme hattında kısa devre olmadığı ve kabloların kırılmadığı doğrulanır.

2.7. Bağlantı işlemleri

Ek I madde 2.7’de tarif edilen bağlantı işlemleri geçerlidir.

EK III
Sesli ekipmanın çarpışmaya dayanımı
1. Şartlar

1.1. Performans şartları

1.1.1. Araç içi acil çağrı sistemine sahip araçların sesli acil çağrı ekipmanlarının çarpışmaya dayanım değerlendirmesi madde 2'ye göre yapılır, önden çarpma ve yandan çarpma deneylerinde çarpma sonrasında aşağıdaki şartlara uygunluk gösterilir ise değerlendirmenin başarılı olduğu kabul edilir.

1.1.2. Sesli ekipman bağlantısının yeniden yapılması: Acil çağrı sistemi, AVS aktarımı için bir acil çağrı esnasında bağlantının kopmasının ardından hoparlör/hoparlörler ve mikrofon/mikrofonların bağlantılarını yeniden yapmalıdır.

1.1.3. Sesli iletişim: Acil çağrı sistemi, araç kullanıcıları ve operatör arasında yeteri kadar anlaşılabilir şekilde eller serbest (hands-free) sesli haberleşme (gönderme ve alma yönünde) sağlamalıdır.

2. Deney işlemleri

2.1. Sesli ekipman çarpışma dayanımı deneyinin amacı

Bu deneyin amacı; AVS aktarımı için bağlantıları koptuktan sonra hoparlör ve mikrofon bağlantılarının yeniden yapıldığını ve aynı zamanda araç önden veya yandan çarpmaya maruz kaldıktan sonra sesli ekipmanların işlevselliğini koruduğunu doğrulamaktır.

2.2. Aşağıdaki doğrulama deneyi, madde 1.1.1'e göre önden çarpma için 94 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 3’ü veya yandan çarpma için 95 sayılı BM/AEK Regülasyonunun Ek 4’üne göre uygulanan tam ölçekli çarpmaya maruz bırakılan araç içi acil çağrı sisteminin monte edildiği bir araç üzerinde gerçekleştirilir.

2.3. Deney işlemlerine genel bakış

2.3.1. Sesli ekipmanların işlevselliğinin sürekliliği, araç ile 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası arasındaki sesli haberleşme kanalı kullanılarak ve çarpma deneyinden sonra bir deney çağrısı yapılarak doğrulanır.

2.3.2. Sırasıyla araçta (yakın deney (test) sorumlusu) ve 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasında (uzak deney sorumlusu) bulunan iki deney elemanı, tek konuşma modunda önceden belirlenmiş ve fonetik açıdan dengelenmiş cümleleri sırayla aktarmaya çalışır (okuma ve dinleme).

2.3.3. Deney sorumluları, gönderme ve alma yönlerinde yapılan aktarımı anlayıp anlayamadıklarını değerlendirir.

2.4. Deney sorumlularının konumu

2.4.1. Deney, gürültü seviyesi en fazla 50 dB(A) olan ve deneylerin yapılmasını engelleyebilecek diğer ses kaynaklarının bulunmadığı sessiz bir ortamda yapılır.

2.4.2. Yakın deney sorumlusu, başı, çarpmaya maruz kalan aracın sürücü koltuğunda normal oturma konumunda olacak şekilde konumlandırılır. Deney sorumlusu, araç içi sesli ekipmanı orijinal düzeninde kullanır.

2.4.3. Uzak deney sorumlusu, bir deney sorumlusunun yaptığı konuşmanın normal gürültü seviyesinde diğer deney sorumlusu tarafından yardım olmaksızın anlaşılmamasını sağlayacak şekilde ve araçtan uzak bir yere konumlandırılır.

2.5. Deney düzeni

2.5.1. Deney çağrısı yapılmadan önce:

a)

Teknik servis ve imalatçının kararlaştırdığı şekilde Ek I madde 2.7’de belirtilen bağlantı işlemlerinden birinin tüm deney çağrıları için uygulanması,
b)

Tahsisli 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktasının 112 tabanlı sistem tarafından verilen bir acil çağrıyı almak üzere hazırda bulundurulması,
c)

Gerçek bir 112 Acil Çağrı Merkezine gönderilen sahte bir acil çağrının canlı şebeke üzerinden yapılamaması,sağlanır ve
ç)

Araç ateşleme veya ana kontrol anahtarı açılır.

2.5.2. Eğer ses ayarı yapılabiliyor ise yakın ve uzak noktalarda gönderme ve alma yönlerinde azami ses kontrol ayarı seçilmelidir. Uzak noktadaki ses kontrol ayarı, sesin netleştirilebilmesi için deney esnasında düşürülebilir.

2.5.3. Mümkün ise bağlantı için eller serbest (hands-free) işlemini etkileyen mobil şebekeler kullanılmamalıdır (örneğin eko, AGC, gürültü azaltma vb.). Simüle edilen şebekelerde mümkün ise DTX kapatılmalı, tam hızlı kodlayıcı-kod çözücü kullanılmalı (GSM standardı için) ve en yüksek bit hızı (12.2 kbit/s) kullanılmalıdır (AMR kodekleri için).

2.6. Deney çağrısı

2.6.1. Araç içi HMI üzerinden elle başlatma uygulanarak bir deney çağrısı yapılır (itme modu) ve AVS aktarımı tamamlandıktan sonra hoparlör/hoparlörler ve mikrofon/mikrofonlar sesli haberleşme için yeniden bağlanana kadar beklenir.

2.6.2. Metin mesajlarının aktarımı

2.6.2.1. Alma yönü

2.6.2.1.1. Uzak deney sorumlusu, bu Ekin İlavesinde verilen listede yer alan bir cümle çiftini seçer ve okur. Deney sorumlusu cümleleri okurken normal bir telefon konuşmasında olduğu gibi konuşur.

2.6.2.1.2. Yakın deney sorumlusu, alma yönündeki sesli haberleşmenin anlaşılabilir olup olmadığını değerlendirir: Eğer normal oturma konumundaki yakın deney sorumlusu makul bir çaba göstererek aktarılan içeriği tamamen anlayabilir ise alma yönündeki deney başarılı kabul edilir.

2.6.2.1.3. Eğer değerlendirme için gerekli ise yakın deney sorumlusu, uzak deney sorumlusundan başka cümle çiftleri okumasını isteyebilir.

2.6.2.2. Gönderme yönü

2.6.2.2.1. Normal oturma konumundaki yakın deney sorumlusu, bu Ekin İlavesinde verilen listede yer alan bir cümle çiftini seçer ve okur. Deney sorumlusu cümleleri okurken normal bir telefon konuşmasında olduğu gibi konuşur.

2.6.2.2.2. Uzak deney sorumlusu, gönderme yönündeki sesli iletişimin anlaşılabilir olup olmadığını değerlendirir: Eğer uzak deney sorumlusu makul bir çaba göstererek aktarılan içeriği tamamen anlayabilir ise gönderme yönündeki deney başarılı kabul edilir.

2.6.2.2.3. Eğer değerlendirme için gerekli ise uzak deney sorumlusu, yakın deney sorumlusundan başka cümle çiftleri okumasını isteyebilir.

2.6.3. Uygun 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası komutu kullanılarak deney çağrısı sonlandırılır (örneğin kapatma).

2.6.4. Eğer 112 Acil Çağrı Merkezi deney noktası veya iletim ortamından kaynaklanan sorunlar nedeniyle ilgili şartlar yerine getirilemez ise deney çağrısı tekrarlanabilir; bu işlem eğer gerekirse uyarlanmış bir deney düzeninde yapılır.

2.7. Bağlantı işlemleri

2.7.1. Ek I madde 2.7'de tarif edilen bağlantı işlemleri geçerlidir.
1   2   3   4   5   6

Benzer:

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconBİr elektronik firmasinin montaj hatlarinin ergonomik analiZİ

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconTest parçaları haddeleme yönüne paralel olarak alınırsa

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconATÖlye: Tersane ya da tersane dışında, gemi yapımı kapsamında yapılacak...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconOdtü kapalı Yüzme Havuzu, Faika Demiray Refika Aksoy yurtları, Ağaçlandırma...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconKm 650 manuel darbeli presiN MONTAJ DETAYI km 650 manuel darbeli...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconFutbol, yorucu ve güç geliştiren bir spor dalıdır. Bu branşta, futbolcular...

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconElektriksel Güç Ders Not Kâğıdı

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconAkim kuvvetlendiRİCİ GÜÇ kaynaği cihazi kullanim talimati

Test edilen parçalar, araca montaj için kullanılan montaj parçaları ile deney düzeneğine sabitlenir. Eğer güç kaynağının özel montaj parçaları, bir çarpışma esnasında güç kaynağın iconHer çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev